Витяг із Статуту гімназії №32 "Успіх"

e-mail Друк

Учні зобов'язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу та встановленої учнівської форми;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- бережно ставитися до майна Закладу, державного, громадського та особистого майна;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

Учні Закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці у Закладі з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 


Ви знаходитесь тут: Учням Витяг із Статуту гімназії №32 "Успіх"