Інформаційний вісник

e-mail Друк

 

 

Структура навчального закладу

          Гімназія є навчальним закладом І-ІІІ ступеня. В структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов та профілями навчання за вибором учнів.

Мережа класів

2017-2018 н.р.

 

Кількість класів

1-4 класи

12

5-9 класи

12

10-11 класи

2

Разом

26

 

Кадрове забезпечення

У гімназії працює 56 педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2017-2018

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Учитель-методист

15

Старший учитель

7

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

29

Спеціаліст першої категорії

6

Спеціаліст другої категорії

6

Спеціаліст

15

 

Якісний склад педагогічних працівників за освітою

 

2017-2018

Вища (спеціаліст, магістр)

53

Вища (бакалавр)

3

23 педагогічних працівника (41%) мають державні нагороди та відзнаки, у тому числі 12 – нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Науково-методична робота

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління навчально-виховним процесом.

 Напрями науково-методичної роботи:

- поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів;

- систематичне вивчення нових Державних стандартів, навчальних програм (для 1, 4 і 8 класів), підручників і посібників з окремих предметів, створення авторських програм та дидактичних матеріалів;

- педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво;

- проведення атестації педагогічних кадрів, пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів;

- вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії;

- співпраця з Центром інноваційного розвитку та методичної роботи Печерського району, з навчальними закладами різних рівнів; залучення до організації навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності науковців АПН України.

«Формування успішної особистості на засадах сучасного освітнього середовища в умовах компетентісного підходу» ― проблема, реалізація якої покладена в основу науково ― методичної роботи педагогічного колективу протягом звітного періоду, і має на меті перехід діяльності навчального закладу на якісно новий рівень відповідно до соціальних вимог.

  У гімназії  створено і працює 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів та вихователів ГПД;

- МО вчителів української філології, світової літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО учителів фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО вчителів художньо - естетичного циклу;

- МО класних керівників.

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

   Мета інноваційної та експериментальної діяльності – перехід навчального закладу на якісно новий рівень відповідно до соціальних вимог, створення сучасного освітнього середовища з використанням інформаційно-комунікативних технологій; забезпечення становлення особистості, що володіє міцними різнобічними знаннями, необхідними для її інтеграції в навколишньому світі й успішній реалізації життєвих планів.

Вивчення та впровадження освітніх інновацій

- акме-технології;

- розвивальні технології, ейдетика;

- здоров’я збережувальні технології;

- технології різновікової співпраці учнів, педагогіка партнерства;

- інтегральні технології.

С творення бази даних інновацій

- Банк нестандартних уроків у початковій школі

- Банк проектів

Презентація власного досвіду

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

 

Номінація

Результати

ПІБ учителя

Учитель початкових класів

ІІ місце

 (міський рівень)

Захарова М.О.

Учитель початкових класів

ІІІ місце

(районний рівень)

Трошина К.П.

 

Друковані роботи вчителів гімназії

 

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Назва статті, книги, розробки уроків

Де надруковано

1

Кривутенко Т.А.

«Вивчення творчості Д.О.Луценка в 5-11-х класах на уроках позакласного читання та літератури рідного краю»

Навчально-методичний посібник, НМЦ Печерського району м. Києва.. – 2008.

2

Козетов І.І.,

Ейдер Е.

Возрастныезакономерностиразвития и совершенствованиякоординациидвижений у детей 7-9 лет

Вісник Чернігівського державного пед.університету.  – Чернігів. – 2008.

3

Козетов І.І.

Виховання спритності та координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку

Журн. Фізичне виховання в школі. – 2008. – С. 10-14.

4

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 9 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. – 44 с.

5

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія світу в опорних схемах та таблицях. 10 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин, 2008. – 72 с.

6

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 8 клас

Навчально-методичний посібник. Видання друге, доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 40 с.

7

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Програмні практичні роботи з географії у 6-10 класах

Методичні рекомендації до організації та проведення. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 84 с.

8

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Природознавство. Практикум для 5 класу

Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Сисин О.В., 2008. – 44 с.

9

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія світу: дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 10 класі

Навч.-метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2008. – 44 с.

10

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Географія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Навч.-метод. Посібник. – Видання третє, доповнене. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 592 с.

11

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Фізична географія України

Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу у 8 класі за програмою 12-річної школи: Метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2009. – 144 с.

12

Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.

Економічна і соціальна географія України

Дидактичний комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі за програмою 12-річної школи: Метод. Посібник. – К.: Шкільний світ, 2009. – 136 с.

 

13

Приймаков О.О., Козетов І.І., Криштовецас Е.

Резервні можливості системи керування локальними рухами при заняттях фізичною культурою і спортом

Вісник Чернігівського державного пед.університету.  – Чернігів. – 2009. – С. 256-259

14

Галлямов В.Г.

Незалежне зовнішнє оцінювання – сполучна ланка середньої і вищої школи

 

Вісник Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю. Бугая. - №3. – 2009.

15

Данченко Л.Г.

Інвестиційний проект як інструмент реалізації інвестиційної діяльності підприємства

Вісник Дніпропетровського національного університету.

Серія: Економіка – теорія і практика. - Том 2. – 2009.

 

16

Чехун Н.В

Традиції та інновації в системі цінностей сучасної молоді

Матеріали до міжнародної наукової конференції «Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри». –К., Видавничий центр КНЛУ – 2009. – с.121-124

17

Чехун Н.В.

Ціннісні орієнтації молоді та формування духовності сучасної молоді в умовах глобалізації

Матеріали до міжнародної наукової конференції «Сучасна молодь і проблема життєвих цінностей: філософські та культурологічні виміри». –К., Видавничий центр КНЛУ – 2010. – с.223-229

18

Гриценко Т.Г.

Міжпредметні зв’язки на уроках біології у 8 класі

Біологія. Шкільний світ. – серпень, 2010. – С. 10

19

Чумак С. В.

Гімназія на Черепановій горі

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

20

Єрмаков І.Г., Чумак С.В.

Проектні перспективи інноваційного розвитку 12-річної школи

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

21

Чумак С.В.

Демократизація управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

22

Кривутенко Т.А.

Комунікативні компетенції особистості третього тисячоліття

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

23

Кривутенко Т.А.

Проект «Під вічним горінням свічі…» (присвячений творчості Юрія Тітова)

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

24

Кривутенко Т.А., Коваленко А.В.

Проект «Ми тебе не забули, Тарасе!»

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

25

Гордієнко І.М.

Проекти діалогу культур, специфіка кросс-культурних, міжнародних учнівських проектів.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

26

Дупак Т.Г.

Використання проектної роботи на уроках англійської мови.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

27

Цимбаленко Л.М.

Формування соціокультурної компетенції в учнів 3-4 класів під час роботи над проектом «Український мовний календар».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

28

Маховська Н.В.

Загальношкільний проект формування життєздатних компетенцій на позаурочних заняттях загону ЮІР.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

29

Кузнєцова Л.І.

Формування життєздатних та життєтворчих компетенцій учнів засобами природничо-математичної освіти.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

20

Павлова О.М.

Роль проектної діяльності у формуванні в учнів самоосвітніх компетенцій.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

31

Сенькова Л.О.

Формування ключових компетенцій через проектну діяльність на уроках біології та позакласній роботі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

32

Єщенко Л.І.

Проект «Риторика – мистецтво слова».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

33

Петренко О.А.

Проектна діяльність на уроках іноземної мови та в позакласній роботі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

34

Пархоменко І.В.

Компетентнісний потенціал проекту «Людино, відкрий своє вікно…» («Служіння заради миру»).

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

35

Булова Л.А.

Заняття-проект «Ми це зможемо».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

36

Олійник І.І.

Формування життєздатної особистості у правовому полі сучасного суспільства.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

37

Олійник Т.А.

Клас-театр

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

38

Чернишова О.О

З досвіду розвитку інформаційних компетенцій у початковій школі.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

39

Гриценко Т.Г.

Компетентнісний підхід до формування в учнів здоровго способу життя.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

40

Глушак Г.Л.

Компетентнісний потенціал загально гімназійного педагогічного проекту «Обдарованість».

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

 

41

Полубоярцева О.А.

Психолого-педагогічні умови формування життєвої компетенції молодших школярів шляхом згуртування колективу.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

42

Попова О.В.

Психолого-педагогічний супровід учнів різних вікових категорій в умовах сучасного соціуму.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

43

Третьяченко І.В.

Формування навичок аналізу проблем і прийняття виважених рішень на уроках математики.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

44

Штойко Л.Л.

Розвиток компетенційкористувача англійською мовою під час створення і презентації навчального проекту.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

45

Данченко Л.Г.

Вплив шкільної економічної освіти на формування компетентного потенціалу учня. Історичне портфоліо.

Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі: Практико зорієнтований посібник / За загальною редакцією Єрмакова І.Г., Чумак С.В. – К., 2010. – 370 с.

46

Косачевич М.І.

Суспільно- політичний розвиток  західноукраїнських земель у 50-70-х р.р.ХІХ ст. у складі Австро-Угорської імперії

Журнал «Історія в школі», 2011.

№3

47

Косачевич М.І.

«Українська Голгофа»: концтабір Талергоф

Журнал «Історія в школі», 2011.

№4

48

Косачевич М.І.

Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії

Журнал «Історія в школі», 2011.

№7-8

49

Чехун Н.В.

Організація самостійної роботи з вивчення курсу «Філософія»

Методичні розробки – К., Видавничий центр КНЛУ, 2012. – с.1-29  

50

Кузнєцова Л.І.

Синтетичні каучуки, гума

Газета «Хімія. Шкільний світ», 2013.

№21

50

Штойко Л.Л.

Якість гімназійної освіти.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

51

Чернишова О.О.

Компетентнісно спрямована освіта.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

52

Чернишова О.О.

Навчаємося залюбки.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

53

Кривутенко Т.А.

Розвиток емоційного інтелекту школярів на уроках української літератури.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

54

Монакова К.В.

Роль математики у початковій школі.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

55

Глушак Г.Л.

Проектна робота у позакласній роботі з фізики як засіб у формуванні ключових компетенцій учнів.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

56

Третьяченко І.В.

Розвиток пізнавального інтересу до математики через усні вправи.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

57

Коваль Л.Д.

Використання ІКТ під час вивчення інформатики.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

58

Панащенко О.В.

Інноваційні технології на уроках фізики.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

59

Коваленко А.В.

Література рідного краю.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

60

Попова О.В., Солом’яна А.О.

Психологічний супровід тривожних дітей в умовах гімназії.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

61

Солом’яна А.О.

Виховання лідера в системі освіти через призму учнівського самоврядування.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

62

Сенькова Л.О.

Профілактика здорового способу життя.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

63

Збродська С.І.

Використання проектних технологій у виховній роботі гімназії.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

64

Галлямов В.Г.

Використання проектних технологій на заняттях гуртка «Мій Київ» у 5 класах.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

65

Петренко О.А.

Програма факультативного курсу «Життя – найбільший скарб» для 10 класу.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

66

Гордієнко І.М.

Компетентна спроможність учнів старших класів на прикладі виконання творчих робіт.

Інноваційні пріоритети  розвитку гімназії: Практико зорієнтований посібник/Ред. Рада: С.В. Чумак (голова), І.Г. Єрмаков (науковий редактор) та ін. – К., 2014. – с.

 

 

 

Авторські програми

 

«Література Англії» (9 клас) –ознайомлення з літературою країни, мова якої вивчається, формування і розвиток лінгвістичних та мовленнєвих навичок через знайомство з літературними творами

 

«Країнознавство Великої Британії» (9 клас) – знайомство з культурою країни, мова якої вивчається, формування соціокультурної компетенції.

 

«Життя – найбільший скарб» (10 клас) – поглиблення знань з англійської мови, використання мови у ході пошукової та науково-дослідницької роботи, виховання свідомого громадянина планети та своєї держави.

 

«Ділова англійська мова» (10-11 клас) - поглиблення знань з англійської мови, ознайомлення з основами ділового спілкування.

 

«Загальна географія» (11 клас) – узагальнення і систематизація попередніх знань учнів, розвиток геопросторового мислення, усвідомлення сучасних особливостей природокористування, закладання основ екологічної культури.

 

Програми погоджені ІППО КМПУ ім. Б. Грінченка або рекомендовані для використання МОН України.  

 

Організація та ефективність навчально-виховного процесу

    Зміст гімназійної освіти реалізується в навчальних планах і програмах.

   Навчальні плани на кожен рік складаються на основі Типових навчальних планів з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій МОН та Державних санітарних правил і норм по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. Викладання предметів інваріантної частини навчального плану здійснюється за державними програмами, затвердженими МОН. Варіативна складова формується з урахуванням освітніх запитів та специфіки навчального закладу та реалізується на 100%. З метою широкої загальноосвітньої підготовки, реалізації принципу особистісно орієнтованого навчання та розширення можливостей учнів у виборі власної освітньої траєкторії  години варіативної складової використовуються для доповнення навчального плану профільними предметами, спецкурсами, курсами за вибором та факультативами (викладаються за програмами, рекомендованими МОН); збільшення кількості годин для вивчення окремих предметів; проведення групових консультацій та індивідуальних занять. Проект робочого навчального плану гімназії щороку обговорюється на спільному засіданні педагогічної ради та ради гімназії.

Мова навчання – українська.

   Організація профільного навчання в гімназії здійснюється з урахуванням особливостей функціонування закладу за внутрішньою формою (створення профільних класів або груп за кількома напрямами профілізації у межах одного навчального закладу).

Напрям навчання: філологічний.

Профіль навчання: іноземна філологія.

За підсумками навчальних досягнень за 2016-2017 н.р.  успішність становить 99,3%, якість знань – 67,4 %. Нагороджено: Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»  нагороджено 72 учні гімназії (13,2%); Золотою медаллю – 1 учень.

 

ЗНО 28 випускників гімназії у 2017 році:

 

Предмет

Кільк.учнів, які здавали ЗНО

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Низький рівень

1.

Українська мова

28

(100%)

17учнів (60,7%)

11 учнів

(39, 3%)

-    

(0 %)

-    

2.

Англійська мова

24

19

(79,1%)

4

(16,8%)

1

(4,1%)

-          

3.

Історія

16

9

(56,3)

6

(37,5%)

1

(6,2%)

-          

4.

Математика

11

5

(45,5%)

5

(45,5%)

1

(9,0%)

-          

5.

Біологія

3

2

(66,7%)

1

(33,3%)

-          

-          

6.

Географія

1

1

(100%)

-

-

-

      

Участь учнів у конкурсах-захистах МАН, олімпіадах, конкурсах

Переможцями ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад стали 77 учнів гімназії; конкурсу – захисту МАН – 45, Міжнародного конкурсу імені П. Яцика – 16; Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка – 8; конкурсу читців поезії ім. Т.Г. Шевченка - 2.

Переможцями олімпіад і конкурсів міського етапу стали 11 дітей. Учениця 10-А класу Акімова Діана посіла ІІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України (Відділення наук про Землю).

Виховна робота

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу у виховній роботі  є:         

           гуманізація виховного процесу;

виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

підтримання та зміцнення шкільних традицій;

удосконалення методичної майстерності класного керівника;

розвиток учнівського самоврядування;

превентивне виховання учнів;

забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  і загальнолюдських цінностях.

         Особлива увага приділяється Національній програмі патріотичного виховання.

У 2016-2017н.р. учні гімназії були відмічені грамотами управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у наступних районних конкурсах:

- конкурс «Символи моєї держави» (І місце);

- конкурс танцювальних колективів «Київський вальс-2017» (ІІІ місце);

- конкурс театральних колективів «Кришталевий каштан на Печерську - 2017» (грамоти);

- конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити» (ІІ місце);

- районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості(ІІ місце)

- конкурс авторської пісні (І місце)

Шкільна форма

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації №929 від 03.10.2017 р. до 01.12.2017 р. директорам загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва необхідно провести обговорення з органами самоврядування питання доцільності використання здобувачами освіти шкільної форми.

У гімназії №32 “Успіх» на засіданні Ради гімназії (протокол №2 від 18.10.2017 р.), на засіданні піклувальної ради та батьківського комітету (протокол №2 від 30.11.2017 р.) було обговорено питання доцільності використання шкільної форми учнями гімназії.

З урахуванням пропозицій одноголосно було прийнято рішення:

- для учнів 1-8-х класів - шкільна форма (зелений піджак з шевроном, чорні брюки, для дівчат – спідниця, чорна або в клітинку);

- для учнів 9-11 класів – діловий костюм (піджак з шевроном чорного або зеленого кольору).

Управління навчальним закладом

          Принципи управління:

- принцип соціальної обумовленості (підпорядкування діяльності педагогічного колективу вимогам держави на сучасному етапі до школи в цілому та особливостям і умовам розвитку гімназії);

 - принцип науковості і компетентності (отримання ефективних результатів навчально-виховного процесу при мінімальних витратах часу на основі використання інформаційно-комунікативних технологій та передового педагогічного досвіду).

Середня наповнюваність класів становить 24-25 учнів, що відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. 

 

         Модель державно-громадського управлін ня гімназією

Органи колегіального управління
Адміністрація навчального закладу
Органи громадського самоврядування
•загальні збори трудового колективу
•педагогічна рада
•науково-методична рада
•предметні кафедри
•директор
•заступники директора
•рада гімназії
•піклувальна рада
•батьківський комітет
•рада гімназистів
•профспілковий комітет

 

  Партнерські зв’язки

 -        Гімназія м. Сауе, Естонія

 -        Гімназія м. Пачков, Польща

 -        Гімназія №1 м. Козелець, Чернігівської області

 -        Київський національний лінгвістичний університет

-         Київський національний університет фізкультури і спорту

-         Київський національний університет культури і мистецтв

-         Київський національний педагогічний університет ім.. М.Драгоманова

-         Київський педагогічний університет ім. Б.Грінченка

-         Київський гуманітарний інститут

-         Дошкільний навчальний заклад №728

-         Українсько-португальська асоціація «Каравелла»

-         Компанія «Ямаха»

 -        Туристична компанія «Сант Валентин»

-         Туристична компанія «Селена Тур»

          Матеріально-технічна та навчально-методична база

У гімназії 50 класних кімнат і навчальних кабінетів. З них кабінетів: математики ― 2; фізики ― 1; хімії ― 1; географії ― 1; біології ― 1; української мови і літератури ― 3; іноземної мови ― 19; історії – 2; інформатики ― 2; початкових класів ― 12; інших кабінетів ― 6. Крім того в гімназії обладнана бібліотека, актовий зал, спортивні зали, їдальня .

 

    Кабінети, актовий зал та бібліотека забезпечені постійними та змінними експозиціями; науково-методичною, довідниковою, художньою літературою та періодичними виданнями (у тому числі на електронних носіях); дидактичним  матеріалом; сучасними технічними засобами навчання (аудіо-, відео-, орг-техніка; мультимедійні дошки/комплекси).  У навчальних кабінетах та бібліотеці, з’єднаних локально, є доступ до мережі Інтернет.

     Фінансові звіти

  

 

                       

 

  

  

 

 

Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 2017 – 2018 н.р.

Гімназія №32 «Успіх» м.Києва є навчальним закладом, який належить до комунальної власності територіальної громади м.Києва та підпорядковується Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно зі статутом гімназії №32 «Успіх» м.Києва. Предметом діяльності та головним завданням закладу є: здійснення навчально-виховного процесу; виховання морально і фізичного здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, забезпечення реалізації програм поглибленого вивчення іноземних мов та профільного навчання; створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти, науковості,розвивального характеру навчання, гнучкості та прогностичності, єдності наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

 У структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов та профілями навчання за вибором учнів.


 

Мережа класів

 

2017-2018

Кількість класів

26

 

Середня наповнюваність класів становить 24-25 учнів, що відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

1. Матеріально-технічна та навчально-методична база

     Навчально-виховний процес у 2017 -  2018 н.р. відбувався у 50 класних кімнатах і навчальних кабінетах. З них кабінетів: математики – 2; фізики – 1; хімії – 1; географії – 1, біології - 1; української мови і літератури – 3; іноземної мови – 19; історії – 2; інформатики – 2; початкових класів – 12; інших кабінетів – 6. В усіх кабінетах протягом навчального періоду оновлені змінні експозиції, науково-методична література та дидактичні матеріали.

Навчальний заклад забезпечено кабінетами, необхідними для виконання інваріантної складової навчального плану. Також у гімназії є актова зала (1), спортивні зали (2), їдальня.

      У навчально-виховному процесі протягом року використовувались технічні засоби навчання (ноутбуки, комп’ютери, інтерактивні дошки, телевізори), оргтехніка. Є мережа Інтернет.

Важливою структурною ланкою навчального закладу є бібліотека, робота якої спрямована на забезпечення учасників освітнього процесу підручниками, художньою, довідковою, науково-популярною та методичною літературою; оперативне забезпечення інформацією про нові бібліотечні надходженням. У читальному залі є необхідна оргтехніка, ПК, забезпечено доступ до мережі Інтернет.

 

Надходження

Рік

2018

Художня література

23

Галузева література

1

Довідкова література

1

Методична література

-

Підручники

1631

 

У 2017-2018 н.р. навчально-виховний процес у гімназії було забезпечено друкованою навчальною літературою : 1-3 класи  - 100%, 4 класи – 90%, 5-6 класи - 100%, 7 класи – 97%, 8-9 класи – 100%, 10-11 класи – 99 %.

Педагогічні працівники у 2017-2018 н.р. користувалися 19 фаховими періодичними виданнями.

Усі напрями навчально-виховного процесу забезпечено фаховими періодичними виданнями, у тому числі з електронними носіями («Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»).

2. Фінансово-господарська діяльність

Надходження від управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА у 2017 – 2018 навчальному році

(з вересня 2017р. по серпень 2018р)

      Найменування

     Кількість

1

Тарілка мілка

75 шт

2

Тарілка глибока

100 шт

3

Чашка

75 шт

4

Телефон

1 шт

5

Засіб для чищення

25 шт

6

Засіб для підлоги

25 шт

7

Засіб для унітазу

25 шт

8

Миючий засіб для скла

15 шт

9

Граблі віялові

6 шт

10

Мило рідке

10 шт

11

Бактерицидна лампа

1 шт

12

Крейда

5 шт

13

Пакети для сміття 35л

20 шт

14

Піщано – сольова суміш

5 мішків

15

Пакети для сміття 120л

20 шт

16

Пакети для сміття 60л

20 шт

17

Мітла з держаком

5 шт

18

Мітла без держака

20 шт

19

Туалетний папір

250 шт

20

Корзина для сміття

20 шт

21

Туалетний йорш

10 шт

22

Відро 10л

5 шт

23

Рукавички латексні

22 шт

24

Снігоприбиральна машина

1 шт

 

25

Світлодіодний лінійний світильник

75 шт

26

Світлодіодний лінійний світильник короткий

15 шт

27

Світлодіодний модульний прожектор

22 шт

28

Кушетка складна

1 шт

29

Комплект учнів. Парт

30 шт

30

Набір цифр на магніті

3 шт

31

Пакети для сміття 35л

50 шт

32

Пакети для сміття 100л

50 шт

33

Пакети для сміття 60 л

70 шт

34

Килим – пазл 16 елементів

6 шт

35

Відро з кришкою

5 шт

36

Мило господарче

20 шт

37

Мило рідке

12 шт

38

Медичні засоби

1 шт

39

Протигаз ГП – 7

1шт

40

Распіратор РУ – 60м

4 шт

41

Протигаз ГП – 5

20 шт

42

Распіратор У – 2к

20 шт

43

Туалетний папір

500 шт

44

Гель для чищення унітазів

15 шт

45

Засіб дезінфікуюч.

14 шт

46

Антисептик для рук « БІОДЕЗ»

8 шт

47

Халати

7 шт

48

Географічний набір

3 шт

49

Лупа шкільна

10 шт

50

Перкусійний набір (маракаси)

2 шт

51

Словник 6 в 1

40 шт

52

Фетр

3 шт

53

Пуф «Лотос»

9 шт

54

Прапор України

1 шт

55

Прапор ЄС

1 шт

56

Дошка коркова

5 шт

57

Мольберт

6 шт

58

Електронний мікроскоп

1 шт

59

Годинник пісочний

3 шт

60

Стенд куточок безпеки життєдіяльності

1 шт

61

Набір стендів «Захист Вітчизни»

1 шт

62

Радіатори

5 шт

63

Папір

60 шт

64

Кнопки-цвяхи

24 шт

65

Набір канц. Приладдя

1 шт

66

Скріпки кольорові

6 шт

67

Ватман

36 шт

68

Набір магнітів

24 шт

69

Файли

12 шт

70

Папір

15 шт

71

Папір для нотаток

15 шт

72

Олівець графітний

100 шт

73

Набір геометричн. Моделей

3 шт

74

Фарба зелена

7 шт

75

Фарба біла

10 шт

76

Фарба жовта

3 шт

77

Фарба блакитна

3 шт

78

Фарба чорна

5 шт

79

Кісточки

10 шт

80

Розчинник

5 шт

81

Рукавички латексні

20 шт

82

Набір вимірювального приладдя

2 шт

83

Контейнер великий

15 шт

84

Боулінг

9 шт

85

Ганчірки

1 шт

86

Абетка українська

3 шт

87

Ляльковий театр

1 шт

88

Мати спортивні

10 шт

89

Колби пластикові

3 шт

90

Швабра з від жимом

10 шт

91

Йоршик для туалету

12 шт

92

Ноутбук

3 шт

93

Візок для дидактичного матеріалу

3 шт

94

Комплект парт та стільців

90 шт

95

Фарба водоем. Біла

20 шт

96

Ігровий набір Лего

6 ящ

97

Крейда біла

2 ящ

98

Крейда кольорова

12 шт

99

Білизна

36 шт

100

Ламінатор

1 шт

101

Дидактичний матеріал англ..мова

1 шт

102

Дидактичний матеріал англ..мова учень

2 шт

103

Засіб для миття підлоги

30 шт

104

Сантрі гель

35 шт

105

Стіл кутовий

3 шт

106

Паперові рушники

6 ящ

 

Були зроблені наступні роботи:

-         утеплення фасаду основної будівлі;

-         проведені розрахунки допустимого струму навантаження електричних мереж;

-         з’єднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів і кабелів в приміщенні гімназії;

-         встановлені електричні розетки на негорючій основі;

-         проведено планово-попереджувальний ремонт електромережі;

-         двері підсобних приміщень виконані протипожежними з межею вогнестійкості 30 хвилин;

-         електричні вимикачі складських приміщень винесені на зовнішні стіни за межі вказаних приміщень;

-         перевірена на справність система внутрішнього протипожежного водогону;

-         ремонт каб.№308, 98, 97;

-         частковий благоустрій території.

 

          3. Кадрове забезпечення

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2017-2018

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Учитель-методист

18

Старший учитель

3

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

29

Спеціаліст першої категорії

5

Спеціаліст другої категорії

8

Спеціаліст

15

     10 педагогічних працівників нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2 – нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти», 2 -  нагрудним знаком «В.Сухомлинський», 2 – нагрудним знаком «О.Захаренко», 1- нагрудним знаком «А.Макаренко».

 

Якісний склад педагогічних працівників за освітою

 

2017-2018

Вища (спеціаліст, магістр)

57

Базова вища (бакалавр)

4

 

У 2017-2018 н.р. атестацію проходили 12 педагогічних працівників гімназії  (Булова Л.А., Маховська Н.В., Петренко О.А., Шевченко І.М., Петрова Н.М., Денисенко Г.П., Кузнєцова Л.І., Поптанич Ж.Ю., Тігєєва Л.Г., Полубоярцева О.А., Якір І.П., Рубанова А.В.) з них  на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» -  9 (Булова Л.А., Маховська Н.В., Петренко О.А., Шевченко І.М., Петрова Н.М., Денисенко Г.П., Кузнєцова Л.І., Поптанич Ж.Ю., Тігєєва Л.Г.); 1 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» (Полубоярцева О.А.), 1 (Якір І.П.) – на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»; 1 (Рубанова А.В.) - на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст другої категорії».

4. Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління навчально-виховним процесом.

Напрями науково-методичної роботи:

- поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів;

- систематичне вивчення нових Державних стандартів, навчальних програм, підручників і посібників з окремих предметів, створення авторських програм та дидактичних матеріалів;

- педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво;

- проведення атестації педагогічних кадрів, пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів;

- вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії;

- співпраця з навчальними закладами різних рівнів, залучення до організації навчально-виховного процесу та науково-методичної діяльності науковців АПН України.

«Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентністного  підходу» ― проблема, реалізація якої покладена в основу науково ― методичної роботи педагогічного колективу протягом звітного періоду. Пріоритетними напрямками роботи гімназії є впровадження сучасних освітніх технологій, формування позитивного ставлення до навчання, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності та розвиток особистісних ознак учнів – громадян української держави.

 У 2017-2018 н. р. постійно здійснювався методичний супровід навчально-виховного процесу.

1)    Організація  роботи  методичних обєднань вчителів за профілями.

У гімназії  створено і працювало у 2017-2018 н.р. 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів;

- МО вчителів української філології, світової літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО вчителів фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО класних керівників;

- МО вчителів художньо - естетичного циклу.

    Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи гімназії, загальної науково-методичної проблеми і спрямована на забезпечення високого рівня знань учнів шляхом розвитку їх творчих здібностей та задоволення індивідуальних освітніх потреб через розвиток педагогічної творчості, модернізацію форм методичної роботи, впровадження новітніх інноваційних технологій, які дають змогу самостверджуватись і самореалізуватись кожній особистості.

     Діяльність методичних об’єднань у 2017-2018 н.р. була спрямована на вирішення таких завдань:

* забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів навчання та виховання учнів;

* підвищення рівня загально дидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу, проведення обміну успішної педагогічної діяльності;

* виявлення, пропагування та впровадження нових освітніх та виховних технологій;

* створення умов для самоосвіти педагогічних працівників.

На запланованих засіданнях МО обговорювалися як організаційні, так і науково-методичні питання.

       Протягом навчального року вчителі працювали над методичними темами, відвідували семінари та тренінги, проходили курси підвищення кваліфікації, опрацьовували інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін та оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги до перевірки зошитів, виконання Єдиного орфографічного режиму, підготовки до ДПА;  проводили педагогічні читання (С.Френе “Школа успіху”; О.Максимова “Формування успішної особистості 6-річного першокласника”; Т.Кравчинська “Педагогіка партнерства. Ідеї, принципи, сутність”; У.Глассер “Школа без невдах”); вивчали та впроваджували  здоров’язбережувальні технології; технології розвитку критичного мислення (кроссенс, кластер, “фішбоун”, кубик Блума, «Вікіпроекти в школі – шлях до нової освіти в школі», «Текстоцентричний підхід. Емоційний інтелект. Інтерактивні технології», інтегральні технології, прийоми мнемотехніки та ін.; розробляли роздатковий матеріал (схеми, таблиці), тести для навчальної діяльності та для контролю знань, умінь і навичок учнів;  брали участь у роботі науково-практичних семінарів, виступали з доповідями на засіданнях МО та педагогічної ради, презентували власний досвід («Використання піктограм: для передачі образної і абстрактної інформації, для роботи зі словниковими словами, для роботи з літературними творами»; «Смисловий та структурний аналіз тексту», «Метод 6 капелюхів як основа нестандартного уроку» тощо).  Учителі англійської мови провели бінарні  уроки з учителями природничо - математичної кафедри  й історії ,  а  саме :

 

Предмет

Тема  уроку

Учителі

Англійська мва – історія

«Стародавній Єгипет»

Якір І.П., Шевченко І.М.

Англійська мова – основи здоров’я

«Корисна та шкідлива їжа – свідомий вибір кожної людини»

Рубанова А.В.,  Маховська Н.В.

Англійська мова –   географія

«Найвідоміші об’єкти Північної Америки , віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО»

Петренко О.А., Поптанич Ж.Ю.

 

Інтегрований урок з основ  здоров’я «Здорове харчування» (Ткаченко Н.М., Маховська Н.В.) надруковано в газеті «Здоров’я і фізична культура». Денисенко Г.П., учитель української мови та літератури, брала участь у конкурсі «Учитель року» (районний рівень), посіла ІІІ місце.

   Особлива увага була приділена ознайомленню з вимогами нового освітнього стандарту для початкової школи та новій українській школі (Концепція нової української школи; вебінар “Інтерактивна школа творчого вчителя”; інтернет-марафон “Нова українська школа: 30 важливих питань”; онлайн курс для вчителів початкової школи EdEra). До роботи методичних об’єднаннь було залучено практичного психолога Солом’яну А.О., соціального педагога Полубоярцеву О.А., Чумак М.Р..

Велику увагу вчителі філологи приділяли підвищенню рівня грамотності учнів (словникові диктанти, лінгвістичні ігри, конкурси, граматичні турніри), розвитку творчих здібностей учнів, широко практикуючи на уроках «Хвилинки творчості», «Поетичні хвилинки».

       Крім того у 2017 -2018 н.р. учителі початкових класів узяли участь у підготовці матеріалів для інтерактивної абетки, яка вийшла у світ у травні 2018 р.

   З метою забезпечення наступності у навчанні  між початковою і середньою ланками освіти, пропедевтики пошукової та науково-дослідницької діяльності, пропедевтики матеріалу середньої школи, введення дітей у світ нової для них науки, формування універсальних навичок та ключових життєвих компетенцій (в першу чергу самоосвітньої) продовжено роботу над колективним довготривалим проектом «Елементи пропедевтики в проектній діяльності», до роботи над яким залучено вчителів-предметників середньої та старшої школи.

     2) Робота науково-методичної  ради гімназії.

У 2017-2018 н.р. науково-методична рада гімназії впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур гімназії, науково-методична рада гімназії розглядала наступні питання:

1. Організація науково-методичної роботи в гімназії. Реалізація проблемних питань, визначених річним планом роботи.

2. Затвердження річного плану роботи науково-методичної ради гімназії.

3. Система проектної діяльності в гімназії. Узагальнення досвіду використання методу проектів учителями гімназії.

4. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсах у 2017/2018 н.р.

5. Результати учнів гімназії у зовнішньому незалежному оцінюванні.

6. Організація проходження курсової підготовки вчителями у 2017 – 2018 навчальному році.

7.  Модель випускника Нової української школи.

8. Презентація  досвіду роботи Поптанич Ж.Ю., Кузнєцової Л.І., Денисенко Г.П. та Тігєєвої Л.Г.

9. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів гімназії.

10. Педагогічні технології, спрямовані на розвиток комунікативних компетенцій.

11. Аналіз участі учнів у предметних олімпіадах, роботі МАН, конкурсах, змаганнях.

12.  Аналіз результатів атестації педагогічних працівників за 2017-2018 н.р.

13. Аналіз роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою гімназії, індивідуальними науково-методичними темами. Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

14. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями, аналіз участі молодих учителів у роботі МО та ШМУ.

3) Школи молодого вчителя. У ході роботи школи молодого вчителя було опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; надано індивідуальні консультації по складанню календарно-перспективних та поурочних планів; розглянуто вимоги до сучасного уроку та форми контролю знань умінь і навичок; проаналізовано відвідані уроки. Для молодих спеціалістів було проведені заняття на теми:

·        Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності

·        Сучасні технології навчання.

·        Вибір оптимального поєднання методів навчання.

·        Методи контролю рівня знань учнів; вимоги до перевірки зошитів, забезпечення єдиного орфографічного режиму.

·        Ознайомлення з видами нетрадиційних уроків.

·        Організація, підготовка і проведення позакласних заходів із предмета.

·        Зразки документації вчителя та класного керівника. Ведення класного журналу.

Протягом року молоді вчителі працювали над методичними темами «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу», «Інноваційні технології, методи навчання», «Види і форми організації самостійної роботи на різних етапах уроку»; брали участь у засіданнях круглих столів «Видатні педагоги»,  «Мистецтво ораторства», «Етика та психологія педагогічного спілкування»,  «Мої перші педагогічні знахідки». З метою сприяння творчого зростання молодих учителів, підвищення їхнього професійного рівня було призначено наставників з числа досвідчених педагогів та організовано взаємовідвідування уроків протягом навчального року. У лютому 2018 року проведені практичні заняття майстер класу шкільного рівня, на яких досвідчені вчителі  Гордієнко І.М., Павлова О.М. показали фрагменти уроків з англійської мови та країнознавства.

Продовжується робота по створенню віртуального методичного кабінету. 5. Соціально-психологічна служба.       

Забезпечення ефективності науково-методичної роботи неможливо без допомоги соціально-психологічної служби гімназії.

Діагностична робота соціально-психологічної гімназії у 2017-2018 н. р. включала в себе вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, дослідження мікросередовища (сім’я, референтна група, клас) та його вплив на розвиток дитини.

Основна мета соціально-психологічної служби гімназії полягає у сприянні гармонійному та успішному розвитку кожної дитини виходячи з її індивідуальних особливостей та її правильної взаємодії в соціальному середовищі, розвитку навичок конструктивних взаємин, оволодінню засобами спілкування та набуття необхідного соціального досвіду. Виходячи з цього, робота психолога та соціальних педагогів проводилась за напрямками: діагностична робота, консультативна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, просвітницька, профілактична, організаційно-методична робота тощо.

Серед учнів початкової ланки проводились дослідження спрямовані на особистісний розвиток кожного учня з метою вивчення сформованості особистісних новоутворень певного вікового періоду («Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи»).  Проводилась діагностика пізнавальних процесів: розвиток пам’яті, уваги, мислення тощо. Також досліджувались особистісний розвиток та емоційна сфера учнів, проводилась діагностика обдарованості та здібностей дітей. Особливу увагу приділили періоду адаптації учнів 1-х класів.

Був здійснений контроль за  адаптацією учнів 5-х класів до навчання в середній школі. У ході дослідження вивчали ступінь задоволеності шкільним життям, рівень мотивації учнів до навчання, соціальний статус учня, мікроклімат у класному колективі, рівень конфліктності  та тривожності дітей. На педагогічній раді були представлені результати дослідження адаптації учнів 1-х та 5-х класах до навчання. Також окремо вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам були надані рекомендації щодо подальшої роботи з учнями.

Серед учнів середньої та старшої ланки були проведені дослідження психологічного клімату класу, виявлення стану агресії та типу агресивної поведінки, визначення рівня шкільної мотивації, визначення Інтернет-залежності учнів, вивчення професійної зорієнтованості учнів. Також досліджувались рівень самооцінки учнів, типи темпераментів, акцентуацій у підлітків, вивчалися стилі поведінки учнів під час конфліктів та проводилась діагностика міжособистісних взаємин серед учнів.

Також серед учнів старшої школи  вивчали рівень інформованості учнів про проблему ВІЛ/СНІДу.

У рамках проведення інформаційно-освітньої роботи, щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед учнівської молоді було проведено діагностику рівня інформованості дітей про дію психоактивних речовин на організм людини, ступінь ризику залучення учнів до вживання наркотичних, алкогольних речовин та тютюнопаління.

Консультативна робота проводилася регулярно. Основна тематика: готовність дітей до навчання та труднощі адаптації; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; асоціальні прояви у поведінці дітей; профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя; адаптація дитини до нового колективу; дитячі страхи; психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти; формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі; взаємовідносини в системі «вчитель-учень»; Взаємовідносини в системі «батьки-діти»; проблеми лідерства у колективі; «Професійне вигорання» педагогів; самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій; професійне самовизначення.

З учнями молодших класів проводилась індивідуальна корекція пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення тощо). З учнями 1-х та 5-х класів, у яких були виявлені певні труднощі адаптаційного періоду, проводилися індивідуальні та групові коригувальні заняття на подолання шкільної тривожності та підвищення самооцінки. З підлітками проводилися заняття спрямовані на зниження рівня тривожності та на розвиток самопізнання та впевненості в собі. Серед старшокласників проводилася робота спрямована на розвиток творчих здібностей. Серед усіх учнів проводилися заняття спрямовані на розвиток морально-етичних якостей, умінь та навичок доброго поводження в колективі.

     Просвітницька робота з учнями була направлена на формування навичок відповідальної поведінки, безпечне користування Інтернетом та ознайомлення учнів з моральним та правовим аспектами контенту сторінок соціальних мереж. На батьківських зборах була проведена бесіда з батьками щодо безпеки дітей в Інтернеті, як попередити та подолати негативні наслідки впливу Інтернету на особистість та розвиток дітей.  Особливістю просвітницької роботи серед учнів було те, що інформацію до учнів молодшої та середньої школи доносили старшокласники. Завдяки цьому методу в процесі комунікативної діяльності відбувався обмін знаннями і вміннями, що в свою чергу, сприяє формуванню достовірних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій стосовно здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу та іншим негативним явищам.

         Практичний психолог та соціальний педагог неодноразово були слухачами різноманітних семінарів, тренінгів, конференцій, які стосувалися актуальних тем. А також були доповідачами на педагогічних радах та батьківських зборах.

Окрім вищезазначених діагностуваннях учні старшої школи приймали участь у вивченні власної професійної зорієнтованості.

6. Охоплення дітей навчанням. Рівень навчальних досягнень учнів гімназії.

Впродовж 2017-2018 н.р. діяльність педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу було зараховано 78 учнів.

У гімназії на початок навчального року навчалося 635 учнів.

У початковій ланці гімназії із 310 учнів 47 (15,16%) учні мають тільки високий рівень досягнень; 148 учнів (47,74%) – тільки високий та достатній. У перших класах знання учнів оцінювались вербально. Учень 3 класу мав початковий рівень з англійської мови, учень 3 класу був не атестований.

 

 

В основній ланці гімназії (5-9 класи) навчальний рік закінчили 271 учень, серед яких 23 (8,5%) мають тільки­­­ високий рівень досягнень; 129 (41,6%) мають тільки високий та достатній рівні досягнень. Один учень має початковий рівень досягнень.

 

У старшій ланці гімназії успішно закінчили навчальний рік 47 учнів, з них 9 учнів з високим рівнем досягнень (19,0 %); 29 учнів (61,7 %) мають тільки високий та достатній рівень досягнень.

 

За результатами навчальних досягнень учнів  у цілому по гімназії успішність становить 99,5%, якість знань – 69 %.

 

За підсумками навчальних досягнень за 2017-2018 н.р.  похвальними листами нагороджено 62 учня гімназії (13,2%). Закінчили  гімназію із золотими медалями 4 учні.

ЗНО 24 випускників гімназії у 2018 році:

 

Предмет

Кільк. учнів, які здавали ЗНО

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початкови й рівень

1.

Українська мова

24

(100%)

18 учнів (75%)

5 учнів

(20.8%)

1 учень

(4.2%)

-    

2.

Англійська мова

19

12

(63,2%)

5

(26,3%)

2

 (10.5%)

-          

3.

Історія

14

4

(27 %)

9

(60 %)

1

(13 %)

-          

4.

Математика

10

5

(50%)

5

(50%)

-

-          

5.

Біологія

2

2

(100%)

-

-          

-          

6.

Географія

1

1

(100%)

-

-          

-          

7.

Фізика

1

-

1

(100%)

-          

-          

8.

Хімія

1

-

1

(100%)

-          

-          

 

         За результатами ЗНО в частині ДПА у 2018 році всі учні гімназії виявили 100% успішність та показали 94,4% якості знань. Згідно з моніторингом українського центру оцінювання якості освіти, серед навчальних закладів за розподілом результатів за загальним профілем (Українська мова і література, Історія України, Математика) та філологічним профілем (Українська мова і література, Англійська мова) Печерського району м. Києва гімназія займає 3 місце. За розподілом результатів за загальним профілем (Українська мова і література, Історія України, Математика) у м. Києві гімназія №32 «Успіх» посіла 15 місце, а за філологічним профілем (Українська мова і література, Англійська мова) – 13 місце.

На базі гімназії було успішно  проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Гімназисти  взяли активну участь у І та ІІ етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика  Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка, конкурсі читців поезії Тараса Шевченка, конкурсі «Поетична весна» та  ін.

Підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  у 2017-2018 навчальному році – 82 місць.

 

Підсумки проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  у 2017-2018 навчальному році – 13 місць.

 

Підсумки проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2017-2018 навчальному році – 46 місць.

 

      Підсумки проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2017-2018 навчальному році – 8 місць.

Підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017-2018 навчальному році – 1 учень ( посіла І місце, відділення наук про Землю; секція геології, геохімії та мінералогії, базова дисципліна – географія)

 

Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка (районний етап) -14 учнів.

Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (міський етап) – 3 учнів.

Міжнародний конкурс з української мови ім. .П.Яцика (районний етап) -  15 учнів.

Міжнародний конкурс з української мови  ім. .П.Яцика (місто) – 4 учня.

Конкурс читців поезії Т.Шевченка – 2 учня.

 

         7. Охорона праці та здоров я учасників навчально-виховного процесу.

         За період 2017-2018 навчального року адміністрація гімназії вела систематичний контроль за збереженням життя і здоров’я учнів та працівників.

         До початку навчального року було проведено огляд кабінетів та випробування обладнання, складені акти та акти-дозволи на проведення занять у спортивних залах, на спортивному майданчику та у кабінетах підвищеної небезпеки.

    Протягом навчального року проводились вступні, первинні, повторні та цільові інструктажі з працівниками гімназії з відповідним записом у журналах реєстрації інструктажів.

Проводились тематичні бесіди, виховні години, лекції, тижні безпеки, єдині уроки з ПДР, тижні знань з основ безпеки життєдіяльності, заходи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Проводились тренування з евакуації учнів та працівників гімназії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та опрацьована схема оповіщення учасників навчально-виховного процесу.

У вестибюлі гімназії та на поверхах поновлено наочну агітацію з заходами безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки, попередження травматизму у школі та попередження дитячого травматизму на перервах, безпечна поведінка вдома і надворі; обережно – незнайомець!; правила поведінки у людних місцях, безпека в натовпі; правила безпечної поведінки під час святкування новорічних та різдвяних свят; правила пожежної безпеки під час новорічних свят та зимових канікул, переохолодження, обмороження, безпечна поведінка під час гри у сніжки, правила безпечної поведінки на льоду, як вибратися з крижаної пастки; грип: стоп!; небезпечні предмети і речовини; необхідні дії при виявленні боєприпасів і вибухонебезпечних предметів; якщо Ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху; правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі, в лісі; пожежі в лісах, степах та на торфовищах; відпочинок на природі: отруєння грибами, небезпечні рослини; що таке сказ і як уберегтися від нього; як захиститися від кліщів; правила безпеки на воді, повінь та паводок; правила безпеки на воді; що таке сказ та як уберегтися від нього; правила поведінки пішоходів та пасажирів на залізничному транспорті, інформаційні стенди до Тижня безпеки дорожнього руху, Всесвітнього дня охорони праці та ін..

Проведений медичний огляд вчителів та МОП.

Проведений медичний огляд учнів згідно графіку профілактичних оглядів. Оформлені листки здоров’я, видані накази про розподіл на групи для занять на уроках фізичної культури та на звільнення учнів від занять фізкультурою.

Проводилась робота по попередженню виробничого травматизму серед учнів та працівників гімназії. На всі батьківські збори виносились питання профілактики нещасних випадків.

Протягом 2017-2018 навчального року в гімназії проводились, конкурси малюнків («Безпека на дорозі», «Дорожня абетка», «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека очима дітей», «Небезпека очима дітей», «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» та ін.), тематичних аплікацій та поробок, вікторин, диктантів («Правила дорожнього руху», «Пішоходе, будь уважним на дорозі!», «Особиста безпека на залізниці», «Надзвичайні ситуації»), випускались стіннівки, плакати українською та англійською мовами з метою висвітлення найбільш актуальних для збереження здоров’я і життя дітей тем «Заходи пожежної безпеки в побуті», «Дії населення під час стихійних лих», «Обережно! Вибухонебезпечні знахідки!», «Дії населення при хімічній атаці», «Правила поведінки у натовпі», «Natural Disasters», «Warning! Radiation!» та ін.. Учні 7-х класів підготували виступи-презентації для учнів 1-4-х класів «Безпечна поведінка взимку» та компютерні презентації на актуальні теми з безпеки життєдіяльності «Як діяти під час перестрілки», «Що робити у разі знаходження вибухонебезпечного приладу», «Обережно! Небезпечні знахідки на вулиці».

Протягом місяця в гімназії відбувалися заходи під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». Завідувач бібліотекою Стефанович О.В. разом із класоводами 1-4-х класів провели низку цікавих тематичних заходів.

На виховних годинах учні початкових класів із задоволенням переглядали та обговорювали тематичні мультфільми з правил безпеки життєдіяльності.

У гімназії працювала школа «Еко–здоров’я». До профілактичної роботи залучались учні 10-11-х класів (члени школи «Еко-здоров’я»). Керівник школи, Сенькова Л.О., проводила лекції та тренінги для учнів із використанням відеоматеріалів. В рамках засідань проводилось анкетування учнів, лекції з пропаганди здорового способу життя, практичні заняття по наданню першої медичної допомоги, випускалися інформаційні бюлетені, проводились конкурси міні реклами та антиреклами та ін. Лектори школи «Еко-здоров’я» проводили різноманітні тематичні бесіди для учнів 1-11-х класів.

Учителем предмету «Основи здоров’я», Маховською Н.В., були проведені вікторини з учнями середніх класів на знання правил безпечної поведінки на воді та льоду та профілактики побутового травматизму, правил дорожнього руху, пожежної безпеки та безпечної поведінки вдома та на вулиці під час літніх канікул.

         Проведено аналіз випадків травматизму за 2017-2018 навчальний рік (учні: під час навчально-виховного процесу – 2 випадки травмування, невиробничого характеру, побутові – 4 випадків; працівники: невиробничого характеру – 1 випадок .

 

8. Виховна робота

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу у виховній роботі в 2017-2018 н.р. були:

1)      виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

2)      забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  і загальнолюдських цінностях;

3)      гуманізація виховного процесу;

4)      удосконалення методичної майстерності класного керівника;

5)      розвиток учнівського самоврядування;

6)      превентивне виховання учнів;

7)      підтримання та зміцнення шкільних традицій.

У 2017-2018 н.р. методичне обєднання класних керівників розпочало роботу над темою «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентністного підходу». Виховна робота була спрямована на ознайомлення учнів із загально-людськими цінностями, формування особистості - громадянина України, шляхом пізнання багатовікових надбань національної та світової культури, формування навичок здорового способу життя. З метою реалізації поставлених завдань на засіданнях МО:

- працювала педагогічна майстерня «Шліфуємо діамант педагогічної майстерності»;

- класні керівники обмінювалися досвідом роботи по збереженню здоров’я та життєдіяльності дітей; по організації  роботи з обдарованими дітьми, батьками; з попередження дитячого травматизму; дитячої злочинності, суїциду, бездоглядності;

- розглянута «Модель випускника Нової Української Школи»;

- ознайомлення з новинками методичної літератури;

- профорієнтація учнів випускних класів;

- презентація досвіду виховної роботи класних керівників (Маховської Н.В., Шевченко І.М., Полубоярцевої О.А., Тігєєвої Л.Г.).

         Протягом навчального року велика увага приділялась Національній програмі патріотичного виховання. Ця робота була різноманітна та ґрунтовна. Слід відмітити загальногімназійний виховний захід, у якому брали участь усі, без виключення, класні колективи: «Благодійний ярмарок «Смакота» - у рамках гімназійного проекту «Твори добро по всій землі!» на підтримку  учасника АТО Загасайла Сергія.  З нагоди 73-річчя  Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні та Дня пам’яті та примирення (8 травня) учні з класними керівниками відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та Одеські катакомби. Протягом навчального року учні працювали над проектом «Герої моєї вулиці», а також відвідали музей-меморіал «Крути» та переглянули кінофільми «Кіборги» і «Сторожова застава». Були проведені виховні години «Крим – це Україна», «Україна у нас єдина і єдиний у нас народ», «Це був порив душі і серця, це подвиг славних, молодих»,  «Видатні сини України», «Є пам'ять, якій не буде кінця», флешмоб до Міжнародного дня вишиванки. Також була здійснена низка заходів:

-         конкурс дитячого малюнка «Ні війні!» (1 - 4 класи);

-         виставка тематичних святкових стіннівок «Я гордий за тебе, місто-герою, нащадкам своїм ти свободу здобув» (5 – 9 класи);

-         вітання учасників, ветеранів та дітей війни мікрорайону зі святом (волонтерські групи 5 - 11 класи);

-         бесіди членів лекторської групи залу Бойової слави «Фронтовими дорогами рідних»;

-         виставка документальної та художньої літератури «Славна історія міста-героя Києва»;

-         виготовлення квітів маків та проведення флешмобу «Квітка пам’яті»;

-         хвилина пам’яті, присвячена загиблим у Другій світовій війні та воїнам, які віддали своє життя у зоні АТО.

           З нагоди річниці Чорнобильської катастрофи у гімназії пройшли тематичні виховні години «Уроки Чорнобиля» та традиційно проводився єдиний День ЦЗ (за окремим планом).

  У 2017-2018 н.р.  продовжена співпраця з громадськими організаціями «За українськомовний Київ», «Соняшник». Твори учнів гімназії надруковані в збірці, виданій за спрощення громадської організації «За українськомовний Київ». Збірка має назву «Рідне слово».

Активно працювало самоврядування гімназії.

З метою вивчення історії рідного краю, профорієнтації гімназистів, розширення світогляду учнів, художньо-естетичного виховання, успадкування духовних і культурних надбань українського народу  класними керівниками були організовані цікаві і змістовні екскурсії : м. Радомишль (7-А, 7-Б), м. Жашків та с. Буки (5-А, 5-Б), фестиваль “Open Music For Child” (10-А), театр Національної опери України імені Т.Г. Шевченка (10-А), бібліотека «Веселка» (9-В, 2-А, 3-Б, 3-В), зоопарк «12 місяців» (6-А, 6-В), Києво-Печерська  Лавра (6-Б, 7-А), Геологічний  музей КГРТ (8-А), Національний  ботанічний сад ім.  Н.Н. Гришка (9-Б), м. Чернігів та м. Батурин (8-А, 9-А), м. Чернігів (5-Б, 7-Б), м. Житомир (9-А), м. Одеса (9-А), м. Вінниця (10-А), Київський планетарій (3-В), кінотеатр «Батерфляй де люкс» (6-А, 6-Б, 6-В, 7-А), Національний дендрологічний парк «Софіївка» в м. Умань (6-А), Профорієнтаційний Фестиваль ПРОФFEST-2017 (9-А, 9-Б), кіностудія «Film.ua» (6-Б), етнопарк «Городець Княжий» (5-А), виробниче об’єднання «Росинка» (5-Б, 6-А, 6-Б), театр «Божа  корівка» (5-Б, 7-Б), сферичний кінотеатр «Атмасфера 360» (Київський планетарій) (2-А), фабрика ялинкових прикрас (смт. Клавдієве Київської області) (2-В, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 7-А, 7-Б), Київський національний університет культури і мистецтв (11-А), кінотеатр «Київ» (8-А), Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка (9-Б), Київський національний академічний театр оперети (6-А), Верховна Рада України (8-А), музей ім. Марії Заньковецької (8-А), Київський міський Будинок природи (3-А), Національний музей Тараса Шевченка (8-Б), Національний музей історії України у Другій світовій війні (3-Б), Профорієнтаційний вернісаж (10-А), Державний політехнічний музей при НТУУ КПІ (8-А, 8-Б), Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (7-А, 7-Б).

У гімназії проводилась профорієнтаційна робота. Заклад відвідали представники прокуратури Печерського району, університетів та коледжів, які надавали інформацію учням про навчальні заклади Києва та України. Окремої уваги заслуговує робота педагогічного, учнівського та батьківського колективів у рамках проекту «Усі професії важливі. Обирай свою». Гімназисти були ознайомленні з сучасними тенденціями професійного ринку. Проведені такі заходи:

-         зустрічі з успішними людьми (10 – А, 8-А, 8-Б, 9 – В);

-         майстер-клас професій (9-В);

-          екскурсія до Центру зайнятості;

-         екскурсії на промислові підприємства м.Києва;

-         похід у Київський національний університет культури і мистецтв.

        У 2017-2018 н.р. гімназія №32 «Успіх» брала участь у наступних конкурсах та змаганнях:  змагання з футболу («Шкільна футбольна ліга», «Шкіряний м’яч”), баскетболу, шахів, шашок, «Веселі старти», стрілецькі змагання допризовної молоді присвячені Дню збройних сил України; «Гімназія має талант», конкурсах малюнків («Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека очима дітей», з ПДР тощо); конкурсі «Київський вальс – 2018», фестивалі-конкурсі авторської пісні, Київському учнівському літературному конкурсі, присвяченому річниці від дня народження Тараса Шевченка; було проведено екскурсії, тематичні бесіди та виховні години до традиційних свят і пам’ятних дат, огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах Печерського району в 2017-2018 н.р. (гімназія №32 «Успіх» посіла ІІ місце), Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Історія України і державотворення», конкурс «Київ – місто, мені в ньому жити», постійно діяли виставки-конкурси творчих робіт учнів.

У 2017-2018н.р. учні гімназії були відмічені грамотами управління освіти Печерської районної в місті Києві державної адміністрації у наступних районних конкурсах:

- Конкурс танцювальних колективів «Київський вальс-2018» (ІІІ місце);

- конкурс авторської пісні (ІІІ місце);

- «Поетична весна» (Гран-Прі, ІІ місце);

- «Київ – моє місто. Мені в ньому жити» (4 учні взяли Гран-Прі, 1 - І місце, 4 – ІІ місце, 4 – ІІІ місце);

- огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти та виховання в навчальних закладах (ІІ місце)..

Також учні гімназії №32 «Успіх» отримали грамоти та диплом  Київського міжнародного університету за участь у літературному конкурсі, присвяченому 204-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка «Рідне українське слово».

 

           Протягом року за участю вчителів суспільно-гуманітарного циклу та їхніх вихованців було організовано роботу правового клубу «Феміда» та лекторської групи старшокласників, які проводили екскурсії в Залі бойової слави гімназії; проведено тиждень права (тематичні виховні години «Всесвітній день прав людини» за участю представників шкільного клубу «Феміда», виставку літератури на правову тематику «Знай і дотримуйся», тренінги для молодших школярів «Правила спілкування»),  історична декада (тематичні виховні години по класах до Дня пам’яті Героїв Крут; віртуальні екскурсії; виставки стіннівок «Цікаві сторінки історії»; історичні ігри, вікторини, брейн-ринг; гуманітарна олімпіада «Енеїда», кінолекторій «Історія твоєї країни»); тематичні заходи до святкових та пам’ятних дат.

   Під керівництвом Рубанової А.В., учителя англійської мови,  учні гімназії одержали «Приз глядацьких симпатій» на  районному конкурсі  колективів «Діалог Держав : партнерство в освіті».

З метою розвитку творчих здібностей гімназистів, формування свідомого ставлення до власного здоров’я  у гімназії протягом року працювали різні гуртки, спортивні секції, шкільні об’єднання, які діти відвідували із задоволенням («ЮН-ПРЕС», «Образотворче мистецтво»,  військово - патріотичного      виховання, «Київський вальс», футбол, великий  теніс, театральний гурток, волейбол, «Веселі нотки», комп’ютерна графіка, веб-дизайн, комп’ютерна анімація, «Європейський клуб», науковий гурток «Синергія», хореографія «Барвінок», ЗФП, Східні бойові мистецтва, декоративно – ужиткове мистецтво, правовий гурток «Феміда», настільний теніс, «ЮІР»).

     Для батьків на сайті гімназії постійно працював лекторій («Як допомогти дитині впоратися з емоціями», «Особливості виховання дівчаток», «Особливості виховання хлопчиків», «Розвиток творчих здібностей у дітей», «Як допомогти дитині у навчанні», «Мультфільми. Вплив на розвиток дитини»).

Кошторис на 2019 рік

 

Структура навчального закладу

Гімназія є навчальним закладом І-ІІІ ступеня. В структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов та профілями навчання за вибором учнів.

Фінансові звіти

 

   

 

 

 

 

Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 2018 – 2019 н.р.

Вступ

Гімназія №32 «Успіх» м. Києва є навчальним закладом, який належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядковується Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно зі статутом гімназії №32 «Успіх» м. Києва. Предметом діяльності та головним завданням закладу є здійснення освітнього процесу; виховання морально і фізичного здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, забезпечення реалізації програм поглибленого вивчення іноземних мов та профільного навчання; створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби та вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину та суспільство.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту та форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання, гнучкості та прогностичності, єдності наступності, безперервності та різноманітності, поєднання державного управління та громадського самоврядування.

 У структурі навчального закладу: І ступінь ― початкова школа (1-4-ті класи) ― спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу; ІІ ступінь ― основна школа (5-9-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов; ІІІ ступінь ― старша школа (10-11-ті класи) ― гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов і профілями навчання за вибором учнів.

 

 

 

Мережа класів

 

2018-2019

Кількість класів

27

Середня наповнюваність класів становить 24-25 учнів, що відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу.

1. Матеріально-технічна та навчально-методична база

Освітній процес у 2018-2019 н.р. відбувався у 50 класних кімнатах і навчальних кабінетах. З них кабінетів: математики – 2; фізики – 1; хімії – 1; географії – 1, біології - 1;української мови і літератури – 3; іноземної мови – 19; історії – 1; інформатики – 2; початкових класів – 12; інших кабінетів – 7. В усіх кабінетах протягом навчального періоду оновлені змінні експозиції, науково-методична література та дидактичні матеріали. Крім того у гімназії є актова зала, спортивні зали (2), їдальня.

В освітньому процесі протягом року були задіяні 8 інтерактивних дошок, 14 ноутбуків, 33 комп’ютери, (з них 20 -  розміщено у комп’ютерних кабінетах, 4 - використовуються в управлінській діяльності, 23 - у навчальних кабінетах); 29 комп’ютерів підключено до мережі Інтернет, працює WI-FI.

Важливою структурною ланкою закладу освіти є бібліотека, робота якої спрямована на забезпечення учасників освітнього процесу підручниками, художньою, довідковою, науково-популярною та методичною літературою; оперативне забезпечення інформацією про нові бібліотечні надходження. У читальному залі є необхідна оргтехніка, ПК, забезпечено доступ до мережі Інтернет. 

Забезпечення підручниками

 

Класи

2018-2019

1-4-ті

98%

5-9-ті

96%

10-11-ті

100%

    

Педагогічні працівники у 2018-2019 н.р. користувалися 17 фаховими періодичними виданнями, які забезпечують роботу в усіх напрямках освітнього процесу.

 

 

2. Фінансово-господарська діяльність

Надходження від управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА у 2018 – 2019 навчальному році

(з вересня 2018р. по серпень 2019р)

 

                            Найменування товару

Кількість

1

Електронний мікроскоп

2

2

Компас шкільний

30

3

Дошка коркова «Стандарт»

6

4

Пластиковий контейнер 23л

15

5

Пластиковий контейнер 9.5л

15

6

Засіб для санвузлів 5л

7

7

Ляльковий театр

3

8

Географічний набір (2 глобуси, карта)

3

9

Термометр побутовий

3

10

Дитячий двосторонній мольберт

6

11

Годинник пісочний (набір по 3 шт.)

3

12

Набір музичних інструментів

3

13

Цифри та знаки на магнітах

3

14

Абетка українська

3

15

Мітла березова

150

16

Килимок-пазл

12

17

Інтерактивна дошка

1

18

Телевізор

2

19

Газонокосарка

1

20

Пральний порошок (кг)

30

21

Комплект для прибирання

8

22

Ноутбук «Acer»

3

23

Змішувач для кухні

6

24

Шланг катушка

1

25

Вимикач одинарний

35

26

Вимикач двійний

10

27

Ножиці «Intertool»

2

28

Ножиці «Verto»

2

29

Стрічка сигнальна

10

30

Розетка одинарна

35

31

Розетка двійна

10

32

Серветки віскозні

8

33

Біохлор

8

34

Килим гумовий

3

35

Мишка для комп¢ютера

12

36

Бетадин

6

37

Снігоприбиральні лопати

4

38

Тарілка супова

200

39

Тарілка мілка

300

40

Чашка

250

41

Осередок вчителя

3

42

Тримач для туалетного паперу

6

43

Грамоти

13 уп.

44

БФП Epson

3

45

Додатковий комплект картриджів

3

46

Рукавички трикотажні

40

47

Рукавички латексні

50

48

Йоршик для туалету

30

49

Білизна «Подолянка»

40

50

Засіб мийний желеподібний «Сантрі Гель»

50

51

Засіб для миття підлоги «Подолянка»

30

52

Набір меблів

3

53

Уайт спіріт

5

54

Фарба

18

55

Набір біт та свердл

1

56

Дрель

1

57

Чашка

250

58

Тарілка для других страв

150

59

Словник

40

60

Набір шурупів

1

61

Набір цвяхів

2

62

Освіжував повітря

150

63

М¢який пуф

27

64

Стіл для вчителя

3

65

Інтерактивна дошка

3

66

Ноутбук «Леново»

3

67

Пластикові контейнери

18

68

Плівка маркерна

2

69

Сітка баскетбольна

4

70

Фетр

3

71

Годинник пісочний

3

72

Лак яхтений

12

73

Набір кубів

6

74

БФП

3

75

Додатковий набір картриджів

3

76

Пакети для сміття 35л

60

77

Пакети для сміття 120л

12

          3. Кадрове забезпечення

   Навчальний заклад укомплектовано педагогічними кадрами.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2018-2019

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Заслужений працівник освіти України

1

Учитель-методист

16

Старший учитель

5

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

26

Спеціаліст першої категорії

8

Спеціаліст другої категорії

10

Спеціаліст

15

Бакалавр

1

     10 педагогічних працівників нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2 – нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти», 2 -  нагрудним знаком «В.Сухомлинський», 2 – нагрудним знаком «О.Захаренко», 1- нагрудним знаком «А.Макаренко».

100% педагогічних працівників мають вищу освіту.

 У 2018-2019 н.р. атестацію проходили 9 педагогічних працівників гімназії, з них  4 на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», 2 – на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»; 3 - на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст другої категорії». Крім того  атестувалися 2 заступника директора з навчально-виховної роботи.

14 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації при Інституті післядипломної освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка).

4. Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління освітнім процесом. Пріоритетними напрямками роботи гімназії є впровадження сучасних освітніх технологій; поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів; систематичне вивчення нових Державних стандартів, навчальних програм, підручників і посібників з окремих предметів, створення авторських програм та дидактичних матеріалів; педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво; проведення атестації педагогічних кадрів, пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів; вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії; співпраця з навчальними закладами різних рівнів, залучення до організації освітнього процесу та науково-методичної діяльності науковців АПН України; формування позитивного ставлення до навчання, формування громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності та розвиток особистісних ознак учнів – громадян української держави.

 У 2018-2019 навчальному році робота педагогічного колективу гімназії була спрямована на реалізацію теми «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентнісного  підходу». Оскільки в Україні та світі відзначали 100-річчя В.О.Сухомлинського, то розглядали вищезазначену тему  в контексті педагогіки цієї відомої людини.

1)     Організація  роботи  методичних обєднань учителів.

У гімназії  створено і працювало у 2018-2019 н.р. 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів;

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО вчителів фізичної культури, предмету “Захист Вітчизни”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО класних керівників;

- МО вчителів художньо - естетичного циклу.

    Робота методичних об’єднань була спланована на основі річного плану роботи гімназії, загальної методичної теми і спрямована на забезпечення високого рівня знань учнів шляхом розвитку їх творчих здібностей та задоволення індивідуальних освітніх потреб через розвиток педагогічної творчості, модернізацію форм методичної роботи, впровадження новітніх інноваційних технологій, які дають змогу самостверджуватись і самореалізуватися кожній особистості.

        Діяльність методичних об’єднань у 2018-2019 н.р. була спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів навчання та виховання учнів;

- підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу, проведення обміну успішної педагогічної діяльності;

- виявлення, пропагування та впровадження нових освітніх та виховних технологій;

- створення умов для самоосвіти педагогічних працівників.

   Протягом звітного періоду на засіданнях МО було опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання дисциплін та оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги єдиного орфографічного режиму; сплановано позакласну роботу та роботу в секціях МАН; розглянуто поточні питання та результати контролю (кількісне та якісне виконання державних програм, адаптація першокласників та учнів 5-х класів до навчання, вибір та компаративний аналіз освітніх програм, реалізація завдань нового освітнього стандарту, підготовка вчителя до уроку, ефективність проведення факультативних занять та індивідуальних консультацій, причини відставання та неуспішності учнів, формування ключових компетенцій школярів, рівень сформованості навичок учнів, результати державної підсумкової атестації та моніторингів, система роботи вчителів, стан викладання предметів інваріантної складової,  результати участі в предметних олімпіадах, конкурсах-захистах МАН, конкурсах тощо).

Згідно з планом роботи кафедр протягом навчального року проведено круглі столи («Формування успішної особистості в контексті педагогіки В.О.Сухомлинського», «Адаптація учнів 5-х класів до навчання в основній школі», «Інтегральні технології. Від теорії до практики» тощо).

   Особлива увага була приділена створенню сучасного освітнього середовища нової української школи.

   У ході роботи школи молодого учителя було опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; надано індивідуальні консультації  щодо організації освітнього процесу,  ведення шкільної документації, підготовки до уроку, методики проектування нестандартних уроків, організації групових форм роботи, перевірки зошитів, організації позакласної роботи та ін. Для молодих спеціалістів було проведені заняття на теми: «Самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності», «Сучасні технології навчання», «Організація самостійної роботи», «Вибір оптимального поєднання методів навчання»). Протягом року молоді вчителі працювали над методичними темами «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу», «Інноваційні технології, методи навчання», «Види і форми організації самостійної роботи на різних етапах уроку»; брали участь у засіданнях круглих столів «Видатні педагоги»,  «Мистецтво ораторства», «Етика та психологія педагогічного спілкування»,  «Мої перші педагогічні знахідки». З метою сприяння творчого зростання молодих учителів, підвищення їхнього професійного рівня було призначено наставників з числа досвідчених педагогів та організовано взаємне відвідування уроків протягом навчального року.

   Учителі кафедри іноземних мов тісно співпрацюють з Київським національним лінгвістичним університетом, керують педагогічною практикою студентів, спільно з викладачами КНЛУ працюють над упровадженням освітніх інновацій.

   Працюючи над реалізацією загальної науково-методичної проблеми засобами конкретних навчальних дисциплін, учителі постійно підвищують свій фаховий рівень. Протягом року проведено огляд новинок методичної літератури та статей у фахових періодичних виданнях (методичні рекомендації щодо STEM освіти, інтегральні освітні технології, проведення квестів). Педагоги працювали над методичними темами, відвідували семінари та тренінги, проходили он-лайн курси («Он-лайн курс для вчителів початкової школи» студія он-лайн освіти EdEra та громадська студія «Освіторія», он-лайн курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми  потребами» студія он-лайн освіти EdEra та ГО «Смарт Освіта», он-лайн курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» студія он-лайн освіти EdEra та ГО «Студена», тренінг «Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі»  при Інституті інформаційних технологій за засобів навчання НАПН України, «Особливості викладання інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Громадянська освіта», «Запитання та стратегії розвитку критичного мислення на уроці історії в старшій школі», «Мистецтво ставити запитання на уроці» та ін.).

   Практичний досвід, набутий у ході роботи,молоді спеціалісти та педагоги зі стажем презентують на семінарах (районний науково-практичний семінар «Текстоцентричний підхід у вивченні української мови», семінар  «Здоров’я людини»), на засіданнях методичних об’єднань та педагогічної ради («Інноваційна діяльність школи в природничо-математичній освіті в системі формування компетентної особистості», «Збагачення методичної бази викладання - шлях до підвищення педагогічної майстерності», «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентісного підходу» та ін.). Досвідчені педагоги проводять практичні заняття та тренінги для вчителів (TPR Total Physical Response (повне фізичне реагування), методика компетентнісного навчання «Шість цеглинок», використання LEGO, технології продуктивного навчання, використання елементів ейдетики на уроках української мови, лепбукінг).

   На базі гімназії Полубоярцева О.А., учитель початкових класів гімназії,  як тренер НУШ проводила практичні заняття та тренінги для вчителів району й міста. 

   У березні 2019 р. педагогічний колектив гімназії презентував свій досвід роботи на районному науково-практичному семінарі для голів методичних об'єднань, заступників директорів із навчально-виховної роботи, учителів початкових класів, природничо-математичних наук, іноземних мов, практичних психологів, який проходив на базі закладу освіти. На ньому були представлені такі локації:

1.     Технології продуктивного навчання. Лейпбукінг (для вчителів початкових класів).

2.     Гра по-новому, навчання по-іншому (для вчителів початкових класів).

3.     Позакласний захід з елементами STEM-технологій «Летимо на Марс. Селфі на Марсі» (для вчителів природничо-математичного циклу).

4.     Людина й Інтернет. Нова цивілізаційна реальність (французькою й англійською мовами).

5.     Уміння управляти емоційним станом – важливий чинник формування гармонійної особистості (для вчителів англійської мови).

6.     Цивільна оборона. Допоможи собі, допоможи товаришу, допоможи Вітчизні (для вчителів англійської мови та захисту Вітчизни).

7.     Інтерактивне заняття «Зняття емоційного напруження – складова успішної особистості» (психолог).

     Особлива увага була приділена

     2) Робота науково-методичної  ради гімназії.

У 2018-2019 н.р. методична рада гімназії впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур гімназії, розглядала такі питання:

1. Організація методичної роботи в гімназії. Реалізація проблемних питань, визначених річним планом роботи.

2. Затвердження річного плану роботи методичної ради гімназії.

3. Система проектної діяльності в гімназії. Узагальнення досвіду використання методу проектів учителями гімназії.

4. Використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності.

5. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсах у 2018/2019 н.р.

6. Результати учнів гімназії у зовнішньому незалежному оцінюванні.

7. Організація проходження курсової підготовки вчителями у 2018 – 2019 навчальному році.

8. Презентація  досвіду роботи Кривутенко Т.А., Коваленко А.В., Ткаченко Н.М., Костур Н.Т.

9. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів гімназії.

10. Педагогічні технології, спрямовані на розвиток комунікативних компетенцій.

11. Аналіз участі учнів у предметних олімпіадах, роботі МАН, конкурсах, змаганнях.

12.  Аналіз результатів атестації педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.

13. Аналіз роботи педагогічного колективу над методичною темою гімназії, індивідуальними методичними темами. Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

14. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями, аналіз участі молодих учителів у роботі методичних об’єднань та школи  молодого вчителя.

5. Соціально-психологічна служба        

Основна мета соціально-психологічної служби гімназії полягає у сприянні гармонійному та успішному розвитку кожної дитини виходячи з її індивідуальних особливостей та її правильної взаємодії в соціальному середовищі, розвитку навичок конструктивних взаємин, оволодінню засобами спілкування та набуття необхідного соціального досвіду. Отже, робота психолога та соціальних педагогів проводилась за напрямками: діагностична робота, консультативна, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота, просвітницька, профілактична, організаційно-методична робота тощо.

Практичний психолог та соціальний педагог неодноразово були слухачами різноманітних семінарів, тренінгів, конференцій, які стосувалися актуальних тем. Були залучені до роботи методичних об’єднань та проведення виховних заходів серед учнів. Систематично працювали над складанням та корекцією складанню та корекції соціального паспорта навчального закладу, оновлення банку даних дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що потребують посиленого психолого-педагогічного контролю. Здійснено соціальний та психологічний супровід дітей і родин, що опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що потребують посиленого психолого-педагогічного контролю.

         Діагностична робота включала в себе вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, дослідження мікросередовища (сім’я, референтна група, клас) та його вплив на розвиток дитини. У роботі з учнями початкової ланки проводились дослідження спрямовані на особистісний розвиток кожного учня з метою вивчення сформованості особистісних новоутворень певного вікового періоду («Щоденник особистісного розвитку учня початкової школи»).  Проводилась діагностика пізнавальних процесів: розвиток пам’яті, уваги, мислення, особистісного розвитку та емоційної сфери учнів, обдарованості та здібностей дітей. У 3-х і 4-х класах вивчався рівень сформованості поняття «здоровий спосіб життя». Особливу увагу приділили періоду адаптації учнів 1-х класів.

Був здійснений контроль за  адаптацією учнів 5-х класів до навчання в середній школі. У ході дослідження вивчали ступінь задоволеня шкільним життям, рівень мотивації учнів до навчання, соціальний статус учня, мікроклімат у класному колективі, рівень конфліктності  та тривожності дітей. Результати дослідження були представлені на засіданнях педагогічної ради. Також окремо вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам були надані рекомендації щодо подальшої роботи з учнями 5-х класів.

Серед учнів середньої та старшої ланки були проведені дослідження психологічного клімату класу, виявлення психічних станів учнів та типу їх поведінки, визначення рівня шкільної мотивації, визначення Інтернет-залежності учнів, вивчення професійної зорієнтованості учнів. Також досліджувались рівень самооцінки учнів, типи темпераментів, акцентуацій у підлітків, вивчалися стилі поведінки учнів під час конфліктів та проводилась діагностика міжособистісних взаємин серед учнів. Окремо вивчали рівень інформованості учнів про проблему ВІЛ/СНІДу.

У рамках проведення інформаційно-освітньої роботи, щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед учнівської молоді було проведено діагностику рівня інформованості дітей про дію психоактивних речовин на організм людини, ступінь ризику залучення учнів до вживання наркотичних, алкогольних речовин та тютюнопаління.

Консультативна робота проводилася регулярно. Основна тематика звернень батьків, учителів, учнів є адаптація дітей до навчання та труднощі адаптації; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; асоціальні прояви у поведінці дітей; профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу життя; адаптація дитини до нового колективу; дитячі страхи; психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти; формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі; взаємовідносини в системі «вчитель-учень»; Взаємовідносини в системі «батьки-діти»; проблеми лідерства у колективі; «Професійне вигорання» педагогів; самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій; професійне самовизначення.

Корекційно-відновлювальна робота включала в себе індивідуальну корекцію пізнавальних процесів (пам'яті, уваги, мислення тощо). З учнями 1-х та 5-х класів, у яких були виявлені певні труднощі адаптаційного періоду, проводилися індивідуальні та групові коригуючі заняття на подолання шкільної тривожності й підвищення самооцінки. З підлітками проводилися заняття, спрямовані на зниження рівня тривожності та на розвиток самопізнання та впевненості в собі, ціннісних орієнтацій. Серед старшокласників проводилася робота, спрямована на розвиток творчих здібностей. Серед усіх учнів проводилися заняття, спрямовані на розвиток морально-етичних якостей, умінь та навичок доброго поводження в колективі. Особливу увагу було приділено дітям, які потребують посиленої психолого-педагогічної уваги. Психологічно-соціальною службою гімназії були проведені заняття з елементами тренінгу на тему «Булінг в шкільному середовищі. Його наслідки. Профілактика виникнення». Діти різних вікових категорій знайомилася з даним поняттям, його особливостями, причинами. Обговорювали та аналізували наслідки, відповідальність, причетність до булінгу, усвідомлення процесу.  

    Соціальний педагог та практичний психолог систематично проводили просвітницьку  роботу, брали участь у підготовці та проведенні засідань педагогічної ради, ознайомлювали з результатами проведеної роботи, надавали рекомендації для подальшої роботи з учнями.  Вона була направлена на формування навичок відповідальної поведінки в учнів, безпечне користування Інтернетом та ознайомлення учнів з моральним та правовим аспектами контенту сторінок соціальних мереж. На батьківських зборах була проведена бесіда з батьками щодо безпеки дітей в Інтернеті, як попередити та подолати негативні наслідки впливу Інтернету на особистість та розвиток дітей.  Особливістю просвітницької роботи серед учнів було те, що інформацію до учнів молодшої та середньої школи доносили старшокласники. Завдяки цьому методу в процесі комунікативної діяльності відбувався обмін знаннями і вміннями, що, у свою чергу, сприяє формуванню достовірних знань, умінь, навичок і ціннісних орієнтацій стосовно здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ\СНІДу та іншим негативним явищам. Окрім того на батьківських зборах були проведені бесіди щодо вікових особливостей психологічного розвитку дітей; надані відповідні рекомендації для кращого формування довірливих стосунків в системі сім’ї, друзів та однолітків, порозуміння з класним керівником та вчителями.

          Профілактична робота була спрямована на запобігання правопорушенням, булінгу в житті та в школі,  вживанню наркотичних речовин, алкоголю, палінню, жорстокому поводженню з дітьми в колективі або поза ним, різним формам узалежнень, соціально небезпечним іграм, суїцидальній та агресивній поведінці. Також  профілактика була спрямована на підвищення рівня інформованості підлітків стосовно питання ВІЛ/СНІДу та попередження зараження інфекційними захворюваннями, з метою збереження здоров'я учнівської  молоді, реалізації прав і свобод людей та попередження такого явища, як торгівля людьми,  запобігання насилля у сім’ї,  та поза нею. Були проведенні диспути, круглі столи, виставки та конкурси стіннівок, інформаційних бюлетенів, соціальної реклами, створеної учнями, які носили досить інформативний, пізнавальний, переконливий зміст.

Крім того в гімназії  було проведено тиждень психології, у межах якого проходили тренінгові заняття, лекції, презентації, виставка плакатів, години спілкування, анкетування та тестування. До участі були залученні всі охочі: учні, учителі, батьки, представники патрульної поліції з проектом «Протидія булінгу в школі». Діти разом з учителями створили автопортрети своїх класів. «Психологічне сонце» не залишило байдужим жодного учасника освітнього процесу. Зранку при вході в гімназію психолог та черговий клас «пригощали» промінчиками сонця з побажаннями  усіх, хто заходив до приміщення. 24 квітня 2019 була проведена зустріч педагогічного колективу з представником патрульної поліції, начальником відділу зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у м.Києві, керівником підрозділу офіцерів поліції Безпальчуком Сергієм Івановичем, який розповів, як протидіяти булінгу в школі, що таке цькування та його наслідки, про відповідальність кожного учасника булінгу та міри покарання. 

Чергові учні на перервах провели експрес-інтерв’ю на тему: «Твоє ставлення до гімназії».

6. Організація та ефективність освітнього процесу

За результатами навчальних досягнень учнів  у цілому по гімназії успішність становить 98,7%, якість знань – 71,8 %.

За підсумками навчальних досягнень закінчили 2018-2019  навчальний рік з Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» 59 учнів гімназії, 2 учнів отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти  з відзнакою, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  з відзнакою одержали 2 учні (1 золота, 1 срібна медалі).

 Напередодні ЗНО КНП «Освітня агенція міста Києва» двічі проводила он-лайн моніторинг «ЗНО – індикатор якості шкільної освіти» з української мови та літератури, математики, історії України. Учні гімназії , які брали участь у ньому показали такі результати:

Предмет

Рівень навчальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

1

Українська мова та літератури

31 %

69%

-

-

2

Математика

-

100%

-

-

3

Історія України

63%

37%

-

-

 

 

Результати державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

Предмет

Кільк. учнів, які проходили

ЗНО

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початкови й рівень

1.

Українська мова

22

 

11 учнів

(50%)

9 учнів

(41%)

2 учень

(9%)

-    

2.

Англійська мова

18

14

(78%)

4

(22%)

-

-          

3.

Історія

13

8

(62%)

5

(38%)

-

 

-          

4.

Математика

9

3

(33%)

6

(67%)

-

-          

5.

Біологія

4

2

(50%)

1

(25%)

1

 

(25%)        

-          

За результатами ЗНО серед шкіл м. Києва гімназія №32 «Успіх» з української мови та літератури посідає 9 місце, з англійської мови – 6 місце, з історії України – 7 місце.

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року. У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

Рейтинг шкіл Києва за результатами ЗНО 2019 року показав, що гімназія №32 «Успіх» виборола 28 місце. У ТОПі-200 шкіл України за результатами ЗНО 2019 року займає 59 позицію.

Протягом року гімназисти  брали активну участь у І та ІІ етапах Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика,  Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка, конкурсі читців поезії Тараса Шевченка, конкурсі «Поетична весна» та  ін.

Переможцями ІІ ( районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад стали 65 учнів гімназії; конкурсу – захисту МАН – 35, Міжнародного конкурсу імені П. Яцика – 17; Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г. Шевченка – 3; конкурсу читців поезії ім. Т.Г. Шевченка - 3.

У районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості гімназисти показали такі результати: 1 місце – 2 учн., 2 місце – 4учн., 3 місце – 5 учн.

У районному конкурсі «Поетична весна» 1 місце – 1 учениця.

У районному конкурсі «Діалог держав: партнерство в освіті» гімназисти одержали почесну грамоту.

  У змаганнях із баскетболу 5х5 та 3х3 посіли 4 місце.

Змагання з футболу «Шкільна футбольна ліга» серед учнів 3 та 4 класів  (посіли 3  місце)

Переможцями ІІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів стали 7 учнів; ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів – 7 учнів. 

На міському етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості учениця посіла 1 місце.

На міському етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 3 місце – 2 учн.

         7. Охорона праці та здоров я учасників освітнього процесу.

  За період 2018-2019 навчального року адміністрація гімназії вела систематичний контроль за збереженням життя і здоров’я учнів та працівників.

         До початку навчального року було проведено огляд кабінетів, випробувано обладнання та складені акти та акти-дозволи на проведення занять у спортивних залах, на спортивному майданчику та в кабінетах підвищеної небезпеки.

  Відповідно до річного плану роботи в гімназії своєчасно проводились відповідні інструктажі (з учнями та працівниками), уроки з попередження нещасних випадків, тематичні бесіди про небезпеки в період ожеледиці та виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах у весняний період. Протягом року було проведено бесіди, обговорення питань профілактики нещасних випадків серед учнів і працівників у гімназії та у побуті, конкурси малюнків («Безпека на дорозі», «Дорожня абетка», «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека очима дітей», «Небезпека очима дітей», «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та ін.), тематичних аплікацій та поробок, вікторин, диктантів («Правила дорожнього руху», «Пішоходе, будь уважним на дорозі!», «Особиста безпека на залізниці», «Надзвичайні ситуації»), випускались стіннівки, плакати українською та англійською мовами з метою висвітлення найбільш актуальних для збереження здоров’я і життя дітей тем «Заходи пожежної безпеки в побуті», «Дії населення під час стихійних лих», «Обережно! Вибухонебезпечні знахідки!», «Дії населення при хімічній атаці», «Правила поведінки у натовпі» та ін. Крім того проходила акція «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». Завідувач бібліотеки Стефанович О.В. разом із класоводами 1-4-х класів провели низку цікавих тематичних заходів. На виховних годинах учні початкових класів із задоволенням переглядали та обговорювали тематичні мультфільми з правил безпеки життєдіяльності. Колектив гімназії брав участь у місячнику «Увага! Діти на дорозі», а також проводились тижні безпеки життєдіяльності, єдині уроки з ПДР та тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

У гімназії працювала школа «Еко–здоров’я». До профілактичної роботи залучались учні 10-11-х класів (члени школи «Еко-здоров’я»). Керівник школи, Сенькова Л.О., проводила лекції та тренінги для учнів із використанням відеоматеріалів. У рамках засідань проводились лекції з пропаганди здорового способу життя, практичні заняття з надання першої медичної допомоги, випускалися інформаційні бюлетені, проводились конкурси міні реклами та антиреклами та ін. Лектори школи «Еко-здоров’я» проводили різноманітні тематичні бесіди для учнів 1-11-х класів. Проводились заходи з профілактики інфекційних захворювань.

Учителем предмету «Основи здоров’я» Маховською Н.В. були проведені вікторини з учнями середніх класів на знання правил безпечної поведінки на воді, на льоду та профілактики побутового травматизму, правил дорожнього руху, пожежної безпеки й безпечної поведінки вдома і на вулиці під час літніх канікул.

         Розроблена інформація для проведення тематичних виховних годин до тижня ЦЗ, а також було проведено тренування з евакуації учнів та працівників гімназії. Поновлено інструкції з техніки безпеки для учнів. У вестибюлі гімназії та на поверхах поновлено наочну агітацію із заходами безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки, попередження травматизму у школі та попередження дитячого травматизму на перервах, безпечна поведінка вдома і надворі; обережно – незнайомець!; правила поведінки у людних місцях, безпека в натовпі; правила безпечної поведінки під час святкування новорічних та різдвяних свят; правила пожежної безпеки під час новорічних свят та зимових канікул, переохолодження, обмороження, безпечна поведінка під час гри у сніжки, правила безпечної поведінки на льоду, як вибратися з крижаної пастки; грип: стоп!; небезпечні предмети і речовини; необхідні дії при виявленні боєприпасів і вибухонебезпечних предметів; якщо Ваш будинок (квартира) опинилися поблизу епіцентру вибуху; правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі, в лісі; пожежі в лісах, степах та на торфовищах; відпочинок на природі: отруєння грибами, небезпечні рослини; що таке сказ і як уберегтися від нього; як захиститися від кліщів; правила безпеки на воді, повінь та паводок; правила безпеки на воді; що таке сказ і як уберегтися від нього; правила поведінки пішоходів та пасажирів на залізничному транспорті.

         Проведений медичний огляд вчителів та МОП. Проведений медичний огляд учнів згідно з графіком профілактичних оглядів. Оформлені листки здоров’я, видані накази про розподіл на групи для занять на уроках фізичної культури та на звільнення учнів від занять фізкультурою.

Проводилась робота з попередження виробничого травматизму серед учнів та працівників гімназії. На всі батьківські збори виносились питання профілактики нещасних випадків.

8. Виховна робота

Виховна робота гімназії 2018 - 2019 н. р. проводилася згідно з річним планом роботи, була спрямована на виховання у дітей високої духовності та моральності; формування патріотичних якостей і правової культури; залучення учнів до скарбів українського народу та кращих зразків світової культури; забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства; розвиток талантів та обдарування дитини, її розумових і фізичних здібностей; розвиток талантів, обдарувань, розумових і фізичних здібностей. Виховна робота здійснювалась відповідно до чинних вимог, нормативних і директивних документів, рекомендацій МОН, Статуту гімназії.

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу були:

1)    гуманізація виховного процесу;

2)    виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

3)    підтримання та зміцнення шкільних традицій;

4)    удосконалення методичної майстерності класного керівника;

5)    розвиток учнівського самоврядування;

6)    превентивне виховання учнів;

7)    забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  та загальнолюдських цінностях.

Ці завдання реалізувались через такі основні компоненти виховної системи:

1) виховний потенціал навчальних предметів (методична робота вчителів; проведення тематичних тижнів, декад;  позакласна робота, музейна робота, екскурсійна робота, конкурси);

2) робота класних керівників (під час освітнього процесу та в позаурочний час);

3) гурткова робота;

4) учнівське самоврядування;

5) робота з батьками;

6) робота соціально-психологічної служби.

Реалізація виховного потенціалу навчальних предметів здійснювалася через методичну роботу вчителів; проведення тематичних тижнів, декад;  позакласну роботу (музейну роботу, екскурсійну роботу); роботою з обдарованою молоддю (залучення учнів до різноманітних конкурсів, фестивалів, олімпіад  тощо).

Протягом навчального року пройшли такі тематичні тижні та місячники, які несуть у собі потужний виховний потенціал:  ДОДАТИ ТИЖНІ за ВЕРЕСЕНЬ, ЖОВТЕНЬ, ЛИСТОПАД = ЯК СВОЄРІДНИЙ  КАЛЕНДАР

·                              Тиждень права (грудень)

·                              Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (січень)

·                              Декада суспільних наук  (лютий)

·                              Декада англійської мови (лютий)

·                              Шевченківські дні (березень)

·                              Літературний тиждень (березень)

·                              Декада природничо-математичних наук (квітень)

·                              Місячник екологічної освіти (квітень).

·                              Тиждень самоврядування (квітень)

·                              Декада патріотичного виховання (травень)

·                              Тиждень психології (травень)

·                              Тиждень родинного виховання (травень).

    У ході роботи тематичних місячників, декад, тижнів було проведено ряд заходів: тематичні виховні години; уроки мужності; конкурси та виставки малюнків, ілюстрацій, стіннівок, плакатів, проектних робіт; бібліотечні виставки; круглі столи; лекторії; кінолекторії; брейн-ринг; культпоходи, екскурсії, концерти тощо (за окремими планами).

У 2018-2019 навчальному році учні гімназії брали участь у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році, І (районному) та ІІ (міському)  етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського  територіального відділення  Малої академії наук України (Київської Малої академії наук учнівської молоді), Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсі читців поезії Т.Г.Шевченка, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, районному конкурсі «Поетична весна», конкурсі учнівських есе «Права людини та толерантність – основа розвитку успішної країни», конкурсі учнівських робіт до 310-ї річниці Конституції П.Орлика, Національному конкурсі творчих робіт «Шлях становлення української державності», районному конкурсі «Діалог держав: партнерство в освіті», ХІІІ районному фестивалі-конкурсі авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців «Творчість юних# український контент», туристсько-краєзнавчій грі «Кам’яний літопис Печерська», Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») учнів навчальних закладів Печерського району м. Києва, змаганні з баскетболу 5х5 та 3х3, фестивалі «Козацький гарт», змаганні з шашок, «Олімпійське лелеченя», «Шкільна футбольна ліга» серед учнів 3 та 4 класів, змаганні з шахів «Корона Печерська» (провели шкільний етап), ХІІІ районному конкурсі «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати», ХІV Районному  фестивалі- конкурсі «Київський вальс – 2019» серед учнів  11- х класів закладів загальної середньої освіти Печерського району.

Гімназисти вибороли такі переможні місця:

 

Назва

Етап

Місце

1

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів

ІІ (районний)

 

1 місце – 11 учн.

2 місце – 17 учн.

3 місце – 37 учн.

 

2

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів

ІІІ (міський)

1 місце – 2 учн.

2 місце – 3 учн.

3 місце – 2 учн.

 

3

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

І (районний)

1 місце – 7 учн.

2 місце – 11 учн.

3 місце – 17 учн.

 

4

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ІІ (міський)

1 місце – 1 уч.

2 місце – 1 учн.

3 місце – 5 учн.

 

5

ХІІІ районний фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців «Творчість юних# український контент»

районний

2 місце

6

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

районний

1 місце –  5 учн.

2 місце – 2 учн.

3 місце – 10 учн.

7

Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

районний

1 місце – 2 учн.

    2 місце – 1 уч.

8

Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка

районний

1 місце – 1 уч.

 2 місце – 1 уч.

 3 місце – 1 уч.

9

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

районний

1 місце – 2 учн.

2 місце – 4учн.

3 місце – 5 учн.

 

10

Конкурс «Поетична весна»

районний

1 місце – 1 уч.

11

Конкурс «Діалог держав: партнерство в освіті»

районний

почесна грамота

12

Змаганнях із баскетболу 5х5 та 3х3

районний

4 місце

13

Змагання