Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 20 20– 2021н.р.

e-mail Друк

  Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 2020– 2021н.р.

Вступ

Гімназія №32 «Успіх» м. Києва – заклад освіти, який належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядковується Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно зі статутом гімназії №32 «Успіх» м. Києва. Предметом діяльності та головним завданням закладу є здійснення освітнього процесу; виховання морально і фізичного здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, забезпечення реалізації програм поглибленого вивчення іноземних мов та профільного навчання; створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби та вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину та суспільство.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту та форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання, гнучкості та прогностичності, єдності наступності, безперервності та різноманітності, поєднання державного управління та громадського самоврядування.


Мережа класів

 

2020-2021

Кількість класів

29

Середня наповнюваність класів відповідає чинним вимогам.

 

 

1.    Матеріально-технічна та навчально-методична база

Освітній процес у 2020-2021 н.р. відбувався у 50 класних кімнат і навчальних кабінетах. З них кабінетів: математики – 2; фізики – 1; хімії – 1; географії – 1, біології - 1; української мови і літератури – 3; іноземної мови – 19; історії – 1; інформатики – 2; початкових класів – 12; інших кабінетів – 7. В усіх кабінетах протягом навчального періоду оновлені змінні експозиції, науково-методична література та дидактичні матеріали.

Навчальний заклад забезпечено кабінетами, необхідними для виконання інваріантної складової навчального плану.

      В освітньому процесі протягом року було задіяно 17 ноутбуків, 46 комп’ютери, 19 інтерактивних дошок, 20 комп’ютерів розміщено у комп’ютерних кабінетах, 4 - використовуються в управлінській діяльності, 22 у навчальних кабінетах. Всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У прибудові працює WI-FI. На 1 комп’ютер, задіяний у навчально-виховному процесі, припадає приблизно 15 учнів. Також у гімназії є актова зала (1), спортивні зали (2), їдальня.

Важливою структурною ланкою закладу освіти є бібліотека, робота якої спрямована на забезпечення учасників освітнього процесу підручниками, художньою, довідковою, науково-популярною та методичною літературою; оперативне забезпечення інформацією про нові бібліотечні надходження. Бібліотека бере участь формуванні інформативно-комунікативної, соціокультурної компетентності учнів  методом бібліотечних уроків, які проводились в початковій школі. Систематично діє інформаційний вісник пам’ятних дат, тематичних заходів. У читальному залі є необхідна оргтехніка, ПК, забезпечено доступ до мережі Інтернет.  У бібліотеці систематично проходять книжкові виставки до пам’ятних дат.

Забезпечення підручниками

Класи

2020-2021

1-4-ті

98%

5-9-ті

95%

10-11-ті

98%

     Педагогічні працівники у 2020-2021 н.р. користувалися 12 фаховими періодичними виданнями, які забезпечують роботу в усіх напрямках освітнього процесу.

 

2. Фінансово-господарська діяльність

Надходження від управління освіти та інноваційного розвитку (з вересня 2020р. по серпень 2021р.)

 

За 2020-2021 н.р.  УО ІР ПРДА для зміцнення матеріально-технічної бази було придбано: ноутбуки, БФП, інтерактивні дошки,  меблі (столи для вчителя), комплекти парт, стінки крісла, розвивальні та дидактичні матеріали, канцелярські товари, обладнання , меблі , посуд для їдальні та харчоблоку.

З метою запобігання та поширенню гострої респіраторної хвороби («COVID-19») УО ІРПРДА були закуплені миючи, дезінфікуючи засоби, засоби індивідуального захисту (маски, респіратори, гумові рукавички ), розпилювачі, паперові рушники, антисептики.

Виконані наступні ремонтні роботи:          

-        туалет біля медичного кабінету;

-       частково деякі приміщення в їдальні та  запасний вхід до харчоблоку;               

-        частково ремонт в бібліотеці та біля бібліотеки. 

 

                            Найменування товару

Кількість

 

1

Лінія самообслуговування

1

2

Машина картофелеочисна

1

3

Холодильна шафа

1

4

Система диспетчерезації та моніторінгу

1

5

Безконтактний прилад для обробки рук

1

6

Комплект картриджів для БФП

3

7

Крісло офісне

11

8

Кушетка медична

1

9

Лічильник електронний з монтажем

1

10

Оріон ітк (з обладнанням)

1

11

Парта двомісна в комплекті

30

12

Стіл для шкільної їдальні

56

13

Стілець для шкільної їдальні

168

14

Столи учительські кутові

3

15

Стілець складний

60

16

Стіл

1

17

Персональний комп'ютер

15

18

Холодильник

1

19

Безконтактний диспенсер

1

20

Ноутбук

3

21

Парти та стільці НУШ

84

22

Деззасіб Септоліт 1л

150 +140+70+20

23

Деззасіб Септоліт 5л

40+35

24

Деззасіб КЛІН СТРІМ 1л з дозатором

50

25

Деззасіб Дезаріус Хлор 1 кг

30

26

Деззасіб Блю Лайн з дозатором 1л

50

27

Деззасіб АХД 2000 Експрес

50

28

Деззасіб Септофан Ультра 1л

50

29

Рідина для дезінфекції Біохлор 5л

30

30

Емаль чорна

6

31

Емаль біла

10

32

Емаль зелена

4

33

Емаль червона

2

34

Емаль блакитна

5

35

Емаль жовта

5

36

Емаль сіра

15

37

Пензлики

16

38

Розчин уайт-спіріт

12

39

Відро пластмасове 10л

5

40

Віник сорго

8

41

Деззасіб Асептик Септоліт 5л

20

42

Деззасі Біохлор 5л

50

43

Набор геометр.моделей

3

44

Засіб для миття ска 0.5л

7

45

Засіб для миття туалетів Лео Дез 1л

80

46

Засіб для миття та дезінфекції сантех.облад.

18

47

Засіб миючий універсальний антибакт.5л

60

48

Йоржик на підставці з кришкою

30

49

Квадрат сотенний

3

50

Комплект для прибирання

30

51

Конц.мийний засіб для поверхонь

50

52

Лабораторний набір для вивчення явищ магнетизму

6

53

М'яч баскетбольний

4

54

М'яч футбольний

4

55

М'яч футбольний

4

56

Мило рідке косметичне 1л

110

57

Мітла вулична з телескопічною ручкою

6

58

Мітла пластикова з держаком

10

59

Набір фігурок «Спортивна сім'я»

3

60

Навчальний ігровий набір совиних

3

61

Папір туалетний 2-шаровий «Біма»

120

62

Прапор України

1

63

Розвиваючий конструктор 2-Д, 3-Д

3

64

Сітка баскетбольна

4

65

Тарілка супова

160

66

Тарілка для других страв

220

67

Чашка250 мл

220

68

Ігровий набір Лего

6

69

Мило рідке дитяче антибактер 1л

100

70

Ігровий набір 6 сходинок

89

3. Кадрове забезпечення

   Навчальний заклад укомплектовано педагогічними кадрами.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2020-2021

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Заслужений працівник освіти України

1

Учитель-методист

18

Старший учитель

6

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

27

Спеціаліст першої категорії

9

Спеціаліст другої категорії

10

Спеціаліст

11

Бакалавр

1

Молодший спеціаліст

1

     10 педагогічних працівників нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2 – нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти», 2 -  нагрудним знаком «В.Сухомлинський», 2 – нагрудним знаком «О.Захаренко», 1- нагрудним знаком «А.Макаренко».

96.3% педагогічних працівників мають вищу освіту, 3.7%  мають неповну вищу освіту.

 У 2020-2021 н.р. атестацію проходили 13 педагогічних працівників гімназії, з них  9 на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», 1 – на присвоєння звання «Учитель-методист», 2 – на присвоєння звання «Старший учитель»; 2– на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст першої категорії».; 2 - на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст другої категорії».

4. Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління освітнім процесом. Пріоритетними напрямками роботи гімназії є впровадження сучасних освітніх технологій; формування успішної особистості на засадах впровадження педагогіки партнерства та створення сучасного середовища в умовах компетентнісного підходу; реалізація Концепції Нової української школи; розширення спектру освітніх інновацій в організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій; забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через використання інформаційно-комунікативних технологій та здійснення інноваційної діяльності; поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів, нових Державних стандартів, освітніх програм, підручників і посібників з окремих предметів, створення дидактичних матеріалів; педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво; пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів; вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії; співпраця з навчальними закладами різних рівнів, залучення до організації освітнього процесу та науково-методичної діяльності науковців АПН України; формування позитивного ставлення до навчання, мовної компетентності школярів, громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності та розвиток особистісних ознак учнів – громадян української держави; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні; формування загальнолюдських цінностей.

   Особлива увага була приділена НУШ (реалізація вимог освітнього стандарту, особливості організації освітнього процесу, методичні рекомендаці щодо заповнення Класного журналу учнів та особливості рівневого оцінювання навчальних досягнень учнів  початкових класів).

Протягом навчального року вчителі працювали над методичними темами, відвідували семінари та тренінги, проходили онлайн курси. Методичні теми були спрямовані на формування життєвих та самоосвітніх компетенцій при викладанні дисциплін.

У 2020-2021 навчальному році робота педагогічного колективу гімназії була спрямована на реалізацію теми «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентнісного  підходу».

1)     Організація  роботи  методичних обєднань учителів.

У гімназії  створено і працювало у 2020-2021 н.р. 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів;

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО вчителів фізичної культури, предмету “Захист України”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО класних керівників;

- МО вчителів художньо-естетичного циклу.

    Робота методичних об’єднань була спланована на основі річного плану роботи гімназії, спрямована на формування успішної особистості на засадах сучасного освітнього середовища в умовах компетентісного підходу; забезпечення високого рівня знань учнів шляхом розвитку їх творчих здібностей та задоволення індивідуальних освітніх потреб через розвиток педагогічної творчості, модернізацію форм методичної роботи, впровадження новітніх інноваційних технологій, а також реалізації можливостей розвитку дитини як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та предметних компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному світі та брати участь у житті демократичної, правовї держави.

        Діяльність методичних об’єднань у 2020-2021 н.р. була спрямована на вирішення таких завдань:

     - коригування навчання на початку 2020-2021 н.р.;

     - створення сприятливого середовища під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

     - забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів навчання та виховання учнів;

- підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу, проведення обміну успішної педагогічної діяльності;

- виявлення, пропагування та впровадження нових освітніх і виховних технологій;

- створення умов для самоосвіти педагогічних працівників.

     Згідно з планом роботи кафедр протягом навчального року проведено засідання методичних об’єднань, на яких опрацьовано документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, методичні рекомендації щодо патріотичного виховання учнівської молоді, інформаційні матеріали до 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України, організація «коригуючого навчання» на початку 2020-2021 н.р., рекомендації МОН щодо організації дистанційного навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, організації освітнього процесу НУШ, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, вимоги Єдиного орфографічного режиму, вимоги до перевірки зошитів, вимоги нового українського правопису; програму підготовки до ЗНО; рекомендації щодо розвитку STEM освіти;  компаративний аналіз освітніх програм, реалізація завдань нового освітнього стандарту, підготовка вчителя до уроку, ефективність проведення факультативних занять та індивідуальних консультацій, причини відставання та неуспішності учнів, формування ключових компетенцій школярів, рівень сформованості навичок учнів, результати моніторингів, система роботи вчителів, стан викладання предметів інваріантної складової,  результати участі в конкурсах, тощо; проведено круглі столи та обмін досвідом (можливості використання Google дистанційно та при змішаному навчанні; реалізація завдань Державного стандарту початкової освіти; рівень сформованості графічних навичок та навичок читання; проведення індивідуальних консультацій та групових занять, організація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань; ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів; система роботи вчителів, які атестуються, організація роботи ГПД); розглянуто результати контролю дотримання учнями вимог орфографічного та мовного режиму, новинки методичної літератури, статті у фахових виданнях; вимоги до перевірки зошитів; сплановано позакласну роботу, зокрема декади; обговорили різноманітні питання (адаптація першокласників і п’ятикласників до навчання, компетентнісна спрямованість нових програм, підготовка вчителя до уроку, використання ІКТ, освітні онлайн платформи (, теорія і практика навчання з використанням дистанційних технологій,  проведення онлайн уроків на платформі Google Мeet і Google Classroom (із використанням тематичних відео, інтерактивних ігор, Power Point презентацій), Naurok , використання навчальних відео під час організації дистанційного навчання для учнів молодшого шкільного віку, використання ментальних карток у початковій школі);  проведено огляд новинок методичної літератури та статей у фахових періодичних виданнях («Організація дистанційного навчання у початковій школі», «Інтерактивна дошка. Теорія і практика», «Методика змішаного навчання: виклики і пошуки», «Онлайн інструменти, щоб навчати», «Досвід викладання історії в умовах карантину», «Використання відео фрагментів на уроках історії як засіб розвитку когнітивних процесів учнів», «Методики змішаного навчання: виклики і пошуки», «Дистанційне та змішане навчання в школі: поняття, терміни, моделі», «Дистанційне навчання: очікування та досвід упровадження» та ін.); розглянуто результати контролю (підготовка вчителя до уроку, організація та проведення індивідуальних консультацій та групових занять), посібники для учителів від EdPro та ін.; підготовлено матеріали для тематичних виховних годин по класах. До роботи методичних об’єднань було залучено практичного психолога Сороку Н.С. та учителя інформатики Судакову М.О.

Діяльність членів методичних об’єднань була направлена на інтелектуальний, культурний, духовний, емоційний розвиток школярів, на їхню адаптацію в складному сучасному світі. Філологи йдуть у ногу з часом, тому будують роботу на основі креативних ідей, творчого зростання, поширення свого й використання найкращого досвіду колег з метою формування національно свідомої, духовно багатої, успішної особистості. Багато уваги учителі-словесники приділяли збагаченню, розвитку й активізації словникового запасу учнів через інтеграцію суміжних предметів на уроках української мови, активно формували й розвивали аналітичне та критичне мислення, інформаційну компетенцію дітей шляхом застосування технології критичного мислення, розробляли інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності.  З метою демонстрації комплексності, поєднання, доповнення усіх навчальних дисциплін учителі фізичної культури на уроках достатньо часто вживають іноземну мову (англійську) називаючи предмети, дії тощо, дають пояснення законам фізики, застосовують математичні обрахунки, вивчають власну будову тіла, свої фізичні можливості. 

Усі члени МО продовжували роботу над   сучасними  інноваційними технологіями: методом проєктів, методом квестів, інтерактивними формами навчання, особистісно орієнтованим навчанням; проблемно-пошуковим методом; текстоцентричним підходом у вивченні української мови та української та зарубіжної літератури,  працювали над створенням умов для самореалізації школярів: розробляли роздатковий матеріал (схеми, таблиці та іе.), тести для навчальної діяльності та для контролю знань, умінь і навичок учнів, створювали презентації. Інноваційні технології стали невід’ємною частиною освітнього процесу.

      У ході роботи школи молодого учителя було опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; надано індивідуальні консультації (організація освітнього процесу, робота з нормативними документами, рекомендації до ведення шкільної документації, підготовка до уроку, нестандартні уроки, проєктування інтерактивних уроків, самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності, організація і проведення позакласних заходів, організація роботи ГПД, організація самостійної і  групових форм роботи учнів,  вимоги до ведення та перевірки зошитів, єдиний орфографічний режим). З метою сприяння творчого зростання молодих учителів, підвищення їхнього професійного рівня було призначено наставників з числа досвідчених педагогів та організовано взаємне відвідування уроків протягом навчального року.

   Учителі кафедри іноземних мов тісно співпрацюють з Київським національним лінгвістичним університетом, керують педагогічною практикою студентів, спільно з викладачами КНЛУ працюють над упровадженням освітніх інновацій.

Працюючи над реалізацією загальної науково-методичної проблеми засобами конкретних навчальних дисциплін, учителі постійно підвищують свій фаховий рівень. Педагоги працювали над методичними темами, вивчали досвід колег,  відвідували семінари та тренінги(«Психофізіологія секретного мовлення дітей мовчунів», «Удосконалення техніки мовлення та словесної імпровізації мовної особистості вчителя», «Діти з розладами аутичного спектру», «Критичне мислення -  запорука успіху», «Навчання через дослідження в початковій школі», «Як зробити батьків партнерами?», «Практикозорієнтовані технології виховання школярів», «Нова українська школа», «Результативна природничо-математична освіта у початковій школі», «Організація змішаного навчання у початкових класах», «Еколого-просвітницькі проекти в шкільному просторі», «Сучасний урок в теорії та практиці розвитку ключових компетенцій» та ін.).  Протягом навчального року всі вчителі пройшли підвищення кваліфікації при Київському університеті імені Бориса Грінченка, мінімальний обсяг становить 30 годин  на кожного. Тематика була різноманітною, особливу увагу приділили освітнім інноваціям, інформаційно-комунікаційним технологіям («Використання сервісів Google для організації ефективного дистанційного навчання», «Забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через використання інформаційно-комунікаційних технологій та здійснення інноваційної діяльності», «Патріотичне виховання учнів – основа становлення особистості», «Розвиток емоційного інтелекту педагогів», «Використання проектних технологій у роботі педагога», «Методичне забезпечення організації та проведення сучасного уроку історії», «Становлення педагогічної думки у Києві: історія та сучасність», «Конфлікти у нашому житті, способи їх вирішення», «STEM. Інженерія у школі»,«STEM підхід до навчання у школі», «Організація та особливості дистанційного навчання», «Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання», «Основи екологічного менеджменту і екологічного виховання», «Візуалізація навчального матеріалу на уроках біології і хімії», «Вивчення аксіом геометрії та їх безпосередніх наслідків», «Психологічний комфорт педагога в освітньому закладі», «Прогресії та їх застосування», «Супровід професійного самовизначення учнів», «Використання ІКТ для професійного саморозвитку вчителів», «Дистанційні форми роботи у процесі навчання літератури», «Дистанційне навчання в школі: поняття, терміни, моделі», «Профілактика агресивної поведінки дітей», «Основні засади виховання», «Від конфлікту до діалогу: «мова Жирафу» у спілкуванні (Ефективні комунікації в кризовій та стресовій ситуаціях» та ін.).  Також педагогічні працівники підвищували свій професійний рівень за допомогою використання інших освітніх платформ (Британська рада Online Teacher Community, Академія цифрового розвитку, Macmillan Education, EdEra, Prometheus, Смарт освіта тощо), що засвідчується отриманими сертифікатами.

 Педагоги презентували власний досвід роботи на  уроках (тестові завдання, словникові диктанти, вправи тощо), засіданнях педагогічних рад, методичних об’єднань та майстер-класах (проведено практичні заняття та тренінги для вчителів (використання елементів STEM технології у школі при викладанні дисциплін природничо-математичного циклу), «Формування навичок самостійної роботи учнів з інформаційними джерелами під час навчання з використанням дистанційних технологій»; метод схемо-знакових моделей, методи ""Фішбоун", "Гамбургер"; робота з картою понять та електронними ресурсами: «Відеоуроки з Історії України», «Навчальні відеоролики з історії України. 7 клас», «10 фільмів, за якими можна вчити історію», «Відео з історії для 6 класу»), гімназійному сайті (колажі, фото- і відеоматеріали).

   Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, особлива увага приділялась роботі з сайтом гімназії. Для батьків були створені нові сторінки «Нова українська школа», «Група подовженого дня», «Навчаємося дистанційно», на яких були розміщені корисні посилання та матеріали, презентації до уроків, цікаві завдання для дітей молодшого шкільного віку, творчі роботи учнів.

 У зв’язку із запровадженням дистанційного та змішаного навчання всі вчителі продовжували   освоювати та вдосконалювати  роботу на платформах «Naurok», «Googl Classroom», «EdEra», «zno.osvita.ua», «besmrt.study», «Lingvo», «uklasi.com.ua», «vseosvita.ua», «You Tube», онлайн уроки, електронні бібліотеки, ресурс «learnenglis» і використовувати знання і вміння  під час дистанційного навчання. Із кожним учнем налагодили взаємодію. Гімназисти отримували навчальний матеріал для опрацювання: теоретичний матеріал за програмою та практичні вправи/завдання.

     2) Робота методичної  ради гімназії.

У 2020-2021 н.р. методична рада гімназії впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур гімназії, розглядала такі питання:

1. Організація методичної роботи в гімназії. Реалізація проблемних питань, визначених річним планом роботи. Спрямування діяльності гімназії на реалізацію науково-педагогічної теми : “Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентністного підходу”.

2. Затвердження річного плану роботи методичної ради гімназії.

3. Організація роботи школи молодого вчителя.

4. Організація освітнього простору НУШ.

5. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

 6. Організація інформаційно-комунікаційного супроводу освітнього процесу (оновлення матеріалів у методичному кабінеті, поповнення картотеки методичної бібліотеки, розширення доступу до мережі Інтернет).

7. Орієнтовне планування навчальних екскурсій та складання графіку навчальної практики.

8.  Організація роботи секцій МАН та підготовка учнів до участі в шкільних етапах предметних олімпіад.

9. Освітні програми на 2020-2021 навчальний рік.

 10. Результати досягнень учнів (випуск 2020 р.) у зовнішньому незалежному оцінюванні. Методика підготовки до ЗНО у 2020-2021 н.р. з використанням технологій дистанційного навчання.

11. Аналіз результатів І (шкільного) етапу та підготовка учнів до ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2020-2021 н.р.

12.  Організація дистанційного навчання в гімназії: теорія і практика, досвід.

13. Забезпечення сприятливих умов щодо адаптації учнів 5-х класів до вимог середньої школи.

14. Розширення спектру інноваційних технологій. Методика STEM-освіти.

15. Система забезпечення якості освіти.

16. Заходи з управління самоосвітою педагогів.

17. Застосування online- платформ, як чинник підвищення ефективності викладання основних наук у сучасній українській школі.

18. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр. Результати участі учнів у районному етапі предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

19. Розширення спектру інноваційних технологій. Інтегральні технології. Систематизація досвіду роботи досвідчених учителів з використання інтегральних технологій в освітньому процесі.

20. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога – до творчості учнів».

21. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної науки.

22. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

23. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів гімназії за 2020-2021 навчальний рік. Моніторинг знань учнів з основних наук.

24. Аналіз атестаційних матеріалів. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2020-2021 н.р.

25. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями, аналіз участі молодих учителів у роботі методичних об’єднань та ШМУ.

26. Оцінка якості роботи МО. Аналіз результатів роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою. Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

27. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Соціально-психологічна служба        

 Одним із основних напрямків соціально-психологічної служби гімназії в 2020-2021 навчальному році було спрямування роботи на розширення, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, формування гнучкості в умовах періодичного карантину, дистанційного, змішаного й очного навчання. Кожна людини планети Земля опинилася в полоні нових умов реалій. Усі змушені були навчитися жити по-новому, переформувати звичні процеси  життя і навчання у віртуальні.

Найчастіші запитання, які виникали в навчальному році були такими: труднощі у навчанні; самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій; професійне самовизначення, дитина у віртуальному просторі; комп’ютерна залежність; взаємини в системі «вчитель-учень», «батьки-діти», «дитина-дитина»; адаптація дитини до нового колективу; відсутність мотивації до навчання; формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі; «Професійне вигорання» педагогів; вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини; тощо.

 

На сайті гімназії були розміщенні статті, посилання, рекомендації, поради та ін. для всіх учасників освітнього процесу.

 

Дотримуючись етичних і санітарно-гігієнічних норм, професійних принципів та законодавства України, психологічно-соціальна служба в 2020-2021 н.р. виконувала наступну діяльність:  

ü психологічна діагностика особливостей діяльності та розвитку учнів (пам'ять, увага, мислення, тощо); дослідження мікросередовища та клімату в колективі; з’ясування мотиваційної готовності дітей дошкільного віку; діагностика обдарованості та здібностей учнів та інше. Одним з найважливіших напрямів роботи є визначення рівня психологічної адаптації та її супровід учнів 1-их та 5-их класів. Психологом була проведена низка заходів з учнями з використанням елементів тренінгу, метою яких є покращення психоемоційного стану в нових умовах навчання; виступи на батьківських зборах щодо особливостей вікового психологічного розвитку дітей, де були надані рекомендації щодо підтримки та супроводу учнів у відповідний період; вчителям-предметникам та класним керівникам також були підготовленні рекомендації щодо подальшої роботи з учнями.  Серед учнів середньої та старшої ланки були проведені дослідження психологічного клімату класу, виявлення стану агресії та типу агресивної поведінки, визначення рівня шкільної мотивації, визначення Інтернет-залежності учнів, вивчення професійної зорієнтованості учнів. Також досліджувались рівень самооцінки учнів, типи темпераментів, акцентуацій у підлітків, вивчалися стилі поведінки учнів під час конфліктів та проводилась діагностика міжособистісних взаємин серед учнів.

 

ü Консультативна робота проводилася регулярно за принципом професійної етики, із дотриманням «Етичного кодексу психолога», в інтересах того, хто потребує допомоги на засадах конфіденційності.  Найпопулярнішими питанням, з якими зверталися до шкільного психолога були:

-        взаємини з батьками;

-        стосунки з однолітками;

-        як покращити успішність;

-        пошук себе, самоідентифікація;

-        тривожні стани, переживання;

-        адаптація до нових умов навчання;

-        внутрішні вікові конфлікти;

-        професійна орієнтація…

 

ü Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.

Щодня проводилися індивідуальні психологічні бесіди з дітьми різних вікових категорій, консультації з батьками та вчителями щодо подальшої роботи та формування дружніх, довірливих стосунків.

          З учнями молодшої школи була організована робота профілактичного характеру, така як: успішна адаптація до навчання в школі (1 класи), розвиток творчих здібностей, робота з обдарованими дітьми та ін.

Із підлітками проводилися заняття спрямовані на зниження рівня тривожності,  розвиток самопізнання та впевненості в собі, ціннісних та професійних орієнтацій; набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування. 

Серед старшокласників проводилася робота спрямована на розвиток творчих здібностей, пошук себе в дорослому житті, професійної орієнтації, будови здорових взаємовідносин та дружніх стосунків, порозуміння з рідними та дорослими,  усвідомлення юнацького максималізму та прагнення у досяганні поставлених цілей, профілактика шкідливих звичок (вживання наркотичних речовин, напоїв, що містять алкоголь, тютюнопаління),  та ін.

Для всіх гімназистів проводилися заняття спрямовані на розвиток морально-етичних якостей, умінь та навичок доброго поводження в колективі; протидія насильству та «СТОП Булінг», здорове користування Інтернетом та комп’ютерними техніками. 

 

ü Просвітницька  робота.

За результатами опрацювання наукової літератури та проведених досліджень практичний психолог гімназії на батьківських зборах і гімназійному сайті розкривала такі питання як: особливості психологічного розвитку дітей у відповідному віці; особливості адаптаційних процесів до нових умов навчання; соціальні норми, етикет спілкування в світі, правила поведінки в колективі; організація щоденного робочого режиму та відпочинку; роль батьків у стресових ситуаціях дітей; вплив Мас-медіа на психіку дітей; здоровий спосіб життя у різних сферах, як запорука щастя. З учнями гімназії були проведені бесіди стосовно профілактики правопорушень, булінгу в житті та в школі,  жорстокого поводження з дітьми в колективі або поза ним, насильство в житті людини, життя в реальному світі та віртуальному…Також були проведенні диспути, круглі столи, виставки та конкурси стіннівок, інформаційних бюлетенів, соціальної реклами створеної учнями, які носили досить інформативний, пізнавальний, переконуючий зміст.

           Профілактична робота була спрямована на запобігання правопорушенням, булінгу в житті та в школі,  вживанню наркотичних речовин, алкоголю, палінню, жорстокому поводженню з дітьми в колективі або поза ним, різним формам узалежнень, соціально небезпечним іграм, суїцидальній та агресивній поведінці. Також  профілактика була спрямована на підвищення рівня інформованості підлітків стосовно питання ВІЛ/СНІДу та попередження зараження інфекційними захворюваннями, з метою збереження здоров'я учнівської  молоді, реалізації прав і свобод людей та попередження такого явища, як торгівля людьми,  запобігання насилля у сім’ї,  та поза нею. Були проведенні диспути, круглі столи, виставки та конкурси стіннівок, інформаційних бюлетенів, соціальної реклами, створеної учнями, які носили досить інформативний, пізнавальний, переконливий зміст.

6. Організація та ефективність освітнього процесу

За результатами навчальних досягнень учнів по гімназії успішність становить 99,8%, якість знань – 66,2%.

За підсумками навчальних досягнень закінчили 2020-2021 навчальний рік з Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» 33 учні гімназії, 1 учень отримав свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти  з відзнакою, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  з відзнакою одержали 2 учнів (2 золоті медалі).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

Предмет

Кільк. учнів, які проходили

ЗНО

Високий рівень

(12-10)

Достатній рівень

(9-7)

Середній рівень

(6-4)

Початкови й рівень

(3-1)

1

Українська мова

26

10

(38,5%)

13

(50%)

3

(11,5%)

-

2

Англійська мова

25

16

(64%)

4

(16%)

5

(20%)

-

3

Історія України

6

2

(33,3%)

3

(50%)

1

(16,7%)

-

4

Математика

24

7

(29,2%)

9

(37,5%)

6

(25%)

2

 

(8,3%)

5

Біологія

 

3

1

(33,3%)

2

(66,7%)

 

-

 

-

6

Фізика

5

-

3

(60%)

2

 

(40%)

-

7

Географія

6

2

(33,3%)

2

(33,3%)

2

 

(33,3%)

-

Протягом року гімназисти  брали участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка, конкурсі читців поезії Тараса Шевченка, конкурсі «Ерудит», «Об’єднаймося ж, брати мої!» та  ін.

         7. Охорона праці та здоров я учасників освітнього процесу.

  За період 2020-2021 навчального року адміністрація гімназії вела систематичний контроль за збереженням життя і здоров’я учнів та працівників.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу в гімназії №32 «Успіх» організовується та регулюється відповідно до всіх чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності. З метою забезпечення безпечного середовища у закладі освіти постійно проводиться робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Відповідно до річного плану роботи в гімназії своєчасно проводились відповідні навчання та інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності (з працівниками та учнями), тематичні уроки-безпеки з попередження нещасних випадків, дотримання правил поведінки під час освітнього процесу, заняття спортом, рухливих ігор, перед канікулами, бесіди з учнями з метою профілактики інфекційних захворювань, безпечної поведінки вдома, у громадських місцях тощо.

Особливим видався 2020-2021 навчальний рік, адже усі учасники освітнього процесу вчилися працювати в умовах світової пандемії. У закладі освіти з'явилися додаткові правила: для кожного класу визначений свій вхід і вихід до гімназії, із метою забезпечення проведення наскрізного провітрювання збільшено тривалість перерв, було визначено напрям руху та обмежено пересування учнів гімназією (дитячі колективи залишалися у одному кабінеті впродовж дня), протягом року діяв «масочний режим», стороннім та батькам вхід до гімназії був заборонений, кожна класна кімната та інші приміщення закладу були забезпечені антисептичними засобами, паперовими рушниками, постійно проводилося вологе прибирання.

Щоденно працівниками гімназії проводиться огляд приміщень, спортивного залу, території навчального закладу, а на початку кожного семестру комісією проведено огляд кабінетів, випробувано обладнання та складено акти-дозволи на проведення занять у спортивних залах, на спортивному майданчику та у кабінетах підвищеної небезпеки.

Постійно вівся медико-педагогічний контроль за дотриманням дисципліни та допустимого фізичного навантаження здобувачів освіти на уроках фізкультури.

У гімназії створені куточки з безпеки життєдіяльності, у тому числі і з правил дорожнього руху, є схеми безпечних підходів до навчального закладу.

У рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» проводилися навчання з евакуації на випадок виникнення пожежі.

Щорічно учні гімназії беруть участь у конкурсах дитячого малюнка «Увага! Діти на дорозі!», «Охорона праці очима дітей» тощо.

8. Виховна робота

     Виховна робота гімназії 2020- 2021н. р. проводилася згідно з річним планом роботи, була спрямована на ознайомлення учнів із загально-людськими цінностями, формування особистості - громадянина України, шляхом пізнання багатовікових надбань національної та світової культури, формування навичок здорового способу життя, виховання у дітей високої духовності та моральності; формування мовної компетентності гімназистів, патріотичних якостей і правової культури; забезпечення відповідності змісту виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави; забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства; розвиток талантів, обдарувань, розумових і фізичних здібностей. У центрі уваги були питання безпеки життєдіяльності та протидії булінгу.

  Виховна робота здійснювалась відповідно до чинних вимог, нормативних і директивних документів, рекомендацій МОН, Статуту гімназії.

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу були:

1)   Усебічний розвиток особистості, її нахилів та інтересів;

2)   мовна компетентність гімназистів;

3)   виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

4)   підтримання та зміцнення шкільних  традицій;

5)   удосконалення методичної майстерності класного керівника;

6)   розвиток учнівського самоврядування;

7)   превентивне виховання учнів;

8)   забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  та загальнолюдських цінностях.

Ці завдання реалізувались через такі основні компоненти виховної системи:

1) виховний потенціал навчальних предметів (методична робота вчителів; проведення тематичних тижнів, декад;  позакласна робота, музейна робота, екскурсійна робота, конкурси);

2) робота класних керівників (під час освітнього процесу та в позаурочний час);

3) гурткова робота;

4) учнівське самоврядування;

5) робота з батьками;

6) робота соціально-психологічної служби.

Протягом 2020-2021 н.р.  пройшли такі тематичні тижні та місячники, які несуть у собі потужний виховний потенціал:

·       Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень);

·       Тиждень державності України та її символіки (вересень);

·       Тиждень протидії булінгу (вересень);

·       Декада екологічних знань (жовтень);

·       Декада української мови (листопад);

·       Тиждень права (грудень);

·       Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (січень);

·       Декада суспільних наук (січень);

·       Декада англійської мови (лютий);

·       Шевченківські дні (березень).

 

             У 2020-2021 н.р. усі класи продовжили працювати над проєктною роботою «Українці, які змінили світ».

   У ході роботи тематичних місячників, декад, тижнів було проведено низку заходів: тематичні виховні години; уроки мужності; конкурси та виставки малюнків, ілюстрацій, стіннівок, плакатів, проектних робіт; бібліотечні виставки; круглі столи; лекторії; культпоходи, екскурсії, концерти тощо (за окремими планами). Реалізація виховного потенціалу навчальних предметів здійснювалася через роботу з обдарованою молоддю. Педагогічний колектив залучав гімназистів до проєктної діяльності («Мандрівки шляхами Т.Шевченка», «Сім чудес України», «Рослини та тварини з Червоної книги України», «Збережемо нашу Землю», «Символи України», «10 відкриттів, що змінили світ», «Видатні митці України», «Леся Українка – поетична квітка України», «Творча майстерня», «Буктрейлер. Моя улюблена книжка», «Школа майбутнього», «Енергозберігаючі технології», «Країна дорожніх знаків», «Весна», Saint Valentines Day”, “My Favourite Animals”, «Незвичайні свята світу», «Захист навколишнього середовища», “Welt der Hobbys”, “My Favourite Season”, «Свята з родиною», “Modern Holidays of English-Speaking Countries”, «Засоби масової інформації», «Обережне використання соціальних мереж», “My Daily Routines”, «Свята та традиції», “Lost Civilisations”, «Портрет історичної особистості», «Культура Галицько-Волинської держави», «Родинне дерево», “Заповітними стежками України”, “Народні промисли України”, “Подорож країнами Америки”, “Хімія в нашому житті”, ”Безпека в Інтернеті”, “Відсотки навколо нас”, “Симетрія навколо нас”, “Застосування похідної до розв’язання прикладних задач”, “Екологічні проблеми міста Києва”, “Первоцвіти України”. “Мій домашній улюбленець”, “Цікаві факти з життя математиків”, “Площі многокутників”, “Тиск. Закон Архімеда”, «Говорімо українською», «Історичний журнал», який містить рубрики «Цей день в історії», «Календар знаменних дат. 2021 рік», «Історія живе поруч», «Цікаві факти», «Козацькі розваги» та ін.). Проєкти було презентовано у вигляді виставок малюнків, рефератів, фотоальбомів, стіннівок. З метою формування життєвих та самоосвітніх компетенцій учнів та впровадження використання діджитал-технологій у навчанні педагогічні працівники кафедри продовжують роботу над залученням учнів до проектної діяльності. З використанням новітніх технологій були створені такі проекти як відео-рецепти, презентації з використанням PowerPoint, ігри Kahoot! тощо.

Не можна оминути увагою проєкти, які гімназисти разом із учителями художньо-естетичної кафедри виготовили на уроках. У залежності від віку роботи  учнів були простіші або складніші, однак, проєктно-технологічної діяльності учнів ускладнюється як протягом навчального року, так і всього процесу вивчення предмета. Важливою складовою виконання учнівських робіт є публічний захист, на якому учні доносять інформацію про свій витвір (формування ідеї, процес виготовлення, подальше застосування тощо). Учні та вчитель ставили запитання, які спонукали до аргументації прийняття тих чи інших рішень при виконанні роботи. Такий метод використовувався учителями гімназії для того, щоб  сформувати такі важливі навички як висловлювати свою думку, відстоювати свою позицію, вміти вести дискусію, критично мислити.

Важливим критерієм вибору проєкту було його значущість для учня (можливість  використання виробу в побуті, для хобі або реалізації виробів на шкільних ярмарках, аукціонах тощо). Вироби, які учні виготовляли у процесі проєктної діяльності, були показником їхніх досягнень, мали реальне практичне застосування. Результат: прекрасними квітами та витинанкам, ляльками, картинами,  фоторамками зі світлинами, стіннівками, рекламними листівками тощо, були прикрашені оселі здобувачів освіти та поверхи гімназії після вивчення кожної теми та до різноманітних заходів у гімназії.  

До проєктної роботи була залучена бібліотекар гімназії, яка проводила літературні уроки, знайомила школярів з дитячою літературою, допомагала підбирати матеріали для роботи

 Учитель - це не тільки транслятор певної кількості знань й інформації, а партнер, який допомагає опануваннувати світ мистецтва. Педагоги залучали учнів до участі в конкурсах (інтелектуальні змагання для учнів «Ерудит», які проходять на платформі дистанційної освіти Eddy КУ імені Бориса Грінченка, складання задач з малюнками серед учнів, «Сокіл «Джура», «Стежками історії»,  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості “Історія України і державотворення”, конкурси читців,  «Намалюй свою «Мрію», «Чорнобиль. Правда. Відродження», «Свято осені», «Пожежна безпека», «Мова – ДНК нації», «Рідну мову пензликом малюю»); виставок («Права та обов’язки», «Закон і я», «Демократичне суспільство-суспільство законів», «Барви осені», «Моя вишиванка», «Писанка», «Права дітей», «Охорона праці очима дітей», тематичні виставки у бібліотеці, «Велична, щедра і прекрасна мова», «Зима, що нас змінила», «Демократичне суспільство – суспільство законів», тощо); засіданнях круглих столів (Out Lovely Planet Earth. How to save it?”, «Здоров’я – сучасна життєва цінність», "Суд присяжних в Україні. Поняття. Історія. Сучасність", «Революція Гідності та Свободи. Її значення для нації» та ін.); відкритих уроках (уроків-презентацій найулюбленішої телевізійної передачі, «Святкові традиції у франкомовних країнах»,  «Франція як засновниця високої моди у світі»; вікторинах (Space Travel Quiz”, “Travel Quiz”, “I Know English”, “Problems of Environment”, «Космос, стихія, сила, життя», математична онлайн-вікторина), «Що я знаю про нашу армію»); презентацій («Винаходи людства», «Я – Українець! Я за єдину державну Мову!», «Дбаймо про країну сьогодні», «Вам – наша пам'ять і любов», «Майдан», «Промені гідності», «Ішли у бій – увійшли в безсмертя» та ін.); випуску тематичних стіннівок («Козацькому роду нема переводу», «Міжнародний день прав людини», «Цікаві факти», до святкових і пам’ятних дат), квестах (My Flat”, «Love songs (love poems) “Saint Valentines Day, брейн-рингах (Who Knows English Better”, правовий); позакласних заходах, шоу (Інтелект-шоу «Цікава англійська», ток-шоу «Інтернет – гарний помічник  у навчанні», «Хто зверху», «Дівчата VS хлопців»), уроках-виставах («Свято дня народження у Франції», презентація оповідання по ролях, «Мода і покупки». Розповіді про свої улюблені «луки», презентація коротких гумористичних сценок), переглядах короткометражних фільмів мовою оригіналу на тему екологія; акціях («Не будь байдужим! Збережи довкілля!», «Червона стрічка», «Стрічка свободи» та ін.)

З метою профілактики правопорушень, розвитку творчих здібностей гімназистів, формування свідомого ставлення до власного здоров’я  у гімназії протягом року працювали різні гуртки, спортивні секції, шкільні об’єднання, які діти відвідували із задоволенням («ЮН-ПРЕС», «Образотворче мистецтво»,  військово-патріотичного виховання, «Веселі нотки», «Барвінок», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна анімація», науковий гурток «Синергія»,  «Барвінок», правовий гурток «Феміда»,  «Школа успіху», «Цікава англійська», «Пізнаємо світ», «Багатогранність особистості»). Протягом навчального року учні гімназії брали активну участь у шкільних, районних і міських етапах олімпіад, конкурсах, змаганнях, іграх і вікторинах, естафетах, відкритих заходах, концертах тощо. Під керівництвом Кривутенко Т.А. виходила газета гімназійного самоврядування «Молодіжка». Цікавими, змістовними, насиченими стали спеціальні випуски газети до 150-літнього ювілею Лесі Українки та до дня народження Т.Г.Шевченка. Конкурси, вікторини, літературні ранки і вечори,  випуск стінних газет стали в гімназії традиційними. З року в рік збільшується кількість учасників Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Гімназисти вибороли такі переможні місця:

 

Назва

Етап

Місце

1

ХХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»

IV етап (підсумковий)

Переможниця – 1 уч.

2

«Ерудит»

міський

2 місце – 3 учн.

3 місце – 10 учн.

 

3

Конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка

районний

1 місце – 1 уч.

    2 місце – 2 учн.

3 місце – 3 учн.

8

Конкурс читців поезії Лесі Українки

районний

1 місце – 1 уч.

 

У 2020-2021 н.р. методичне об’єднання  класних керівників продовжувало роботу над темою «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на організацію виховання як цілісної системи, що характеризується, відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання учнів певною метою і завданнями, змістом, методами, засобами та організаційними формами.

Основна увага була зосереджена не лише на проведенні виховних заходів, а і на забезпеченні ефективної взаємодії між учасниками виховного процесу, методах виховання, які забезпечують розкриття потенціалу особистості дитини, формування громадянської активності учнів, підвищення рівня їхньої вихованості і розвитку.

На засіданнях МО класних керівників були розглянуті такі питання організаційного та методичного змісту:

-  про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

- про розвиток життєвої компетентності учнів на кожному етапі становлення особистості;

-    про превентивне виховання;

- про виховання свідомого ставлення гімназистів до навчання, формування найкращих моральних якостей на основі національної культури та загальнолюдських цінностей;

- про забезпечення високого рівня знань учнів, розвитку їх творчих здібностей, задоволення індивідуальних освітніх потреб через модернізацію форм методичної роботи, впровадженню новітніх інформаційних технологій, які дадуть змогу самоутверджуватись кожній особистості.

-     про удосконалення роботи класного керівника в контексті дослідження методичної теми;

-     про дотримання Правил внутрішнього розпорядку гімназії;

-     про здійснення контролю за виконанням нормативно-правових документів щодо шкільної форми;

-     про працевлаштування випускників 9,11 класів;

-     про роботу гуртків, спортивних секцій та участь у них дітей. Зайнятість у гуртках та секціях учнів пільгових категорій та учнів з девіантною поведінкою;

-     система роботи класних керівників з обдарованими учнями;

-     використання проектних технологій у системі виховної роботи (робота над новим гімназійним проектом «Українці, які змінили світ»);

-     про стан відвідування гімназії учнями 1-11 класів;

-     реалізація методичної теми через позакласні форми роботи;

-     робота класних керівників з питань профілактики правопорушень;

-     про результати попереджувального (дотримання правил пожежної безпеки, профілактика дитячого травматизму в період канікул) та повторного контролю (відвідування учнями гімназії, дотримання вимог до учнівської форми);

-     про формування в учнів свідомого ставлення до власного здоровя.

-        досвідчені класні керівники, соціальний педагог та практичний психолог гімназії надавали допомогу в налагодженні та створенні гарного психологічного клімату й працездатної атмосфери в класах, де працювали молоді та малодосвідчені класні керівники. Під час роботи з молодими та малодосвідченими класними керівниками на засіданнях були розглянуті такі питання:

-        обмін досвідом «Найефективніші форми і методи роботи з батьками»;

-        обмін досвідом роботи класних керівників щодо збереження здоров’я, попередження дитячого травматизму, дитячої злочинності, суїциду, бездоглядності;

-        ознайомлення з новинками методичної літератури;

-        профорієнтація учнів випускних класів;

-        рекомендації з питань збереження здоров’я та життя дітей під час літнього оздоровчого періоду.

-        поєднання зусиль школи, сімї, громадськості  в процесі виховання дітей.

 Протягом навчального року велика увага приділялась патріотичному вихованню. Гімназисти брали участь у грі «Сокіл «Джура».  Проведено круглі столи, виховні години: «COVID-19 – новий виклик для всього світу», «Поговоримо про дружбу», «Добро починається з тебе», «Чесність і довіра – основа добрих стосунків»,  «Як стати кращим», «Здоров’я природи – здоров’я людини», «Цікаві факти про математику», «Для чого дітям мити руки»,  «Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні», «Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?», «Герої завжди поміж нас», «Що означає бути справедливим?», «Що означає бути лідером?», Для чого людям совість?», «Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування», «Факти про математику та цікаві наукові знахідки», «Правовий статус людини і громадянина в Україні», «Людина серед людей», «Свобода в житті людини та її межі», «Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю», «Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?», «Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього», «Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?», «Безпечний шлях до гімназії», вибори активу класного та гімназійного учнівського самоврядування, «Грамотність – запорука успіху людини»«Стоп   булінг», «Кіно в Україні», «Священна пам'ять про минуле», «Прагнемо миру», «Бабин Яр: без права на забуття», «Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!», «Сивина на скронях – мудрість у очах», «Шляхами козацьких звитяг. Свято Покрова»,  «Київ – місто-герой», «Що я знаю про Європу?», «Шануй мову калинову», «Україна гідна свободи», «Трагедія  незнищеної волі», «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя», «На варті Вітчизни»«Країна закону та порядку», «Зимові свята в народному календарі», «На порозі Новий рік», «Аналіз успішності учнів протягом І семестру», «Про виконан- ня учнями єдиних вимог внутрішнього розпорядку   гімназії», «Півострів Крим: історія та культура», «Єдина і неподільна Україна», « Із забуття – в безсмертя», «Дотримання правил особистої гігієни – основа здорового способу життя», «Поговоримо про справжню дружбу», «Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України», «Вогнем і полум'ям війни чужої, охрещені,обпалені навік», «Герої не вмирають!», «До мови серцем пригорнись», «Я – хлопчик, я – дівчинка, ми – різні, ми – рівні» (гендерна рівність), «Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій», «Поважайте жінок», «У кожного своя доля і свій шлях широкий», «Щастя. Як його досягти? Цінність щастя», «Життя – найцінніший скарб», «Україна – космічна держава», «Збережемо пам’ятки історії», «Чорнобиль не має минулого», «День пам 'яті та надії», «День матері», «Без сім’ї і свого роду – немає нації й народу», «Велика трагедія маленького народу» та ін.

Класними керівниками та активами класів було здійснено низку заходів:

-        тематичні віртуальні екскурсії;

-        усні журнали (присвячений  героям-чорнобильцям «Наші земляки- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Наша українська армія», «Чи завжди атом мирний?», «Народжені із попелу» та ін.);

-        інформаційні хвилини («Трагедія Чорнобиля», «Наслідки аварії», «Революція гідності», «Пам’ятай про Крути», «Крути – бій за майбутнє», тощо);

-        поетична п’ятихвилинка «Здрастуй, Слово, Українська Мово»;

-        перегляд тематичних відеоматеріалів і фільмів («Київ незламний», «Революція гідності», «Захист Вітчизни», про Чорнобильську трагедію  та ін.);

-        круглі столи («Революція Гідності та Свободи. Її значення для нації», «Дзвони Чорнобиля нагадують» та ін.);

-        конкурси дитячих малюнків («Намалюй свою «Мрію», «Чорнобиль. Правда. Відродження», «Рідну мову пензликом малюю», «Захиснику- воїну»,  «Ангели пам’яті», «Одна єдина Соборна Україна», «Дзвони Чорнобиля» та ін.);

-        виставка тематичних святкових стіннівок («Козацькому роду нема переводу», «Міжнародний день прав людини», «Цікаві факти»  та ін.);

-        лекторії;

-        акції («Стрічка свободи» (пов’язування жовто-блакитних стрічок-символа гідності та свободи) , «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій);

-        покладання квітів до меморіалу вічної пам'яті Героям Небесної Сотні;

-        виставки художньої, документальної та історико-краєзнавчої літератури, архівних документів («Наша армія», «Стежками Чорнобильського лиха», «Чорнобильська АЕС. Тривожні сторінки історії»  та ін);

-        Хвилина пам’яті, присвячена воїнам, які віддали своє життя у зоні АТО.

 З охорони праці та безпеки життєдіяльності у гімназії проходили Тижні безпеки життєдіяльності, Єдині уроки з охорони життя, бесіди.

Під керівництвом педагога-організатора в гімназії працює учнівське самоврядування. Були проведені тематичні концерти до Дня працівника освіти, новорічні свята, 8 Березня та ін.. Учні брали участь в організації конкурсів, виставок, змаганнях, виступали з цікавими презентаціями на виховних годинах.

У системі правового виховання продовжувала свою роботу лекторська група «Феміда». Учні вивчали питання правової освіти, проводились виховні години на правову тематику. Проведено тиждень права, який пройшов під гаслом «Країна закону і порядку».

      Класні керівники та вчителі систематично співпрацюють з батьками у питаннях виховання дітей, продовжували профорієнтаційну роботу. Для учнів і батьків на сайті  гімназії постійно працював лекторій. Також висвітлені поради психолога.

Учителі-предметники, класні керівники дбають про належну та змістовну  організацію дозвілля учнів гімназії. У гімназії проводилась  краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю та профорієнтаційного напрямку. Із цією метою були організовані віртуальні, цікаві та змістовні екскурсії (Київський університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв, подорожували містами України та ін. країнами, тематичні екскурсії до святкових і пам’ятних дат,  «Чорнобиль», «Місто-привід», «Україна єдина»  та інші.).

Особлива увага в гімназії приділяється питанням правової освіти та дитячій бездоглядності. Систематично проводиться контроль за дотриманням внутрішньо шкільного розпорядку (запізнення, пропуски уроків без поважних причин та ін.). Класними керівниками та адміністрацією гімназії постійно проводяться бесіди з батьками, діти яких здатні до правопорушень.

   Культурно-мистецькі акції урізноманітнюють шкільне життя, забезпечують розвиток інтелектуальних, творчих, естетичних  здібностей учнів на основі індивідуального підходу, дають змогу пізнати загальнолюдські цінності, забезпечують усебічний розвиток особистості, її нахилів та інтересів.

 

 

ЗАВДАННЯ ГІМНАЗІЇ НА 2021-2022 н.р

ОСВІТНІ:

·       створення локацій, необхідних для впровадження компетентісного навчання;

·       забезпечення реалізації особистості в різних умовах інтегративної діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

·       продовжувати впроваджувати елементи е-навчання;

·       організація індивідуальних консультацій для педагогічних працівників щодо підвищення рівня користувачів ПК;

·       розширення спектру онлайн платформ для організації освітнього процесу та самоосвіти педагогічних працівників;

·       розширення спектру освітніх інновацій (smart-технології, дистанційне навчання, методи змішаного навчання).

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

·       участь педагогічних працівників у розробці, рецензуванні, обговоренні нових програм, підручників;

·       оновлення рейтингової системи оцінки рівня науково-методичної діяльності педагогів;

·       залучення педагогічних працівників до формування нового мислення (прагнення до постійного оновлення знань, творчого пошуку, мобільності), зорієнтованого на особистість учнів;

УПРАВЛІНСЬКІ:

·       оновлення системи професійної  адаптації молодих спеціалістів;

·       підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації роботи з обдарованими дітьми, дітьми з особливими освітніми потребами;

·       підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань запобігання булінгу;

·       створення навчально-тренінгового центру для педагогічних працівників щодо впровадження елементів е-освіти;

·       підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань реалізації завдань освітніх реформ, з метою якісної підготовки до роботи в умовах НУШ.

·       проведення тематичних засідань педагогічної ради та методичних об’єднань (теорія і практика дистанційного навчання).

·       управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу.

ВИХОВНІ:

·       оновлення системи громадянського та національно-патріотичного виховання. Впровадження інтерактивних форм і методів виховної роботи;

·       оновлення моделі учнівського самоврядування гімназії;

·       оновлення моделі батьківського самоврядування

·       проведення профорієнтаційних заходів за участю батьків.

   

Підготовка гімназії №32 "Успіх" до нового 2021-2022 навчального року

Розпорядження про видачу ліцензії на провадження  освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти 

 

Кошториси на 2022 р. 

Фінансові звіти   

 

22_0305_2.jpg

 

 

 


Ви знаходитесь тут: Інформаційний вісник (прозорість та відкритість) Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 20 20– 2021н.р.