Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 2021 - 2022н.р.

e-mail Друк

  Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 20 21 - 2022н.р.

 Вступ

Гімназія №32 «Успіх» м. Києва – заклад освіти, який належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та підпорядковується Управлінню освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно зі статутом гімназії №32 «Успіх» м. Києва. Предметом діяльності та головним завданням закладу є здійснення освітнього процесу; виховання морально і фізичного здорового покоління; створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, забезпечення реалізації програм поглибленого вивчення іноземних мов та профільного навчання; створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреби та вміння самовдосконалюватися; формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою  громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину та суспільство.

Діяльність закладу будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму; незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту та форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання, гнучкості та прогностичності, єдності наступності, безперервності та різноманітності, поєднання державного управління та громадського самоврядування.

 

Мережа класів

 

2021-2022

Кількість класів

30

Середня наповнюваність класів відповідає чинним вимогам.

 

 

1.     Матеріально-технічна та навчально-методична база

       Освітній процес у 2021-2022 н.р. відбувався у 50 класних кімнат і навчальних кабінетах. З них кабінетів: математики – 2; фізики – 1; хімії – 1; географії – 1, біології - 1; української мови і літератури – 3; іноземної мови – 19; історії – 1; інформатики – 2; початкових класів – 12; інших кабінетів – 7. В усіх кабінетах протягом навчального періоду оновлені змінні експозиції, науково-методична література та дидактичні матеріали.

Навчальний заклад забезпечено кабінетами, необхідними для виконання інваріантної складової навчального плану.

      В освітньому процесі протягом року було задіяно 21 ноутбуків, 42 комп’ютери, 26 інтерактивних дошок, 20 комп’ютерів розміщено у комп’ютерних кабінетах, 4 - використовуються в управлінській діяльності, 18 у навчальних кабінетах. Усі комп’ютери підключені до мережі Інтернет. У прибудові працює WI-FI. На 1 комп’ютер, задіяний у навчально-виховному процесі, припадає приблизно 17 учнів. Також у гімназії є актова зала (1), спортивні зали (2), їдальня.

Важливою структурною ланкою закладу освіти є бібліотека, робота якої спрямована на забезпечення учасників освітнього процесу підручниками, художньою, довідковою, науково-популярною та методичною літературою; оперативне забезпечення інформацією про нові бібліотечні надходження. Бібліотека бере участь у формуванні інформативно-комунікативної, соціокультурної компетентності учнів  методом бібліотечних уроків, які проводились у початковій школі. Систематично діє інформаційний вісник пам’ятних дат, тематичних заходів. У читальному залі є необхідна оргтехніка, ПК, забезпечено доступ до мережі Інтернет.  У бібліотеці систематично проходять книжкові виставки до пам’ятних дат.

Забезпечення підручниками

Класи

2021-2022

1-4-ті

99%

5-9-ті

97%

10-11-ті

98%

     Педагогічні працівники у 2021-2022 н.р. користувалися 5 фаховими періодичними виданнями, які забезпечують роботу освітнього процесу. 

 

2. Фінансово-господарська діяльність.

Надходження від управління освіти та інноваційного розвитку (з вересня 202 1р. по серпень 2022р.)

За 2021-2022 н.р.  УО ІР ПРДА для зміцнення матеріально-технічної бази було придбано ноутбуки, БФП,   меблі (столи для вчителя), комплекти парт, стінки крісла, розвивальні та дидактичні матеріали, канцелярські товари, обладнання, меблі, посуд для їдальні та харчоблоку.

З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби («COVID-19») УО ІРПРДА були закуплені миючі та дезінфікуючі засоби, засоби індивідуального захисту (маски, респіратори, гумові рукавички), паперові рушники, антисептики.

Згідно з листом УО ІР ПРДА тривають ремонтні роботи в підвальних приміщеннях.   

Перелік товарно-матеріальних цінностей закуплених за кошти місцевого бюджету за 2021-2022 н.р

                            Найменування товару

Кількість 

1

Мило рідке косметичне (5л)

22

2

Емаль алкідна (2,8)

46

3

Пензель (40, 50 мм)

16

4

Сітка баскетбольна (компл.)

4

5

Свідоцтво про середню освіту

85

6

Плівка А4; А5

11

7

Розчинник (0,5 л)

12

8

Засіб миючий антибактеріальний, концентр 5л

50

9

Прапор України

1

10

Рукавички трикотажні

30

11

Рукавички латексні

50

12

Комплект для прибирання

30

13

Йоржик на підставці

30

14

Відро пластмасове з кришкою (10л)

5

15

Засіб для миття туалетів (1л)

80

16

Засіб для миття та дезінфекції сан.тех.обладнення

18

17

Засіб для миття антибактеріальний (5л)

20

18

Змішувач

2

19

Зливний бачок

12

20

Туалетний папір (рул)

800

21

Паперові серветки, листові 200 шт

280

22

Халат-накидка (одноразовий)

40

23

Головний набір для кухарів

2

24

Мітла березова

100

25

Хлібниця з кришкою

55

26

Кришка ковпак

4

27

Декоративна таця

10

28

Мило рідке, антибактеріальне (5л)

35

29

Мило рідке, антибактеріальне з дозатором (0,5л) шт

30

30

Дезінфекційний килим 100*150

1

31

Канцтовари

774

32

Пакети для сміття (120л)

35

33

Подовжувач електричний з перемикачем (5м)

4

34

Подовжувач електричний, 5 гнізд з перемикачем (10м)

5

35

Подовжувач електричний, 5 гнізд з перемикачем (5м)

4

36

Подовжувач 3*1,5 (50м) кабельна катушка

1

37

Подовжувач 2*1,5(100м)

1

38

Бішофіт (магній хлористий) кг

100

39

Засіб для чищення порошкоподібний (500гр)

60

40

Чистящій засіб (кислотний)

50

41

Радіатор 500*70*70 (біметал)

3

42

Концентрований універсальний мийний засіб

37

 

      Також гімназією був зроблений ремонт в одному з підвальних приміщеннях, пофарбовані сходи в прибудові, біля медпункту; частково пофарбовані стіни на 1-ому та 2 -ому поверхах . Були виконані роботи на прибудинковій території (фарбування лавок, бордюр).    

3. Кадрове забезпечення

   Навчальний заклад укомплектовано педагогічними кадрами.

Якісний склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем

 

2021-2022

Педагогічні звання:

 

Заслужений учитель України

1

Заслужений працівник освіти України

1

Учитель-методист

15

Старший учитель

6

Кваліфікаційні категорії:

 

Спеціаліст вищої категорії

26

Спеціаліст першої категорії

10

Спеціаліст другої категорії

11

Спеціаліст

18

Бакалавр

1

     10 педагогічних працівників нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 1 – нагрудним знаком «Відмінник столичної освіти», 3 -  нагрудним знаком «В.Сухомлинський», 2 – нагрудним знаком «О.Захаренко», 1- нагрудним знаком «А.Макаренко».

99.35% педагогічних працівників мають вищу освіту, 0.65%  мають неповну вищу освіту.

 У 2021-2022 н.р. атестацію проходили 10 педагогічних працівників гімназії, з них  1 на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії», 3 – на присвоєння категорії «Спеціаліст вищої категорії»; 2 – на присвоєння звання «Старший учитель»; 1 – на підтвердження категорії  «Спеціаліст першої категорії»; 1– на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст першої категорії»; 2 - на присвоєння кваліфікаційної категорії  «Спеціаліст другої категорії»; 1 – на підтвердження категорії «Спеціаліст»; 1 – на встановлення 11 тарифного розряду.

4. Науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників

Науково-методична робота в гімназії направлена на реалізацію державних стандартів загальної середньої освіти та задоволення індивідуальних освітніх запитів учнів і їх батьків, є основним компонентом системи неперервної освіти педагогічних кадрів, одним із засобів управління освітнім процесом. Пріоритетними напрямками роботи гімназії є впровадження сучасних освітніх технологій, елементів STEM- і STREAM-освіти; формування успішної особистості на засадах упровадження педагогіки партнерства і створення сучасного середовища в умовах компетентнісного підходу; реалізація Концепції Нової української школи; розширення спектру освітніх інновацій в організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій; забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через використання інформаційно-комунікативних технологій та здійснення інноваційної діяльності; поглиблення методологічно-теоретичної підготовки вчителів, вивчення інструктивно-нормативних документів, нових Державних стандартів, освітніх програм, підручників і посібників з окремих предметів, створення дидактичних матеріалів; педагогічна підтримка молодих спеціалістів, наставництво; пошук і впровадження нових ефективних форм проведення атестаційних заходів; вивчення, узагальнення і впровадження кращого досвіду вчителів гімназії; співпраця з навчальними закладами різних рівнів; формування позитивного ставлення до навчання, мовної компетентності школярів, громадянина з демократичним світоглядом, головною особливістю якого повинна бути орієнтація на загальнолюдські цінності та розвиток особистісних ознак учнів – громадян української держави; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні; формування загальнолюдських цінностей. Увага була приділена НУШ (реалізація вимог освітнього стандарту, особливості організації освітнього процесу, методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу учнів та особливості рівневого оцінювання навчальних досягнень учнів  початкових класів; опрацюванню модельних програм для 5-6 класів).

У 2021-2022 навчальному році робота педагогічного колективу гімназії була спрямована на продовження реалізації теми «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентнісного  підходу».

1)     Організація  роботи  методичних обєднань учителів.

У гімназії  створено і працювало у 2021-2022 н.р. 8 методичних обєднань:

- МО вчителів іноземних мов;

- МО вчителів початкових класів;

- МО вчителів української філології, зарубіжної літератури;

- МО вчителів природничо-математичних наук;

- МО вчителів фізичної культури, предмету “Захист України”;

- МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін;

- МО класних керівників;

- МО вчителів художньо-естетичного циклу.

    Робота методичних об’єднань була спланована на основі річного плану роботи гімназії, спрямована на створення сучасного освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства в умовах компетентнісного  підходу; вивчення досвіду з питань організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій та питань щодо впровадження НУШ; забезпечення особистісно-соціального, інтелектуального і творчого розвитку та збереження здоров’я кожної дитини як основи для формування успішної особистості, формування успішної особистості на засадах сучасного освітнього середовища в умовах компетентісного підходу; інтелектуальний, культурний, духовний, емоційний розвиток гімназистів, на їхню адаптацію в надскладному сучасному житті; забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, здатної за допомогою набутих ключових та предметних компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному світі та брати участь у житті демократичної, правовї держави; розвиток емоційно-почуттєвої сфери учнів, формування їх художньо-образного, асоціативного, критичного мислення; створення сприятливих умов для продукування креативних ідей, реалізацію власних творчих потреб у художній діяльності та пізнанні; забезпечення високого рівня знань учнів шляхом розвитку їх творчих здібностей та задоволення індивідуальних освітніх потреб через розвиток педагогічної творчості, модернізацією форм методичної роботи, впровадження новітніх інноваційних технологій, які дають змогу самостверджуватися і самореалізуватися кожній особистості;  формування патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей; безпеки людини, її життя і здоров’я.

        Діяльність методичних об’єднань у 2021-2022 н.р. була спрямована на вирішення таких завдань:

    - Компаративний аналіз програм;

 - створення сприятливого середовища під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантину та воєнного стану;

- опрацювання результатів контролю (проведення індивідуальних консультацій та групових занять, організація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань; ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів).

- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури, опрацювання статей  у фахових виданнях («Змішане навчання, його можливості», «Теоретичні аспекти STREAM-освіти», «Просто і цікаво: 5 експериментів, які можна зробити в школі», «Методики розвитку критичного мислення у початковій школі: РАФТ», Проведення мозкового штурму за допомогою кубиків Rorys Story», «Досліди з водою»,  «Організація дистанційного навчання в школі», «Дистанційне навчання: очікування та досвід упровадження», «Дистанційне та змішане навчання в школі: поняття, терміни, моделі» та ін.;

- виконання вимог орфографічного режиму;

- забезпечення засвоєння і використання найбільш раціональних методів навчання та виховання учнів;

- підвищення рівня загальнодидактичної та методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу, проведення обміну успішної педагогічної діяльності;

- виявлення, пропагування та впровадження нових освітніх і виховних технологій;

- створення умов для самоосвіти педагогічних працівників.

     Згідно з планом роботи кафедр протягом навчального року проведені засідання методичних об’єднань, на яких опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін, методичні рекомендації щодо патріотичного виховання учнівської молоді, вербального оцінювання результатів навчання; рекомендації МОН щодо організації навчання з технологіями дистанційного навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, резглянуто результати контролю знань, перевірки робочих зошитів; розглянуто результати контролю та проведено обговорення актуальних питань (обов’язкові результати навчання за новим Державним стандартом; інструменти формувального оцінювання та орієнтовна рамка оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; проведення індивідуальних консультацій та групових занять; організація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань; вибір підручників; обсяг і характер домашніх завдань; ведення шкільної документації; вимоги орфографічного та орфоепічного режиму, програму підготовки ЗНО; особливості підготовки до мультимедійного тесту; використання ІКТ, освітні онлайн платформи (теорія і практика навчання з використанням дистанційних технологій,  проведення онлайн уроків на платформі Google Мeet, використання Google Classroom використання навчальних відео під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, використання ментальних карток; сплановано позакласну роботу; реалізація концепції НУШ у 1-4-х класах, обговорили використання LEGO для конструювання та наочного моделювання у якості компонента STREAM-освіти; аналіз кількісного та якісного виконання освітніх програм, результати навчання; розглянуто результати контролю (реалізація завдань Державного стандарту, стан викладання предмету «Я досліджую світ», впровадження інтегрованого навчання; організація роботи ГПД у розрізі реалізації концепції нової української школи; система роботи учителів і вихователів; ведення учнівських зошитів, дотримання вимог єдиного орфографічного режиму; рівень сформованості графічних навичок та навичок читання; проведення індивідуальних консультацій і групових занять, організація роботи з учнями, які мають початковий рівень знань; підготовка вчителя до уроку; адаптація    1-х класів;  оформлення та ведення шкільної документації);  динаміка творчого розвитку школяра, визначення переваги особисті в роботі з мистецьким матеріалом, розкрити та розвинути індивідуальні здібності гімназистів, підтримати й активно розвивати уміння та навички учня в галузі мистецтва, обмін досвідом; працювали над сучасними інноваційними технологіями (методом проєктів, методом квестів, інтерактивними формами навчання, особистісно орієнтованим навчання; проблемно-пошуковим методом; текстоцентричним підходом у вивченні української мови, української та зарубіжної літератури; працювали над створенням умов для самореалізації учнів: розробляли роздатковий матеріал (схеми, таблиці), створювали презентації; стан викладання предметів інваріантної складової, робота з обдарованими дітьми, результати участі в конкурсах, тощо; проведено круглі столи, зокрема з метою обміну досвідом.

До роботи методичних об’єднань було залучено практичного психолога.

 Діяльність членів методичних об’єднань була направлена на інтелектуальний, культурний, духовний, емоційний розвиток школярів, на їхню адаптацію в складному сучасному світі. Філологи йдуть у ногу з часом, тому будують роботу на основі креативних ідей, творчого зростання, поширення свого й використання найкращого досвіду колег з метою формування національно свідомої, духовно багатої, успішної особистості. Багато уваги учителі-словесники приділяли збагаченню, розвитку й активізації словникового запасу учнів через інтеграцію суміжних предметів на уроках української мови, активно формували й розвивали аналітичне та критичне мислення, інформаційну компетенцію дітей шляхом застосування технології критичного мислення, розробляли інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності.

Методичні теми були спрямовані на створення освітнього середовища у різних галузях: мовної освіти, НУШ та ін. Увага зосереджувалася на формуванні життєвих та самоосвітніх компетенцій при викладанні дисциплін, мовної освіти як основи духовного та інтелектуального розвитку учнів, вихованню ноціонально свідомої особистості, громадянина України.   

Особлива увага була приділена НУШ. Досвід роботи був систематизований та узагальнений у вигляді збірки «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА. ДО ШКОЛИ – З РАДІСТЮ, У ШКОЛІ – З КОРИСТЮ».

Працюючи, як і вся країна, в надскладних умовах (пандемія, війна), учителі пильно стежили за найновішими досягненнями педагогіки та методики викладання предметів, намагалися впроваджувати ті з них, які найбільше відповідали вимогам та викликам сьогоднішнього дня. Наприклад, учителі української мови та літератури свідомі того, що «українська мова – найголовніший предмет у будь-якому вищому чи загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки виконує дві основні дидактичні функції: є об’єктом пізнання та засобом оволодіння іншими предметами», тому формування мовної особистості – стратегічне завдання школи в цілому. Багато уваги члени МО приділяли мовним проблемам: збагаченню, розвитку й активізації словникового запасу учнів через інтеграцію суміжних предметів на уроках, активно формували й розвивали аналітичне та критичне мислення, інформаційну компетенцію дітей шляхом застосування технології критичного мислення, інформаційну компетенцію дітей шляхом застосування технології критичного мислення, розробляли інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності. В умовах війни першорядну роль відіграє і література, адже найбільшою цінністю кожного цивілізованого суспільства є людина. Усі філологи чітко усвідомлюють, що літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України на засадах загальнолюдських і національних цінностей, принципах гуманізму й демократії. Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Адже саме на уроках літератури та історії насамперед відбувається формування гуманістичного світогляду школяра, принципів патріотизму й толерантності, розвиток його духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орієнтирів і цінностей. Усі члени МО продовжували роботу над   сучасними  інноваційними технологіями: методом проєктів, методом квестів, інтерактивними формами навчання, особистісно орієнтованим навчанням; проблемно-пошуковим методом; текстоцентричним підходом у вивченні української мови та української та зарубіжної літератури,  працювали над створенням умов для самореалізації школярів: розробляли роздатковий матеріал (схеми, таблиці та ін.), тести для навчальної діяльності та для контролю знань, умінь і навичок учнів, створювали презентації. Інноваційні технології стали невід’ємною частиною освітнього процесу.

Учителі кафедри іноземних мов тісно співпрацюють з Київським національним лінгвістичним університетом, спільно з викладачами КНЛУ працюють над упровадженням освітніх інновацій.

Педагоги образотворчого мистецтва,  музичного мистецтва, мистецтва та трудового навчання у своїй діяльності застосовували різноманітний методичний інструментарій. Кожен урок містив систему різних видів діяльності, прослуховування музичних творів, ознайомлення з кращими зразками українських i світових мистецьких творів, аналіз-інтерпретацію, оцінювання творів мистецтва, пізнання особливостей художньої мови різних видів мистецтва, самостійну художньо-творчу діяльність тощо. Матеріали уроків доповнювалися i збагачувалися візуальним рядом (репродукції картин, світлини, малюнки) i з практичними завданнями (спостереження, міркування, пояснення, інсценування пісні чи сюжет картини, підбір матеріалів та кольорової гами для виконання практичної роботи тощо).  Найкращим завершенням спільної робота учителя та учня було створення проєкту, музичного твору, малюнку тощо. У залежності від віку учнів проєктно-технологічна діяльність ускладнювалась як протягом навчального року, так і всього процесу вивчення предмета. Під час уроків гімназисти репрезентували дві взаємопов'язані складові: сприйняття (аналіз-інтерпретація) i творення мистецтва. Саме тому здобувачі освіти із задоволенням творили i самовиражалися, презентували результати власної творчості, демонстрували, публічно захищали, ділилися інформацією про свою роботу, неодноразово брали участь у шкільних мистецьких заходах (концертах, виставках, інсценізаціях тощо).

  Під час воєнного стану творення стало не лише як результат опанування освітньої програми, а й як потужний арт-терапевтичний інструмент у період напруженого емоційного стану в суспільстві.

         У ході роботи школи молодого учителя було опрацьовано нормативні документи, інструктивно-методичні рекомендації, рекомендації щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти; надано індивідуальні консультації (організація освітнього процесу, робота з нормативними документами, рекомендації до ведення шкільної документації, підготовка до уроку, нестандартні уроки, проєктування інтегрованих уроків, самоаналіз уроку як засіб підвищення його ефективності; організація і проведення позакласних заходів; організація роботи ГПД, самостійної роботи та виконання різноманітних завдань дослідницького характеру; рекомендації до ведення та перевірки зошитів, вимоги єдиного орфографічного режиму). З метою сприяння творчого зростання молодих учителів, підвищення їхнього професійного рівня, формування педагогічної майстерності, впровадження передових методів у навчанні, надання методичної допомоги молодим учителям в плануванні та організації роботи було призначено наставників з числа досвідчених педагогів та організовано взаємне відвідування уроків протягом навчального року.

Протягом навчального року вчителі працювали над методичними темами, відвідували вебінари та тренінги, проходили курс онлайн-тренінгів за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в контексті Державного стандарту базової середньої освіти, проходили курси підвищення кваліфікації при Київському університеті імені Бориса Грінченка («STEM-проєкти на базі Arduino», «Онлайн-інструмент European Scientix STEM School Label. Основні критерії викладання та планування STEM-освіти у навчальному закладі», «STEM підхід до навчання: електронні освітні ресурси», «Робота з текстом на уроках української мови: традиції, інновації, перспективи», «Використання проєктних технологій у роботі педагога» «Мовний імідж вчителя закладу загальної середньої освіти в умовах Нової української школи», «Олена Пчілка: барви особистості та феномен духу», «Антистресові технології в педагогічній діяльності», «Історична спадщина української народної педагогіки», «Розширення спектру освітніх інновацій у початковій школі. STREAM-освіта», «Використання lego-технології в освітньому просторі нової української школи», «Удосконалення комунікативної компетентності педагога освітнього закладу», «Мнемотехніка в розвитку учнів початкової школи», «Позаурочна діяльність – складова навчально-виховного процесу», «Засоби профілактики агресивної поведінки у дітей», «Практико-зорієнтовані технології виховання школярів. Екологічна безпека та її вплив на якість життя», «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти», «Основні засади виховання», «Дистанційне та змішане навчання дітей з особливими потребами», «Формування особистісних якостей учня початкової школи», «Організація змішаного навчання учнів початкових класів», «Психологія творчості в педагогічній діяльності», «Організація освітнього процесу групи подовженого дня» та ін.), прослухали «Особливості формування індивідуального плану супроводу з включенням індивідуальних та групових заходів для надання кваліфікованої допомоги особам різних вікових категорій, що зазнали домашнього насильства. Алгоритм взаємодії суб’єктів, що направлений на його реалізацію» Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проходили навчання а Інституті педагогіки НАПН України «Методика навчання інформатика у 5 класах закладів загальної середньої середньої освіти за модельною навчальною програмою «Інформатика 5-6 класи», а також підвищували фаховий рівень на різних онлайн-платформах. У зв’язку із запровадженням освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання через пандемію та війну всі вчителі продовжували освоювати та вдосконалювати роботу на платформах «На урок», Google classroom, Смарт освіта, «Всеосвіта», EdEra, Prometheus, «vseosvita.ua», «You Tube» та ін., використовувати знання і вміння під час проведення онлайн-уроків на платформі «Google meet», використовували електронні бібліотеки, застосовувати знання і вміння  під час дистанційного навчання. Із кожним учнем налагодили взаємодію. Гімназисти отримували навчальний матеріал для опрацювання: теоретичний матеріал за програмою та практичні вправи/завдання.

    Педагоги презентували власний досвід роботи на  уроках (тестові завдання, словникові диктанти, вправи тощо), засіданнях педагогічних рад («Новітні можливості НУШ» та ін.). Учителі приділяли увагу зміцненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів: придбано нові навчальні фільми для уроків української та зарубіжної літератури, диски з мультимедійними розробками уроків та позакласних заходів, таблиці, схеми для уроків, збірники тестів для підготовки до ЗНО, створені власні розробки уроків, позакласних і виховних заходів.

   Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і війни увага приділялась роботі з сайтом гімназії. Для батьків і учнів  продовжували функціонувати сторінки «Новини гімназії», «Нова українська школа», «Група подовженого дня», «Навчаємося дистанційно» та ін., на яких були розміщені корисні посилання та матеріали, презентації до уроків, цікаві завдання для дітей молодшого шкільного віку, творчі роботи учнів, висвітлювалися заходи («Безпека на дорозі», «Один удома», «Корисна і шкідлива їжа», «День довкілля», «День пам’яті Героїв Крут», «Мій рідний Київ», «Народні танці України», «Міжнародний день польоту людини в космос», «Чорна кішка або магічне число 7», презентації «Ерудит», «Цікаві завдання з математики», «Великодні пригоди»; вікторини, кросворди, ребуси, завдання з елементами мнемотехніки; загадки про природу, професії, шкільне приладдя та ін.), творчі роботи учнів (виставки дитячих робіт «Великдень», «Весняні квіти», «Подарунок для мами», «Діти України-квіти України», «Новорічна майстерня» та ін.).  

Робота учителів упродовж навчального року, незважаючи на складний час, була багатогранною та змістовною, охоплювала кілька пріоритетних напрямків.

     2) Робота методичної  ради гімназії.

У 2021-2022 н.р. методична рада гімназії впродовж року координувала діяльність усіх методичних структур гімназії, розглядала такі питання:

1. Організація методичної роботи в гімназії. Реалізація проблемних питань, визначених річним планом роботи. Спрямування діяльності гімназії на реалізацію науково-педагогічної теми : “Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентністного підходу”.

2. Затвердження річного плану роботи методичної ради гімназії.

3. Організація роботи школи молодого вчителя.

4. Організація освітнього простору НУШ.

5. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

 6. Організація інформаційно-комунікаційного супроводу освітнього процесу (оновлення матеріалів у методичному кабінеті, поповнення картотеки методичної бібліотеки та ін.).

7. Орієнтовне планування навчальних екскурсій та складання графіку навчальної практики.

8.  Організація роботи з обдарованими дітьми та підготовка учнів до участі в шкільних етапах предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

9. Освітні програми на 2021-2022 навчальний рік.

 10. Результати досягнень учнів (випуск 2021 р.) у зовнішньому незалежному оцінюванні. Методика підготовки до мультипредметного тесту в 2021-2022 н.р. з використанням технологій дистанційного навчання.

11. Аналіз результатів І (шкільного) етапу та підготовка учнів до ІІ (районного) етапу Всеукраїнських та Київських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021-2022 н.р.

12.  Організація освітнього процесу з використання технологій дистанційного навчання в гімназії: теорія і практика, досвід.

13. Забезпечення сприятливих умов щодо адаптації учнів 5-х класів до вимог середньої школи.

14. Розширення спектру інноваційних технологій.

15. Система забезпечення якості освіти.

16. Заходи з управління самоосвітою педагогів.

17. Застосування online-платформ як чинник підвищення ефективності викладання основних наук у сучасній українській школі.

18. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр. Результати участі учнів у районному етапі предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

19. Систематизація досвіду роботи досвідчених учителів з використання інтегральних технологій в освітньому процесі.

20. Психолого-педагогічний вернісаж ідей «Від творчості педагога – до творчості учнів».

21. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної науки.

22. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

23. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів гімназії за 2021-2022 навчальний рік. Моніторинг знань учнів з основних наук.

24. Аналіз атестаційних матеріалів. Підсумки атестації педагогічних працівників за 2021-2022 н.р.

25. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями, аналіз участі молодих учителів у роботі методичних об’єднань та ШМУ.

26. Оцінка якості роботи МО. Аналіз результатів роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою. Визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

27. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Соціально-психологічна служба        

Одними з основних задач роботи соціально-психологічної служби гімназії в 2021-2022 навчальному році було створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки здобувачів освіти у нестандартних умовах навчання, в умовах  воєнного стану.

З початком повномасштабної війни кардинально змінилося життя кожного українця. Зважаючи на постійну небезпеку і загрозу отримання фізичних травм, у час військового протистояння через постійні хвилювання та тривогу з’являються також і психологічні проблеми. Навчання дітей відбувалося у незвичних  умовах. Це виклик не тільки для дітей, сімей, а й для вчителів. У непрості часи війни діти  переживають стрес і тривогу. Їх відчуття підсилені тим, що вони не завжди розуміють, що відбувається. Тому у таких умовах педагоги повинні були зосередити увагу на підтримці і нормалізації психічного стану дітей. Кожен вчитель повинен був  долучитись до вище зазначеного в межах викладання свого предмету. Педагог може продемонструвати підтримку учням власною стійкістю та спокоєм. При цьому важливо оцінити психоемоційний стан учителів і їх готовністю до спілкування з учнями.

Соціально - психологічний супровід в освітньому процесі охоплює різні види роботи. А саме:

Діагностична робота включала в себе вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів (пам'ять, увага, мислення, тощо); дослідження мікросередовища і клімату в колективі та його вплив на розвиток дитини; з’ясування мотиваційної готовності дітей дошкільного віку; діагностика обдарованості і здібностей учнів та інше.

Одним з найважливіших напрямів роботи є визначення рівня психологічної адаптації та її супровід учнів 1-их та 5-их класів. Був здійснений контроль за  адаптацією учнів 5-х класів до навчання в середній школі. У ході дослідження вивчали рівень мотивації учнів до навчання, мікроклімат у класному колективі, рівень конфліктності  та тривожності дітей. На педагогічній раді були представлені результати дослідження адаптації учнів 1-х та 5-х класах до навчання. Також вчителям-предметникам, класним керівникам та батькам були надані рекомендації щодо подальшої роботи з учнями.

Серед учнів середньої та старшої ланки були проведені дослідження психологічного клімату класу, виявлення стану агресії та типу агресивної поведінки, визначення рівня шкільної мотивації, згуртованості колективу,  визначення Інтернет-залежності учнів, вивчення професійної зорієнтованості учнів. Також досліджували рівень самооцінки гімназистів, типи темпераментів, вивчали стилі поведінки учнів під час конфліктів та проводили діагностики міжособистісних взаємин серед учнів.

 

Консультативна робота проводилася регулярно за принципом професійної етики, із дотриманням «Етичного кодексу психолога», в інтересах того, хто потребує допомоги на засадах конфіденційності.  Тематика звернень:

З боку батьків були такими: 

ü труднощі у навчанні;

ü формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі;

ü шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності;

ü вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини;

ü адаптація дитини до нового колективу;

ü асоціальні прояви у поведінці дітей;

ü профілактика шкідливих звичок;

ü взаємини в системі «вчитель-учень»;

ü професійне самовизначення учнів;

ü дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність;

ü статеве виховання, дружба, кохання;

          З боку педагогів:

ü асоціальні прояви у поведінці дітей;

ü адаптація дитини до нового колективу;

ü готовність до навчання та труднощі у навчанні;

ü вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини;

ü професійне самовизначення учнів;

ü «професійне вигорання» педагогів;

ü психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти;

ü взаємини в системі «батьки-діти»;

ü суїцидальна поведінка дітей;

          З боку дітей:

ü професійне самовизначення;

ü проблеми навчання;

ü самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій;

ü профілактика шкідливих звичок;

ü дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність;

ü суїцидальні роздуми дітей;

ü взаємовідносини в системі «батьки-діти»;

ü відсутність мотивації до навчання;

ü статеве виховання, дружба, кохання;

ü емоційна підтримка, зниження рівня тривожності.

 

Профілактична робота

Проводили профілактичну роботу серед гімназистів.

Для учнів 1-х класів були організовані заняття для успішної адаптації до навчання в школі, розвиток творчих здібностей. Для дітей молодших класів провели індивідуальні та групові коригуючі заняття з метою подолання шкільної тривожності та підвищення самооцінки; заняття з розвитку мислення, уваги, уяви, пам'яті; здорового та безпечного способу життя, профілактика булінгу, екологічні способи вирішення конфліктів.

З підлітками провели заняття, спрямовані на зниження рівня тривожності та розвиток самопізнання і впевненості в собі, цінної та професійної орієнтації; набуття необхідного соціального досвіду, навичок конструктивних взаємин, оволодіння засобами спілкування. 

Для учнів середньої та старшої ланки організовувалися заняття спрямовані на розвиток морально-етичних якостей, умінь та навичок здорового та безпечного способу життя, з профілактики торгівлі людьми,  жорстокості, насильства, булінгу, алкоголізму, куріння, наркоманії, злочинності та безпечного користування інтернетом.

Серед старшокласників виявилася результативною робота, яка була  спрямована на розвиток творчих здібностей, пошуку себе в дорослому житті.

Учням, батькам, педагогам були дані рекомендації щодо профілактики стресових і постстресових станів, пов’язаних із подіями у країні.

 

Просвітницька  робота

Шкільна психологічна служба дбає про психологічну просвіту педагогів, учнів, батьків. Практичний психолог знайомить учасників освітнього процесу з основами психології , самонавчання і самовиховання, формує потребу в психологічних знаннях, знайомить з причинами, проявами та корекцією аномалій психофізичного розвитку дітей, з причинами появи важковиховуваних підлітків та особливостями психолого-педагогічних впливів на них. Були використані такі форми роботи: виступи на батьківських зборах, на педагогічних нарадах, бесіди, консультації, оформлення стендів, відеороликів та флешмобів.
          Для підтримки, інформування учнів і батьків  під час воєнного стану було створено публічний канал  «Психологічний простір»,  у якому кожен, хто потребує підтримки, міг знайти відповіді на питання. Щоденно практичний психолог і соціальний педагог надавали корисну інформацію, рекомендації, поради, практичні вправи у подоланні кризових станів, тривожних і некерованих емоційних «хвиль».

 

Організаційна робота

Практичний психолог і соціальний педагог неодноразово були слухачами різноманітних семінарів, тренінгів, конференцій, які стосувалися актуальних тем. А також були доповідачами на педагогічних радах і батьківських зборах. Часто долучалися до проведення виховних заходів серед учнів та виконання різноманітних громадських доручень.

 

Робота спрямована на захист дитини

Систематично складали та коригували соціальний паспорт навчального закладу, оновлювали банк даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та учнів, що потребують посиленого психолого-педагогічного контролю. Здійснено соціальний та психологічний супровід дітей та родин, що потребують посиленого психолого-педагогічного контролю. Постійно оформлювалася необхідна документація.

 

12) Удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів.

2021-2022 н.р. довелося завершувати освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання. Це стосується і психологічно-соціальної служби. На сайті гімназії були розміщенні статті, посилання, рекомендації, поради та ін. для всіх учасників освітнього процесу.

У наш час робота сучасного педагога перенасичена різноманітною роботою, а саме: інтелектуальне навантаження, індивідуальний пошук та формування любові до навчання учнів, виконання педагогом невластивих йому функцій, відповідальність за психологічний стан мікроклімату в колективі та ін.  Також аби зберегти баланс метального здоров’я в сучасних умовах, навчитися опановувати себе й допомагати учням, жити в умовах війни й адекватно сприймати реальність допомагають кваліфіковані спеціалісти. І саме від професійного зростання педагога залежить якість освіти молодого покоління.

Соціально-психологічна служба гімназії виконує важливу функцію в підтримці, розвитку та корекції психоемоційного стану вчителя. Чимало залежить в обраній професії від особистості, від її ставлення до професійної діяльності. У роботі вчителя особливо важливу роль відіграють індивідуальний стиль роботи, який формується на основі темпераменту, способах реакції, різних ситуаціях, емоційності, проявів поведінкових реакцій та ін. Практичний психолог та соціальний педагог систематично проводили роботу щодо запобігання професійного вигорання педагога, надавали рекомендації щодо пошуку особистісного потенціалу та самовдосконалення.

Протягом навчального 2021-2022 року не виникало проблемних ситуацій, які б заважали виконанню функціональних обов’язків. 

6. Організація та ефективність освітнього процесу

За результатами навчальних досягнень учнів гімназії успішність становить 100%,  якість знань –72,9%.

За підсумками навчальних досягнень закінчили 2021-2022 навчальний рік з Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» 40 учнів гімназії, 5 учнів отримали свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти  з відзнакою, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої особливого зразка одержали 2 учня (2 золоті медалі).

Результати Національного мультипредметного тесту показали, що 3 учні набрали 200 балів з одного з предметів.

Педагоги плідно працювали зі здібними та творчо обдарованими учнями. Протягом року гімназисти  брали участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика, ХІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка, районному конкурсі читців поезії «Слово – запорука Гідності та Свободи», читців поезії Тараса Шевченка  та  ін., незважаючи на те, що їх довелося провести в онлайн-форматі.

 

 

 

Гімназисти вибороли такі переможні місця:

Назва

Етап

Місце

1

Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів

районний

І місце – 1 уч.

ІІ місце – 5 учн.

ІІІ – 8 учн.

2

ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика

районний

І місце – 1 уч

ІІ місце – 1 уч.

ІІІ місце – 1уч.

3

ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка

районний

І місце – 2 учн.

ІІІ місце – 1 уч.

4

Районний конкурс читців поезії «Слово – запорука Гідності та Свободи»

районний

ІІ місце – 1 уч.

 

5

Цикл інтелектуально – розважальних вікторин «QuiZ» «Різдвяний»

районний

І місце

6

Цикл інтелектуально – розважальних вікторин «QuiZ» «Мультфільми»

районний

ІІ місце

7

ХХІІ Всеукраїнські олімпіади «Абітурієнт- 2022» Київського міжнародного  університету

 

І місце

ІІ місце

ІІ місце

8

15-ий Міжнародний художній конкурс "Будь митцем!" (у рамках Міжнародного фестивального року "Грай зі мною")

 

Міжнародний

Переможці – 3 учн.

9

Конкурс перекладачів на базі гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

І етап – 2 учн.

ІІ етап – 3 учн.

10

Конкурс від MM Publications Ukraine “Storytime with Smart Junior For Ukrasne”

 

Переможці – 4 клас

         7. Охорона праці та здоров я учасників освітнього процесу.

  За період 2021-2022 навчального року адміністрація гімназії проводила контроль за організацією роботи, спрямованої на збереження життя та здоров’я учнів і працівників.

Робота з охорони праці та техніки безпеки під час освітнього процесу в гімназії №32 «Успіх» організовується та регулюється відповідно до всіх чинних нормативно-правових актів у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На початку 2021-2022 навчального року належно оформлена необхідна документація для організованого початку навчального року у гімназії. Видані  накази:

·        Про проведення повторного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки;

·        Про посилення трудової та виконавської дисципліни в гімназії № 32 «УСПІХ»;

·        Про проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду;

·        Про проведення випробування спортивного обладнання;

·        Про заходи із запобігання протипожежної безпеки та запобігання нещасних випадків;

·        Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму тощо.

Відповідно до річного плану роботи в гімназії своєчасно були проведені відповідні інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності (з працівниками та учнями); уроки з попередження нещасних випадків, дотримання правил поведінки під час рухливих ігор, занять спортом, тематичні уроки безпеки перед канікулами, бесіди з учнями з метою профілактики інфекційних захворювань, безпечної поведінки вдома, у громадських місцях тощо.

На початку кожного семестру комісією було проведено огляд кабінетів, випробувано обладнання та складено акти-дозволи на проведення занять у спортивних залах, на спортивному майданчику та у кабінетах підвищеної небезпеки.

Постійно вівся медико-педагогічний контроль за дотриманням дисципліни та допустимого фізичного навантаження здобувачів освіти на уроках фізкультури.

У гімназії створені куточки з безпеки життєдіяльності, зокрема  правила дорожнього руху, схеми безпечних підходів до навчального закладу.

У рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» проводилися навчання з евакуації на випадок виникнення пожежі.

Питання ОП та ТБ розглядалися на загальних батьківських зборах гімназії, на нарадах при директорі, педагогічних радах.

Особливу увагу в цьому навчальному році було приділено  питанню правил поведінки у разі настання надзвичайної ситуації воєнного характеру. З учнями, учителями та батьками було проведено бесіди, інструктажі щодо алгоритмів дій у разі артилерійських обстрілів; про  місця укриття у разі повітряної тривоги та необхідні речі для перебування в ньому; надання домедичної  допомоги потерпілим тощо.

Щорічно учні гімназії беруть участь у конкурсах дитячого малюнка «Увага! Діти на дорозі!», «Охорона праці очима дітей» тощо.

8. Виховна робота

     Виховна робота гімназії 2021- 2022 н.р. проводилася згідно з річним планом роботи, була спрямована на патріотичне виховання, ознайомлення учнів із загально-людськими цінностями, формування особистості – свідомого громадянина України, шляхом пізнання багатовікових надбань національної та світової культури, формування навичок здорового способу життя, виховання у дітей високої духовності та моральності; формування мовної компетентності гімназистів, патріотичних якостей і правової культури; забезпечення відповідності змісту виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави; забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства; розвиток талантів, обдарувань, розумових і фізичних здібностей. Особлива увага зосереджувалася на патріотичному вихованні  та питанні безпеки життєдіяльності, протидії булінгу та академічної доброчесності.

  Виховна робота здійснювалась відповідно до чинних вимог, нормативних і директивних документів, рекомендацій МОН, Статуту гімназії.

Пріоритетними завданнями педагогічного колективу були:

1)   виховання громадянина, патріота, який володіє громадянською компетенцією; знає свої права і обов’язки, поважає права людини;

2)   мовна компетентність гімназистів;

3)  усебічний розвиток особистості, її нахилів та інтересів;

4)   підтримання та зміцнення гімназійних  традицій, відзначення 95-річчя гімназії;

5)   удосконалення методичної майстерності класного керівника;

6)   розвиток учнівського самоврядування;

7)   превентивне виховання учнів;

8)   забезпечення високого рівня виховання на українських історичних і культурних традиціях  та загальнолюдських цінностях.

Ці завдання реалізувались через такі основні компоненти виховної системи:

1) виховний потенціал навчальних предметів (методична робота вчителів; проведення тематичних тижнів, декад;  позакласна робота, музейна робота, екскурсійна робота, конкурси);

2) робота класних керівників (під час освітнього процесу та в позаурочний час);

3) гурткова робота;

4) учнівське самоврядування;

5) робота з батьками;

6) робота соціально-психологічної служби.

Протягом 2021-2022 н.р.  пройшли такі тематичні тижні та місячники, які несуть у собі потужний виховний потенціал:

·       Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень);

·       Тиждень державності України та її символіки (вересень);

·       Тиждень протидії булінгу (вересень);

·       Декада екологічних знань (жовтень);

·       Декада української мови (листопад);

·       Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля»;

·       Тиждень права (грудень);

·       Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (січень);

·       Декада суспільних наук (січень);

·       Декада англійської мови (лютий);

·       Декада природничо-математичних наук (квітень).

             У 2021-2022 н.р. усі класи працювали над проєктами «Я люблю свою гімназію» до 95-річчя закладу, знято відеоматеріали до ювілею та ін.

   Педагоги намагалися поглибити знання гімназистів, показати, що наука багатогранна, зацікавити всіма групами предметів, продемонструвати способи використання знань на практиці; виховати відповідальність; сприяти створенню атмосфери співробітництва між учнями та вчителями. У ході роботи тематичних місячників, декад, тижнів було проведено низку заходів: тематичні виховні години; уроки мужності; конкурси та виставки малюнків, ілюстрації, стіннівок, плакатів, проєктних робіт; бібліотечні виставки; круглі столи; дискусії; онлайн-вікторини; міні-лекторії; рольові ігри; конференції, лекторії; культпоходи, екскурсії, концерти тощо (за окремими планами. Реалізація виховного потенціалу навчальних предметів здійснювалася через роботу з обдарованою молоддю.  Учитель - це не тільки транслятор певної кількості знань й інформації, а партнер, який допомагає опануваннувати світ. Велику увагу педагоги приділяли позакласній та позашкільній роботі, залучали учнів до участі в ХХІ Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності олімпіадах (Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів, ХХІІ Всеукраїнські олімпіади «Абітурієнт- 2022» Київського міжнародного  університету); конкурсах (ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика, ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, читців поезії Тараса Шевченка, «Лелека-2022», районний конкурс читців поезії «Слово – запорука Гідності та Свободи», конкурс від MM Publications Ukraine Storytime with Smart Junior For Ukrasne”, Конкурс перекладачів на базі гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України,  15-ий Міжнародний художній конкурс "Будь митцем!" (у рамках Міжнародного фестивального року "Грай зі мною"), «Увага! Діти на дорозі!», «Охорона праці очима дітей»,  учнівських творів «Мова – ДНК нації», конкурс стіннівок та ін.); правових хвилинок («Я знаю свої права і обов’язки», «Розуміння та дотримання академічної доброчесності»), фотовиставки («Гімназія восени», «Альма-матер взимку»); засіданнях круглих столівStarlink: сучасні технології в Україні», «Україна – космічна держава», «Застосування похідної до розв’язання задач практичного змісту», «Кібератаки типу DDoS на сайти», «Правова держава. Головні цінності» та ін.); онлайн-вікторин («Практична математика», «Цікава орфографія» та ін.),  практикум «Побудова циркулем та лінійкою», конференцій («Проблеми утилізації відходів», «Історія космонавтики», «Безпека на всі 100%», «Цікава математика навколо нас»), відкритих уроках і заходів (уроків-презентацій Quiz, мовно-літературне кафе «Пузата хата» та ін.); презентацій (правила спортивних ігор, зародження Олімпійського руху); перегляду відеоматеріалів (до визначних подій і пам’ятних дат, «Усе любов’ю зміряне до дна», фільмів про видатних спортсменів, історія виникнення видів спорту), випуску тематичних стіннівок (присвячені Дню української писемності та мови, до святкових і пам’ятних дат), міні екскурсії «Рослинний світ шкільного подвір’я», брейн-рингах (правовий); майстер-класах («Програмування роботів та розумних пристроїв»; «STREAM-освіта у початковій школі» та ін.), уроках-виставах, -подорожей («Подорож країнами Океанії»), флешмоб «Оберіг нації», челенджу «Моє місто без сміття», переглядах короткометражних фільмів мовою оригіналу на тему екологія; акціях («Стрічка свободи» (пов’язування жовто-блакитних стрічок - символ гідності та свободи, «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, «Допоможемо зимуючим птахам»), «Запали свічку пам’яті» (виготовлення свічок із паперу),  «Посади і вирости рослину», «Червона маківка – символ пам’яті»), проєктах дослідницького, пошукового, творчого характеру («Я знайшов/знайшла відсотки», «Цікаві графіки», «Заповідними стежками України», «Вода - основа життя на Землі», «Оцінювання екологічного стану міста Києва», «Захист та збереження біосфери», «Екологічні проблеми України та шляхи їх подолання», «Причини порушення репродуктивного здоров'я та їх профілактика», «Причини порушення репродуктивного здоров'я та їх профілактика», «Екологічні проблеми України», «Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров'я людини», «Екологічні проблеми світу», «Біологічна небезпека та біологічний захист»,  «Досліджуємо право у країнах Східних та Європейських цивілізацій», «Символи українського козацтва», «Історія мого міста», «Київ. Кінець ХVІІ – початок ХІХст.», «Як каштани стали символом Києва та ін. – систематизували матеріали у вигляді збірки «Історичний журнал»; «STREAM-проєкт «Лілея», «День Єднання», «День Соборності України», «День української мови та писемності», «Культурні пам’ятки України», «Народні символи України», «Національні символи України», «Сонячна система», «Червона книга», «Природні зони», «Бережи  Землю!», «Первоцвіти», серія проєктів «Малюємо природу», «Голуб миру», «Українські казки», «Світ професій», «Отруйні рослини», «Говоримо українською», «Рідна мова – Божа благодать»). До проєктної роботи була залучена бібліотекар гімназії, яка проводила літературні уроки, знайомила школярів з дитячою літературою, допомагала підбирати матеріали для роботи. З метою формування життєвих та самоосвітніх компетенцій учнів і впровадження використання діджитал-технологій у навчанні педагогічні працівники кафедр продовжували роботу над залученням учнів до проєктної діяльності. Роботи було презентовано у вигляді виставок малюнків, рефератів, фотоальбомів, стіннівок.

У рамках гімназійної профорієнтаційної роботи учні брали участь в онлайн-зустрічі з представниками Київського університету культури «Абітурієнт – 2022», моніторингах Освітньої агенції, інформаційно-освітньому проєкті для підлітків м.Києва «Прокачай свою мрію з Y1317».

    Військово-патріотичне виховання визначено складовою національно- патріотичного виховання, що в часи воєнної загрози стає пріоритетом національно-патріотичного виховання. Військово-патріотичне виховання орієнтоване на формування у молодої особистості готовності до захисту Української держави, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України i покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні ïї безпеки від зовнішньої загрози. Саме тому завданням для вчителів предмету «Захист України» на 2021/2022 н.р. було виховати справжнього патріота країни, сформувати в учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь i навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, оволодіти теоретичними положеннями та практичними навичками надання невідкладної домедичної допомоги потерпілим. Найлегшим у цьому році було питання мотивації. Кожен здобувач освіти розуміє необхідність вивчення предмету «Захист України»,  опанування якого в надзвичайній ситуації дасть змогу зберегти власне життя і здоров’я.

       Філологи продовжували популяризацію творчості поета Юрія Тітова, творчість якого орієнтована на молоде покоління: активно працювали над питанням заснування літературно-мистецької премії ім. Юрія Тітова (премію засновано, взяли участь у відкритті пам’ятника поетові, активно допомагали у підготовці до видання посмертної збірки «Воскресаю піснями і віршами»). Однак через відомі причини не все заплановане ми виконали.

З метою профілактики правопорушень, розвитку творчих здібностей гімназистів, формування свідомого ставлення до власного здоров’я  у гімназії протягом року працювали різні гуртки, спортивні секції, шкільні об’єднання, які діти відвідували із задоволенням («Джура», «Образотворче мистецтво»,  військово-патріотичного виховання, «Веселі нотки», «Здоровим будь», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна анімація», науковий гурток «Синергія»,  «Футбол», «Японська мова», «Багатогранність особистості»). Протягом навчального року учні гімназії брали активну участь у шкільних, районних і міських етапах олімпіад, конкурсах, змаганнях, іграх і вікторинах, естафетах, відкритих заходах, концертах тощо. Виходила газета гімназійного самоврядування «Молодіжка». З великим задоволенням гімназисти переглянули виставу «Маруся Чурай», «Наталка Полтавка», активно й зацікавлено обговорювали їх. З року в рік збільшується кількість учасників Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

У 2021-2022 н.р. методичне об’єднання  класних керівників продовжувало роботу над темою «Формування успішної особистості на засадах створення сучасного освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на організацію виховання як цілісної системи, що характеризується, відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання учнів певною метою і завданнями, змістом, методами, засобами та організаційними формами.

Основна увага була зосереджена не лише на проведенні виховних заходів, а і на забезпеченні ефективної взаємодії між учасниками виховного процесу, методах виховання, які забезпечують розкриття потенціалу особистості дитини, формування громадянської активності учнів, підвищення рівня їхньої вихованості і розвитку.

На засіданнях МО класних керівників були розглянуті такі питання організаційного та методичного змісту:

-  про організацію освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання;

- про розвиток життєвої компетентності учнів на кожному етапі становлення особистості;

     - про підготовку до проведення свята Першого дзвоника та методичні рекомендації до проведення першого уроку.

     - про методичні рекомендації по проведенню місячника безпеки руху «Увага! Діти на дорозі» та ознайомлення з планом проведення місячника.

     -  про дотримання Правил внутрішнього розпорядку гімназії.

- про превентивне виховання;

- про виховання свідомого ставлення гімназистів до навчання, формування найкращих моральних якостей на основі національної культури та загальнолюдських цінностей;

- про забезпечення високого рівня знань учнів, розвитку їх творчих здібностей, задоволення індивідуальних освітніх потреб через модернізацію форм методичної роботи, впровадженню новітніх інформаційних технологій, які дадуть змогу самоутверджуватись кожній особистості.

-     про удосконалення роботи класного керівника в контексті дослідження методичної теми;

-     про дотримання Правил внутрішнього розпорядку гімназії;

-     про здійснення контролю за виконанням нормативно-правових документів щодо шкільної форми;

-     про працевлаштування випускників 9,11 класів;

-     про роботу гуртків, спортивних секцій та участь у них дітей. Зайнятість у гуртках та секціях учнів пільгових категорій та учнів з девіантною поведінкою;

-     система роботи класних керівників з обдарованими учнями;

      -     використання проектних технологій у системі виховної роботи (робота над новим гімназійним проєктом « Історія моєї гімназії» до 95- річчя створення навчального закладу);

-     про стан відвідування гімназії учнями 1-11 класів;

-     реалізація методичної теми через позакласні форми роботи;

-     робота класних керівників з питань профілактики правопорушень;

      -     про роботу гуртків, спортивних секцій та участь у них дітей;

      -     система роботи класних керівників, які атестуються;

      -     робота з обдарованими дітьми;

      -     використання проектних технологій у системі виховної роботи, зокрема підчас роботи над проєктом «Історія моєї гімназії»;

      -    про підсумки проведення декади екологічних знань;

      -    про дотримання правил внутрішнього розпорядку гімназії;

-  про роботу з учнями, які потребують особливої  психолого-педагогічної уваги;

- про результати попереджувального (дотримання правил пожежної безпеки, профілактика дитячого травматизму в період канікул) та повторного контролю (відвідування учнями гімназії, дотримання вимог до учнівської форми);

     - про правила поведінки під час надзвичайної ситуації ( повітряної тривоги, обстрілів артилерійськими системами град, евакуації…);

-                  про психологічну підтримку учнів, батьків та вчителів;

-                  про облік учнів в умовах воєнного стану;

-                   про формування в учнів свідомого ставлення до власного здоровя.

-     досвідчені класні керівники, соціальний педагог та практичний психолог гімназії надавали допомогу в налагодженні та створенні гарного психологічного клімату й працездатної атмосфери в класах, де працювали молоді та малодосвідчені класні керівники. Під час роботи з молодими і малодосвідченими класними керівниками на засіданнях були розглянуті такі питання:

-        обмін досвідом «Найефективніші форми і методи роботи з батьками»;

-        обмін досвідом роботи класних керівників щодо збереження здоров’я, попередження дитячого травматизму, дитячої злочинності, суїциду, бездоглядності;

-        ознайомлення з новинками методичної літератури;

-        профорієнтація учнів випускних класів;

-        рекомендації з питань збереження здоров’я та життя дітей під час літнього оздоровчого періоду.

-        поєднання зусиль школи, сімї, громадськості  в процесі виховання дітей.

 Протягом навчального року велика увага приділялась вихованню свідомого громадянина України. Із цією метою були проведені такі виховні години: День знань. Перший урок – «Маніфест здоров’я. COVID-19. Школо, ми готові»; 1 – 4 кл.: «Україна – це ми», «Україна дивує», «Поговоримо про дружбу», «Добро починається з тебе», «Чесність і довіра – основа добрих стосунків»,  «Як стати кращим», «Здоров’я природи – здоров’я людини», «Цікаві факти про математику», «Для чого дітям мити руки»; 5 – 9 кл.: «Україна – це ми», «Україна дивує», «Культура здорового способу життя у нових обставинах»,  «Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні», «Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?», «Герої завжди поміж нас», «Що означає бути справедливим?», «Що означає бути лідером?», Для чого людям совість?», «Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування», «Факти про математику та цікаві наукові знахідки»; 10-11 кл.: «Культура здорового способу життя у нових обставинах», «Правовий статус людини і громадянина в Україні», «Людина серед людей», «Свобода в житті людини та її межі», «Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю», «Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?», «Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього», «Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?» «Грамотність – запорука успіху людини», «Від витоків українського кінематографу до сьогодення», «Стоп   булінг», «Промінь партизанської слави» «Миру – так, війні - ні», «Бабин Яр. Все мовчки тут кричить», «Бібліотека – безмежне джерело знань!», «Милосердя і доброта – людства два крила», година спілкування  «Є така професія – здоров’я охороняти», «Я українець, патріот, громадянин», «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Бути європейцем – означає сповідувати європейські цінності», «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», «Толерантність – моральний імператив сьогодення», «Електронні сигарети і кальян: міфи та реальність», «Революції, що нас змінили», «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця», «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя». Бесіди: «Мої кроки до здоров’я», «STOP – наркотик! NO – СНІД», «Збройні сили України — Слава, гордість, міць країни!», «Живи за Законом», «Чорнобиль. Трагедія. Подвиг. Застереження», «Зимові свята в народному календарі», «На порозі Новий Рік», «Про виконання учнями єдиних вимог внутрішнього розпорядку   гімназії», «Що щиріша людина дякує іншим, то більше добра примножує сама собі», «Від роду до народу слався, Україно!», «Уроки минулого: історія Голокосту», «Подвиг героїв Крут: подвиг через століття», «Розумне та практичне використання Інтернет-ресурсів», «Любов дала життя, рух і силу», «Пам’ятаймо героїв! Чужа війна в долі наших воїнів», «Люди, які прославили мій край», «Герої не вмирають!», «Єдиний скарб у тебе – рідна мова», «Не буває народу без історії, а історію творять люди», «Чорнобиль у серці України, а тінь його по всій Землі», «Священна пам'ять в спадок нам дана», «Миру – так, війні - ні», «Любов’ю квітнуть вишиванки», «Україна – це невід’ємна частина Європи (географічно, історично та ціннісно).

Класними керівниками та активами класів було проведено низку заходів:

      -   флешмоб  «Оберіг нації»;

-  тематичні віртуальні екскурсії;

      -   загальношкільна інформаційна година «Безпечний шлях до гімназії»;

      -   усні журнали (присвячений  пам’ятним датам);

-  інформаційні хвилини до визначних подій;

-   поетична п’ятихвилинка «Мова – ДНК нації»;

-  перегляд тематичних відеоматеріалів і фільмів («Крути», «Київ незламний», «Революція гідності» та ін.);

-  Брейн-стормінг «Обережно! Небезпека у соціальних мережах»; «Правила користування мобільним зв’язком у громадських місцях».

- круглі столи;

-   конкурси дитячих малюнків («Геть паління – ми здорове покоління», «Ми за мир», «Рідну мову пензликом малюю», «Герой-захисник»,  «Ангели пам’яті», «Єдина Україна», «ЧАЕС» та ін.);

-        виставка тематичних святкових стіннівок;

-        лекторії;

-        акції («Стрічка свободи» (пов’язування жовто-блакитних стрічок-символа гідності та свободи), «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, «Засвіти свічку» до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, «Допоможемо зимуючим птахам», «Червона маківка – символ пам’яті»);

-        покладання квітів до меморіалу вічної пам'яті Героям Небесної Сотні;

-       покладання квітів до меморіальної дошки Ігоря Бєлошицького;

-        виставки художньої, документальної та історико-краєзнавчої літератури, архівних документів;

-        Хвилина пам’яті, присвячена воїнам, які віддали своє життя за Україну.

 З охорони праці та безпеки життєдіяльності у гімназії проходили Тижні безпеки життєдіяльності, Єдині уроки з охорони життя, бесіди.

Під керівництвом педагога-організатора в гімназії працює учнівське самоврядування. Були проведені тематичні концерти до Дня працівника освіти, новорічні свята та ін.. Учні брали участь в організації конкурсів, виставок, змаганнях, виступали з цікавими презентаціями на виховних годинах.

      Класні керівники та вчителі систематично співпрацюють з батьками щодо виховання дітей, продовжували профорієнтаційну роботу. Для учнів і батьків на сайті  гімназії працював лекторій, висвітлені поради психолога.

Учителі-предметники, класні керівники дбають про належну та змістовну  організацію дозвілля учнів гімназії. У гімназії проводилася  краєзнавча робота з вивчення історії рідного краю та профорієнтаційного напрямку. Із цією метою були організовані віртуальні, цікаві та змістовні екскурсії (Київський університет культури, Київський національний університет культури і мистецтв, подорожували містами України та ін. країнами, тематичні екскурсії до святкових і пам’ятних дат та інші).

Особлива увага в гімназії приділяється питанням правової освіти та дитячій бездоглядності. Систематично проводиться контроль за дотриманням внутрішньо шкільного розпорядку (запізнення, пропуски уроків без поважних причин та ін.). Класними керівниками та адміністрацією гімназії постійно проводяться бесіди з батьками, діти яких схильні до правопорушень.

Конкурси, вікторини, літературні ранки і вечори, літературно-музичні композиції, квести, літературні екскурсії, культпоходи до театрів, випуск стінних газет стали в гімназії традиційними. Культурно-мистецькі акції урізноманітнюють шкільне життя, забезпечують розвиток інтелектуальних, творчих, естетичних здібностей учнів на основі індивідуального підходу, дають змогу пізнати загальнолюдські цінності, забезпечують розвиток особистості, її нахилів та інтересів. Заходи, запропоновані вчителями, викликали непідробний інтерес у дітей і колег.  

ЗАВДАННЯ ГІМНАЗІЇ НА 2022-2023 н.р

ОСВІТНІ:

·    створення умов для впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти та Концепції «Нова українська школа»;

·    продовжувати впроваджувати елементи е-навчання;

·   створення локацій, необхідних для впровадження компетентісного навчання.    

ОРГАНІЗАЦІЙНІ:

·  проведення круглих столів для обміну досвідом щодо реалізації завдань Концепції «Нова українська школа»; 

·  підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації роботи з обдарованими дітьми, дітьми з особливими освітніми потребами, реалізації завдань освітніх реформ, з метою якісної підготовки до роботи в умовах НУШ, STEM-освіти, системи економічного виховання школярів та ін..;

·    продовження роботи навчально-тренінгового центру для педагогічних працівників щодо впровадження елементів е-освіти; організація індивідуальних консультацій для педагогічних працівників щодо підвищення рівня користувачів ПК.

МЕТОДИЧНО-КАДРОВІ:

·       залучення педагогічних працівників до участі у розробці, рецензуванні, обговоренні нових програм, підручників;

·       систематизація й оновлення матеріалів у методичному кабінету;

·      поповнення банку діагностичних методик, спрямованих на виявлення обдарованих дітей та організацію роботи з ними.

УПРАВЛІНСЬКІ:

·       оптимізація професійної  адаптації молодих спеціалістів;

·       розпочати роботу над створенням системи візуалізації знань «Стіни, які говорять»;

·       здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в гімназії, отримання об’єктивної інформації про якість освіти (навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та інше ресурсне забезпечення освітнього процесу; рівень навчальних досягнень здобувачів освіти);

·   оцінювання стану якості освіти відповідно до вимог Державних стандартів освіти, освітніх програм, інших чинних директивних, нормативних та інструктивно-методичних документів.

ВИХОВНІ:

·    забезпечення реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України. Впровадження інтерактивних форм і методів виховної роботи як у позаурочний час, так і шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів;

·       вивчення досвіду щодо створення системи економічного виховання школярів;

·       оновлення складу  учнівського самоврядування гімназії.

   

 Кошториси на 2023 р.

Фінансові звіти


 

 

 


Ви знаходитесь тут: Інформаційний вісник (прозорість та відкритість) Звіт директора та адміністрації гімназії №32 «Успіх» за 2021 - 2022н.р.